Les 4&5 Brits-India

1 / 25
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 5,6

This lesson contains 25 slides, with text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Brits-Indië
De kolonisatie van het Indiase subcontinent.

Slide 2 - Slide

Leerdoelen
 • Je kunt uitleggen dat het Britse handelsmonopolie in India voordelen had voor de Britse handelaren, maar ook voor de Indiase bevolking en de Indiase vorsten.
 • Je kunt de Britse handelswijze in India in de 17e eeuw, met factorijen en handelsposten , beschrijven en verklaren.
 • Je kunt uitleggen waarom het Verdrag van Allahabad het einde betekende van de invloed van de Mogolvorsten op het bestuur van India.

Slide 3 - Slide

Sir Robert Clive (toekomstig gouverneur van Brits- India) ontmoet Mir Jafar (koning van de Bengalen) na afloop van de Slag bij Plassey

Slide 4 - Slide

Het ontstaan van Brits-Indië
Na de onafhankelijkheid van Amerika ging Groot-Brittannië zich richten op andere delen van de wereld. Voornamelijk op Brits-Indië.

Waarom juist hier?

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

East India Company
 • 1600: Opgericht door Britse koningin Elizabeth I

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Het ontstaan van Brits India
 • ±75% van India was in handen van de Mogols
 • De vorsten van deze dynastie regeerden India sinds het begin van de 16e eeuw

Slide 9 - Slide

Taken en volmacht van de EIC 
 • Structuur brengen in de Engelse handel (één bedrijf).
 • Monopolie op handel in een bepaald gebied (Azië)
 • Volmacht om factorijen te stichten
 • Volmacht om handelsovereenkomsten te sluiten

Slide 10 - Slide

Handelsmonopolie voor de Britten
 • Vanaf de 16e eeuw: India grotendeels in handen van Mogol dynastie.
 • Vanaf de 17e eeuw: handel met Portugezen, Nederlanders en Britten (katoen, zijde, bewerkt goud).
 • Ontstaan factorijen zoals Madras.
 • East India Company (EIC): Britse handelscompagnie, vergelijkbaar met VOC. (welke overeenkomsten?).
 • Krijgen alleenrecht voor handel in India van Moguls = goede verstandhouding (over handel).

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Uitbreiding EIC en Britse invloed

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Het ontstaan van Brits-Indië
 • in de 18e eeuw verzwakte het gezag van de mogols
Er ontstond een machtsvacuüm waarvan de britten gebruik maakte om hun macht in India uit te breiden.
 • 1756 Vorst in Bengalen valt de britse factorij in Calcutta aan
Als reactie hierop bezette de EIC heel Bengalen. In 1765 werd de oorlog beïndigd met het verdrag van Allahabad.

Gevolgen van het verdrag:
 • Inheemse vorst bleef op de troon maar was een soort marionet (werkelijke macht bij de Britten)
 • Britten kregen het recht belasting te innen over de inwoners van Bengalen

Bengalen ligt aan de oost-kust van India. Tegen de grens met Bangladesh. 

Slide 15 - Slide

Koningin Victoria 1819-1901

Slide 16 - Slide

Het ontstaan van Brits-Indië
In de eeuw na het verdrag van Allahabad breidde de britten hun gezag uit over bijna heel het subcontinent.
 • vorsten sloten verdragen waardoor zij hun troon behielden maar hun zelfstandigheid verloren.
 • Soms dwongen de britten hun gezag militair af.

 • Lange tijd regeerde de EIC in naam van de Mogol. In 1857 koos de mogol de kant van opstandelingen tegen de britten. Als reactie hierop sloegen de britten de opstand hard neer en verbranden de mogol.
 • Na verbranding van de mogol werd koningin Victoria uitgeroepen tot keizerin van India.

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Bestuur van Brits-Indië
verliep in eerste instantie rampzalig voor de inheemse bevolking (hongersnood, uitpersing door hebzuchtige EIC functionarissen, corruptie)

 • 1784 Britse regering zette de EIC onder toezicht en benoemde vanaf dan zelf de hoogste bestuurders. 
 • om corruptie te bestrijden kregen bestuurders een goed salaris en werd hun verboden om handel te drijven. (gevolg hiervan was een plichtsgetrouw, goed opgeleid en onomkoopbaar ambtenarencorps in India)

In de 19e eeuw werden de 200 miljoen inwoners van India bestuurd door slechts duizend britse ambtenaren. 


Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Bestuur van Brits-Indië
Dit was mogelijk omdat de duizend Britten werden ondersteund door een miljoen Indiërs. De Britten gebruikte de plaatselijke vorsten en machthebbers. De normale Indiér zag slechts zelden een Brit. 

Voor controle van het rijk en bescherming van de handel werd de Royal Navy ingezet. 
 • Suez kanaal gaat open 1869 (niet meer om Afrika heen varen)
 • zeereizen ging sneller door de vervanging van zeilschepen door stoomschepen

 • ook werd de controle over India groter door de aanleg van het spoorwegennetwerk.

Slide 21 - Slide

Bestuur van Brits-Indië
Orde werd gehouden door het Brits-Indische leger. Dit leger werd geleid door britse officiers maar bestond voor het grootste deel uit inheemse soldaten. 

 • 1857 een deel van de soldaten komt in opstand en geweldsuitbarstingen tegen de britten zijn het gevolg. Deze opstand kwam vooral doordat de britten teveel probeerde om de Indiërs te bekeren tot het christendom en te laten 'verwesteren' met Europese ideeën.

 • Als gevolg op de opstand besloten de britten om de religies en gewoontes van de inheemse bevolking te respecteren. Verwesteren was nog steeds het doel, maar dit moest geleidelijk gebeuren. Ook zorgde ze ervoor dat de verhouding britse soldaten tot inheemse soldaten minder scheef was. 

Slide 22 - Slide

Examenvraag

Slide 23 - Slide

Correctieschrift

Slide 24 - Slide

Opkomst van het Indiase nationalisme
Britse nationalisten dachten (vanuit superioriteitsgevoel) dat het hun taak was de wereld naar hun model te beschaven. Ze voerde b.v. hun taal, onderwijs en rechtssysteem in hun koloniën.

Het onderwijs was gericht op de elite, overgrote deel van de bevolking bleef analfabeet.
Sommige van de Indische elite konden ook in Engeland aan de universiteit studeren en zodoende een positie bemachtigen binnen het koloniale ambtelijke elitekorps. Hier werden echter slecht weinig inheemse mensen in toegelaten.

 • 1885 oprichting Indian National Congres (opgericht door hoogopgeleide Indische elite)
Het doel van de INC was om gelijke kansen te krijgen. De britten verzette zich hiertegen, zij vonden dat 'zwakkere volken en rassen' niet op gelijk niveau moesten staan als de britten. 

Slide 25 - Slide