WiNL_Par_3.2

Het buurtprofiel
H3 De wereld van de stad
1 / 30
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 4-6

This lesson contains 30 slides, with interactive quiz, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Het buurtprofiel
H3 De wereld van de stad

Slide 1 - Slide

Lesdoel
 • Een buurtprofiel kunnen lezen en opstellen.
 • De leefbaarheid van een gebied kunnen verklaren en uitleggen hoe die te verbeteren is.

Slide 2 - Slide

Model van een stad

1. Historische binnenstad/stadscentrum - kantoren
2. oude woonwijken - industrie
3. nieuwe woonwijken - ruimte

Slide 3 - Slide

stadscentrum
arbeiderswijken
naoorlogse wijken
nieuwbouwwijken
jaren-`70-wijken
vooroorlogse wijken

Slide 4 - Drag question

Slide 5 - Slide

Hoe verder naar buiten hoe...

Slide 6 - Slide

         1                      2                                   3
Welke 3 fasen van het verstedelijkingsproces?

Slide 7 - Slide

Stad -> wijk -> buurt

Slide 8 - Slide

Welke onderdelen zitten in een buurtprofiel?

Slide 9 - Slide

Buurtprofiel
 1. Woningkenmerken
 2. bewonerskenmerken
 3. kenmerken van de woonomgeving

Slide 10 - Slide

Woningkenmerken

 • ouderdom
 • eigendom
 • woningtype
 • staat van onderhoud

Slide 11 - Slide

Bewonersken-merken

 • Grootte huishouden
 • Etniciteit
 • Inkomen
 • Gezinsfase
 • Leeftijd bewoners

Slide 12 - Slide

Woningkenmerken/bewonerskenmerken
Oudere, goedkopere, slecht onderhouden huurwoningen (flatwijken, vooroorlogse wijken) -> arme mensen (niet-westerse allochtonen, alleenstaande ouders, ouderen)

Duurdere, goed onderhouden koopwoningen (jaren '30, vinex, monumentale stadswoningen) -> hoger inkomen, gezinnen met kinderen en autochtonen


Slide 13 - Slide

Woonomgeving
Sociale veiligheid

Subjectief: gevoel
Objectief: gemeten 

Afhankelijk van persoonlijke kenmerken

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Link

Geef van deze werkwijze een voordeel en een nadeel.
 • + in 1 oogopslag duidelijk
 • - niet duidelijk wat precies minder goed is

Slide 16 - Slide

Probleemwijken

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Video

Actie op sociale vlak
Sociale cohesie: bereidheid om een actieve rol te spelen in de buurt
-> buurt- of wijkvoorzieningen

Burgerschap: manier waarop men deelneemt aan de samenleving en de leerbaarheid vormgeeft

Slide 19 - Slide

Actie op fysieke vlak
Openbare ruimte

-> toegankelijkheid verbeteren:
 • Onderhoud
 • Overzichtelijkheid
 • Toezicht

Slide 20 - Slide

Van probleemwijk naar prachtwijk
2007: 40 aandachtswijken fysiek en sociaal verbeteren

2012: geld is op, eigen initiatieven nodig


Slide 21 - Slide

Wat weet je aan het einde van de les?

Wat een buurtprofiel is
Waarom de opbouw er zo uitziet.

Slide 22 - Slide

Aan de slag
Weektaak
H3 §1: vraag 1, 3, 4, 5, 6
H3 §2: vraag 2, 3, 4, 6, 7

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Video

Het buurtprofiel
H3 De wereld van de stad

Slide 25 - Slide

Buurtprofiel
Welke onderdelen (kenmerken) ook alweer?
 1. Woningkenmerken
 2. bewonerskenmerken
 3. kenmerken van de woonomgeving

Slide 26 - Slide

Buurtprofiel eigen wijk

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Link

Aan de slag
H3 §2: vraag 2, 3, 4, 6, 7, 8
Vraag 8 schema in schrift --> "Poster" A4
Bij vraag 8 kun je website: www.cbsinuwbuurt.nl gebruiken
Poster vraag 8 einde les inleveren

Slide 29 - Slide

Slide 30 - Slide