PDO - Les 6

PDO

Pedagogiek/OnderwijskundeBlok 01
Les 6
1 / 19
next
Slide 1: Slide
PDOMBOStudiejaar 1

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

PDO

Pedagogiek/OnderwijskundeBlok 01
Les 6

Slide 1 - Slide

Terugblik
 • Theorie > Hoofdstuk 6  (6.1 en  6.2)
          Zijn er nog vragen/onduidelijkheden?
 • Theorievragen (werkboek) > stand  van zaken
                 Lukt het???    
 • Opdracht: Het kind als centrum van de wereld
       Slide 2 - Slide

Ontwikkeling van taal en denken kun je goed apart bekijken.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 3 - Quiz

In de ontwikkeling van een kind gaat de taal vanzelf over in denken
A
Waar
B
Niet waar

Slide 4 - Quiz

Bij welke woordenschat horen de woorden die een kind ook zelf gebruikt?
A
Receptieve woordenschat
B
Productieve woordenschat

Slide 5 - Quiz

Hoofdstuk 6 - Taal
Het vervolg :
6.3 Taalontwikkeling bij oudere kinderen
6.4 Meertaligheid

Slide 6 - Slide

Hoofdstuk 6 - Leerdoelen
 • Je weet hoe taal en denken te maken hebben met zelfbewustzijn.


 • Je weet hoe je de ontwikkeling van taal stimuleert en welke rol rijke taal
    daarbij heeft.
 • Je weet hoe belangrijk taalcultuur, lichaamstaal en woordenschat zijn
    in taalontwikkeling.
 • Je kent de belangrijkste kenmerken van meertaligheid en je herkent
    taalontwikkelingsfasen bij meertalige kinderen.

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Welke activiteiten bevorderen de taalontwikkeling?

Slide 9 - Mind map

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Geef een voorbeeld van lichaamstaal

Slide 12 - Open question

'Twee handen op één buik'.

Dit is een voorbeeld van figuurlijk taalgebruik'.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 13 - Quiz

Slide 14 - Slide

Geef een voorbeeld van taalgebruik dat typisch bij jongeren past.

Slide 15 - Open question

Slide 16 - Slide

De video gaat over 'Meertaligheid'.
Wat vind jij ...moet een school wel/geen tweede taal aanbieden?

Slide 17 - Open question

Verwerking 
Afsluiting hoofdstuk 6:
 • Doorlezen de theorie van H 6 in je LEERBOEK

 • Maken:
  - de theorievragen van § 6.3 en 6.4
  - verwerk de theorie van H6 nu verder in je mindmap


Slide 18 - Slide

Afsluiting

Nog vragen???

Slide 19 - Slide