Activiteiten week 4 2020

1 / 17
next
Slide 1: Slide
activiteitenMBOStudiejaar 3

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Lessonup les 2 activiteiten
https://www.lessonup.com/nl/lesson/HdWgmbhjX7AHz7a2j
Bij deze het theoriegedeelte die je kan aanvullen met een activiteit waar groepsinteractie plaatsvindt. Dat maakt de lesstof wel beeldender. Ik ga deze week starten met maken van groepjes die met elkaar een kleine activiteit van 5- 10 min. organiseren voor de klas waarbij iedereen aan mee kan doen thuis of op school. Ik ben benieuwd waar ze mee gaan komen. Wel even checken of iedereen een andere activiteit bedenkt anders heb je 4x hetzelfde.
Wees vrij om dingen aan te passen.

Activiteiten les 3 2020
10 Begeleiden van groepen

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Opdracht voor aankomende week
Praktijkfragmenten ‘verschillende groepen begeleiden’ praktijkfragment 1 en 2

Opdracht 1 t/m 6 
Voorbereiden groepsactiviteit 5 – 10 min. met de klas 

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Lesdoelen
Aan het einde van deze les
 • Je kunt aangeven hoe een groepsproces werkt
 • Je kunt benoemen wat groepstaken zijn
 • Je kunt benoemen wat groepsrollen zijn
 • Je kunt benoemen wat de functionele en disfunctionele rollen zijn
 • Je kunt de term groepscultuur uitleggen

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Groepsproces
Groepsproces is een verzamelnaam voor wat er zich in de groep afspeelt. Een groepsproces ontstaat door groepsinteractie.
Groepsinteractie betekent dat groepsleden elkaar beïnvloeden. Dit gebeurt als groepsleden elkaars activiteiten stimuleren of afremmen.

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Groepsinteractie
Groepsinteractie betekent dat groepsleden elkaar beïnvloeden. Dit gebeurt als groepsleden elkaars activiteiten uitvoeren.
Voorbeeld: in de klas tijdens een samenwerkingsopdracht.Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Rollen in de groep
Iedereen die deelneemt aan een groep, levert een bijdrage aan het functioneren van die groep. Elk groepslid vervult een rol.
Een rol in een groep is het aandeel dat een groepslid heeft in wat er in de groep gebeurt.

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Functionele rollen en dysfunctionele rollen
Groepsinteractie vindt plaats tijdens het uitvoeren van de groepstaken en wordt bepaald door de (functionele of disfunctionele) rollen.
De rol van een groepslid kan zowel functioneel als disfunctioneel zijn. Functionele rollen richten zich op het verbeteren van de taak of van het sociaal-emotioneel klimaat. Disfunctionele rollen ondermijnen de groepstaak. 

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Functionele Rollen
Disfunctionele rollen 
Regels formuleren

Demonstratief terugtrekken
Harmonie bewerkstellen
Zonder nadenken ideeen afwijzen
Clown uithangen
Compromissen sluiten

Slide 9 - Drag question

This item has no instructions

Functionele rollen
 • Aanmoedigen
 •  Communicatie bevorderen
 •  Regels formuleren
 •  Procedures volgen, bijvoorbeeld bij het nemen van besluiten
 •  Het groepsgevoel onder woorden brengen
 •  Harmonie bewerkstelligen
 •  Compromissen sluiten
 •  Naar meningen vragen om overeenstemming te peilen

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Disfunctionele rollen
 •  Agressief gedrag tonen
 •  Status van andere groepsleden kleineren
 • Hardnekkig argumenteren
 •  Zonder na te denken ideeën afwijzen
 •  Rivaliteit
 •  Sympathie zoeken voor eigen problemen en lotgevallen
 • De clown uithangen
 •  Erkenning zoeken
 •  Zich demonstratief terugtrekken

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Groepscultuur
De groepscultuur wordt bepaald door de waarden en normen van een groep. 

In iedere groep bestaan normen over gewenst en ongewenst gedrag. We spreken van een groepsnorm als die norm voor de hele groep geldt. Slide 12 - Slide

Voorbeelden
‘We nemen pas een besluit als we het allemaal met elkaar eens zijn.’
‘We lezen elkaars post niet.’
‘Als je gekookt hebt, hoef je niet af te wassen.’
Casus
Bas en Lisa leven in een woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking. Lisa heeft geleerd snoep te delen, Bas niet. Als zij samen televisiekijken, zit Bas uit een zakje met snoep te eten. Lisa vraagt of zij ook een snoepje mag. Bas geeft het haar niet en dit leidt tot een ruzie. Een verzorgende spreekt hen erop aan en wijst op de afspraak die in de groep geldt. De afspraak over snoepen is de groepsnorm en houdt in dat men snoep deelt. Bas kan zich neerleggen bij de norm of bij zijn eigen standpunt blijven.

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Heb jij een voorbeeld van groepscultuur in de klas?

Slide 14 - Mind map

This item has no instructions

Conformeren
Mensen passen zich van nature aan de groepsnormen aan. Dat heet conformeren. Vrijwillig conformeren zorgt voor een wij-gevoel. 

Jouw taak: 
Ruimte voor het individu 
Bespreekbaar maken van de normen/ter discussie stellen

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Even checken
Je kunt aangeven hoe een groepsproces werkt
Je kunt benoemen wat groepstaken zijn
Je kunt benoemen wat groepsrollen zijn
Je kunt benoemen wat de functionele en disfunctionele rollen zijn
Je kunt de term groepscultuur uitleggen

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Slide 17 - Slide

This item has no instructions