HTML - Tags

Tags voor document-structuur
<html>
1 / 30
next
Slide 1: Slide
Communication & multimedia designHBOStudiejaar 1

This lesson contains 30 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Tags voor document-structuur
<html>

Slide 1 - Slide

HTML
HTML is de computertaal waarin de structuur van webpagina's gecodeerd wordt. HTML vertelt de browser ook hoe en welke inhoud getoond moet worden, zoals afbeeldingen, links en tekst.
Met HTML kun je ook tekst opmaken, bijvoorbeeld
dikgedrukte, scheve, of onderstreepte tekst en koppen   

Slide 2 - Slide

Met welke taal geef je een webpagina structuur?
A
FTP
B
XML
C
HTML
D
JS

Slide 3 - Quiz

Met welke taal kun je web-teksten opmaken?
A
CSS
B
HTML
C
XML
D
HTTP

Slide 4 - Quiz

<HTML>innerHTML</HTML>
Net als met haakjes en aanhalingstekens
Bestaat HTML uit tekens die aangeven waar
iets begint en eindigt.
De code tussen < en > noemen we tags
en samen omsluiten ze de innerHTML 
HTML Syntax

Slide 5 - Slide

<html>innerHTML</html>
Een HTML-tag bestaat dus uit
1. een begin-tag
2. een eind-tag en
3. innerHTML
<html> is een voorbeeld van een start-tag.
De start-tag bestaat zelf uit een start-teken: <
een tag: html
en een eind-teken: >

De syntax van een start-tag is dus: <tag>
1
</html> is een voorbeeld van een eind-tag.
Ook de eind-tag bestaat uit een start-teken: <
Vervolgens komt een teken dat aangeeft dat het om een eind-teken gaat: /
Vervolgens de tag die wordt afgesloten: html
en het einde-teken van de tag: >

De syntax van een eind-tag is dus: </tag>
2
De innerHTML kan uit vanalles bestaan. Afbeeldingen, tekst, links en HTML. HTML kan alleen volledig in een andere HTML-tag voorkomen. ze mogen niet 'deels overlappen'. Genest mag dus wel.
3

Slide 6 - Slide

 HTML tags die we gaan leren:
Dit zijn de meest-voorkomende tags. Ze geven het HTML-document structuur (linker rijtje) of je gebruikt ze om tekst op te maken (rechter rijtje). In andere lessen zul je nog meer tags leren.
Zie ook W3schools.com
Bovenstaande tags zijn allemaal gelinkt naar een informatiepagina op W3schools. Deze website vormt een heel handig naslagwerk voor het toepassen van HTML. Steeds als je het W3-symbool ziet, bevat het een link naar W3schools.

Slide 7 - Slide

Waar zie je een volledige HTML-tag?
A
<p></h1>
B
<p>
C
</p>
D
<p>tekst</p>

Slide 8 - Quiz

Waar zie je een start-tag?
A
<p></h1>
B
<p>
C
</p>
D
<p>tekst</p>

Slide 9 - Quiz

Parallellen met WORD
Het lint van WORD
HTML is oorspronkelijk bedacht om tekst op te maken (in het Engels: to mark up). In de symbooltjes op het lint vind je dan ook dezelfde opties als die je met HTML hebt. Sommige dingen doe je met tags (wit). Andere met attributen of CSS (groen). 
Underline - geeft onderstreepte tekst

voorbeeld:
<u>onderstreept</u>

Sub - subscript

voorbeeld
<sub>subscript</sub>

Sup - superscript

voorbeeld:
<sup>superscript text</sup>

Italic- geeft scheve tekst

voorbeeld:
<i>scheef</i>

Bold - geeft dikke tekst

voorbeeld:
<b>dik</b>

font-size - text-grootte

Met CSS kun je van HTML-tags het attribuut font-size aanpassen:
font-size: 12pxnf

font-family

Met CSS kun je van HTML-tags het attribuut font-familyaanpassen:
font-family: Calibri

h1 - Kop 1

voorbeeld:
<h1>kop</h1>

Strikethrough - geeft doorgestreepte tekst

voorbeeld:
<s>doorgestreept</s>

h2 - Kop 2 (iets kleiner dan kop1)

voorbeeld:
<h2>kop</h2>

Background-color - Achtergrondkleur

Met CSS kun je van HTML-tags het attribuut background-color aanpassen:
background-color: yellow

Color - tekst-kleur

Met CSS kun je van HTML-tags het attribuut color aanpassen:
<p style="color:red">This is a paragraph.</p>

