Theme 3 much/many/a lot of en little/few

Much, many & a lot of
1 / 24
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 15 min

Items in this lesson

Much, many & a lot of

Slide 1 - Slide

Wat denk jij dat 'much', 'many' & 'a lot of' betekenen?

Slide 2 - Open question

Betekenis
 • Much, many & a lot of betekenen allemaal veel in het Nederlands.

 • Je gebruikt ze alleen niet allemaal op dezelfde manier. Kijk naar de volgende voorbeelden en probeer het verschil tussen much & many te raden!

Slide 3 - Slide

Voorbeelden
 1. many friends
 2. much water
 3. many chairs
 4. much time
 5. many superheroes
 6. much water 

Slide 4 - Slide

Uitleg much & many
 • Much/ many gebruik je bij vragende (?)/ ontkennende (-) zinnen. 
 • Je gebruikt much als het woord dat erna komt enkelvoud en ontelbaar is.

Voorbeelden:
Do you have much work? 
We haven't got much money.

Kan je het woord water tellen?

Slide 5 - Slide

Uitleg much & many
 • Much/ many gebruik je bij vragende (?)/ ontkennende (-) zinnen. 
 • Je gebruikt many als het woord dat erna komt meervoud en telbaar is.

Voorbeeld:
He hasn't got many friends.
Do we have many videogames?


Slide 6 - Slide

Welk woord hoort waarbij? Sleep het woord naar het juiste witte vlak.
MANY
MUCH
pocketmoney
tables
witches
buses
fun
light
fans

Slide 7 - Drag question

Much
Many
money
sand
girls
pens
cars
coffee
rain
water
doors
hair
tables
phones

Slide 8 - Drag question

A lot of
 • A lot of betekent veel, net als bij many & much.

 • A lot of gebruik je bij bevestigende (+) zinnen.

Slide 9 - Slide

Voorbeelden
 • I have a lot of friends. (+)
 • She has not got many friends. (-)
 • Do we have much homework? (?)
 • The school has a lot of pupils. (+)
 • Our village has not got much snow. (-)
 • Does the cat have many kittens? (?)

Slide 10 - Slide

I have got ... problems.
A
many
B
much
C
a lot of

Slide 11 - Quiz

The dogs aren't ... fun.
A
many
B
much
C
a lot of

Slide 12 - Quiz

How ... milk is left in the fridge?
A
many
B
much
C
a lot of

Slide 13 - Quiz

Are there ... ghosts in that creepy building?
A
many
B
much
C
a lot of

Slide 14 - Quiz

Are there ... ghosts in that creepy building?
A
many
B
much
C
a lot of

Slide 15 - Quiz

Are there ... ghosts in that creepy building?
A
many
B
much
C
a lot of

Slide 16 - Quiz

Weinig 
a little
a few
little
few

Slide 17 - Slide

 Little           Few                        


 
Weinig + enkelvoud                                       Weinig + meervoud
Er zit te weinig zout in de soep.           Weinig mensen gingen naar het feestje.
There is too little salt in the soup.      Few people went to the party.

Slide 18 - Slide


There are very _______ cupcakes left.
A
Little
B
Few

Slide 19 - Quiz

I have ________ homework.
A
Little
B
Few

Slide 20 - Quiz

  A little        A few
Een beetje + enkelvoud                      Een paar + meervoud
Ik wil een klein beetje tomaten saus.       Ik snij een paar uien.
I only want a little tomato sauce.           I am cutting a few onions.

Slide 21 - Slide


Can you give me _________ apples?
A
A little
B
A few

Slide 22 - Quiz

There was only ________ meat in the pie.
A
A little
B
A few

Slide 23 - Quiz

Slide 24 - Link