UL - Unordered list - ongeordende lijst

voorbeeld:
<ul>
     <li>element van de lijst</li>
     <li>tweede element van de lijst</li>
</ul>

ol - ordered list - geordende lijst

voorbeeld:
<ol>
     <li>element van de lijst</li>
     <li>tweede element van de lijst</li>
</ol>

text-align - tekst-uitlijning

Met CSS kun je van HTML-tags het attribuut text-alignaanpassen:
<p style="text-align:center">This is a paragraph.</p>

table -tabel

voorbeeld:
<table>
     <tr><td>tabel-cel in de eerste rij</td><td></td></tr>
     <tr><td>tabel-cel in de eerste rij</td><td></td></tr>
</ol>

Slide 10 - Slide

Waar zie je een eind-tag?
A
<p></h1>
B
<p>
C
</p>
D
<p>tekst</p>

Slide 11 - Quiz

Welke is de start-tag van de html-tag?
A
(html)
B
<html>
C
{html}
D
[html]

Slide 12 - Quiz

Welke is de eind-tag van de html-tag?
A
<html?>
B
<\html>
C
</html>
D
<HTML>

Slide 13 - Quiz

Maak de start-tag voor een paragraaf-element
p
<
>
/
{
}
(
)
html
head
body
h1
h2
h3
h4
h5
h6
u
i
b
s
em
strong
sub
sup

Slide 14 - Drag question

Maak de eind-tag voor een paragraaf-element
p
<
>
/
{
}
(
)
html
head
body
h1
h2
h3
h4
h5
h6
u
i
b
s
em
strong
sub
sup

Slide 15 - Drag question

Maak van mij een paragraaf
Sleep de juiste tags naar de juiste locatie
<\p>
</p>
<p>
<p/>
<!p>

Slide 16 - Drag question

Maak van mij een html-document
Sleep de juiste tags naar de juiste locatie
<html>
</html>
<document>
</document>
<p>
</p>

Slide 17 - Drag question

Schrijf nu zelf een paragraaf-tag met als innerHTML de zin "dit is een paragraaf."

Slide 18 - Open question

Sleep de tags die de onzichtbare structuur van een HTML-document definieren naar het doel.
p
html
head
body
h1
h2
h3
h4
h5
h6
u
i
b
s
em
strong
sub
sup

Slide 19 - Drag question

Sleep de tags die gebruikt worden om tekst op te maken naar het doel
p   b   u   i   s   em   strong 
html
head
body
h1   h2   h3   h4   h5   h6
sub    sup

Slide 20 - Drag question

Met welke tag maak je scheve tekst?
A
u
B
i
C
h1
D
b

Slide 21 - Quiz

Met welke tag zet je een titel bovenaan je pagina?
A
h1
B
h6
C
title
D
titel

Slide 22 - Quiz

Met welke tag maak je dikgedrukte tekst?
A
a
B
li
C
h1
D
b

Slide 23 - Quiz

Wat is een andere manier om tekst scheef te drukken?
hint: scheefgedrukte tekst benadrukt meestal iets.
Het engelse woord daarvoor is emphasis
A
<strong>hello</strong>
B
<div>hello</div>
C
<p>hello</p>
D
<em>hello</em>

Slide 24 - Quiz


Welke tag vormt de buitenste HTML?
<html>
<head></head>
<body></body>
</html>
A
html
B
head
C
body
D
head & body

Slide 25 - Quiz


Welke tags vormen de binnenste HTML? (innerHTML)
<html>
<head></head>
<body></body>
</html>
A
html
B
head
C
body
D
head & body

Slide 26 - Quiz

Welke tag is genest?
<head><head><body><p>gewone tekst</p></body>
A
head
B
body
C
p
D
gewone tekst

Slide 27 - Quiz

Welke tags zijn niet genest?
<head><head><body><p>gewone tekst</p></body>
A
head
B
body
C
p
D
gewone tekst

Slide 28 - Quiz

HTML heeft ook familie
We zeggen ook wel dat de buitenste HTML de 'ouder' is en de geneste HTML het 'kind'. Je krijgt dan een soort familie-stamboom met grootouders, zusjes, neefjes etc. 

Slide 29 - Slide

HTML Syntax
Met Syntaxis (Engels: Syntax) worden alle regels bedoeld die de opbouw en structuur van zinnen bepaalt. M.a.w. woordvolgorde, interpunctie en grammatica.

Slide 30 - Slide