5 Inleiding + 5.1

H.5 pluriforme samenleving
INLEIDING 
1 / 50
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 50 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

H.5 pluriforme samenleving
INLEIDING 

Slide 1 - Slide

NEDERLANDSE
IDENTITEIT

Slide 2 - Mind map

IK VOEL ME VOORAL ....
LIMBURGS
NEDERLANDS
EUROPEES
WERELDBURGER

Slide 3 - Poll

In Nederland wonen veel mensen met een verschillende cultuur. Dat vind ik fijn!
ūüėíūüôĀūüėźūüôāūüėÉ

Slide 4 - Poll

5

Slide 5 - Video

00:56
Wat is koningin Maxima?
A
Etnische Nederlander
B
Een allochtoon
C
een westerse allochtoon
D
niet westerse allochtoon

Slide 6 - Quiz

01:03
Wat was de reactie van Geert Wilders op deze uitspraak denk je?
A
"Helemaal mee eens"
B
"goedbedoelde prietpraat"

Slide 7 - Quiz

01:41
Vind jij dat dé Nederlandse identiteit bestaat?
A
JA
B
NEE

Slide 8 - Quiz

01:44

Wat zegt Maxima hierna over dé Argentijnse cultuur?
A
Die bestaat wel
B
Die bestaat ook niet

Slide 9 - Quiz

Het is goed dat we een koningin hebben die uit het buitenland komt ..
0100

Slide 10 - Poll

00:56
Uit welk land komt Maxima oorspronkelijk?
A
Chili
B
Brazili√ę
C
Argentini√ę
D
Spanje

Slide 11 - Quiz

Wat vinden
expats van
Nederlanders?

Slide 12 - Mind map

1

Slide 13 - Video

01:53
De cultuurshock ....
A
niet delen van een bitterbal
B
altijd regen
C
sinterklaas en zwarte piet
D
verplicht op bezoek moeten bij de buren

Slide 14 - Quiz

Wat weet je nog?
herhaling

Slide 15 - Slide

Wat is geen samenlevingsdilemma?
A
Welzijnsdilemma
B
Vrijheidsdilemma
C
Machtsdilemma
D
Cultuurdilemma

Slide 16 - Quiz

Welk samenlevingsdilemma hoort bij verzorgingsstaat?
A
Machtsdilemma
B
Welzijnsdilemma
C
Cultuurdilemma
D
Mensenrechten-dilemma

Slide 17 - Quiz

Welk samenlevingsdilemma hoort bij pluriforme samenleving?
A
Machtsdilemma
B
Welzijnsdilemma
C
Cultuurdilemma
D
Mensenrechten-dilemma

Slide 18 - Quiz

Welke waarde hoort NIET bij het cultuurdilemma?
A
Eenheid
B
Gelijkheid
C
Diversiteit
D
Pluriformiteit

Slide 19 - Quiz

CultuurdilemmaSlide 20 - Slide

Cultuurdilemma
  • xx

Slide 21 - Slide

Een citaat uit het partijprogramma van Forum voor Democratie: 'Wij zetten dus in op de gedeelde nationaliteit, het Nederlanderschap.'
Bij welk deel van het cultuurdilemma past dit citaat?

Een citaat uit het partijprogramma van Forum voor Democratie: 'Wij zetten dus in op de gedeelde nationaliteit, het Nederlanderschap.'
Bij welk deel van het cultuurdilemma past dit citaat?
A
Diversiteit
B
Pluriformiteit
C
Eenheid

Slide 22 - Quiz

Een citaat uit het partijprogramma van de SP: 'Vrijheid begint met het gunnen van ruimte aan andere mensen.'
Bij welk deel van het cultuurdilemma past dit citaat?
Een citaat uit het partijprogramma van de SP: 
'Vrijheid begint met het gunnen van ruimte aan andere mensen.'
Bij welk deel van het cultuurdilemma past dit citaat?
A
Diversiteit
B
Pluriformiteit
C
Eenheid

Slide 23 - Quiz

5.1.
Filosofisch debat over het cultuurdilemma

Slide 24 - Slide

Cultuurdilemma
  • xx

Slide 25 - Slide

Filosofen over de pluriforme samenleving

  • Samuel Huntington   
  • Charles Taylor

Slide 26 - Slide

communitarisme
de mens is een gemeenschapswezen. 
zonder de gemeenschap is het individu niks. 

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Slide

4

Slide 29 - Video

00:26
Wat is geen goed voorbeeld van cultuur?
A
taal
B
regels

Slide 30 - Quiz

00:42
Wat is - volgens Huntington- de bron van toekomstige globale conflicten?
A
culturele verschillen
B
ideologische verschillen

Slide 31 - Quiz

02:28
Welke verandering wordt hier beschreven?
A
de verschillende sociale groepen op school werken nu samen
B
de verschillende sociale groepen op school vormen nu 1 nieuwe groep

Slide 32 - Quiz

03:03
Wat is waar volgens Hutington?
A
culturele verschillen zijn niet het belangrijkst
B
Volgens Huntington gaat oorlog altijd over ideologische verschillen
C
Culturele verschillen verdwijnen niet
D
Ideologische verschillen zijn cultureel bepaald

Slide 33 - Quiz

Samuel Huntington
-The Clash of Civilizations
-Culturen komen met elkaar in botsing
-Vreedzaam samenleving kan alleen in een monoculturele samenleving

Slide 34 - Slide

In een land heeft de rijkste 2% maar liefst 95% van de bezittingen in handen. Het contrast met de 98% armen wordt gezien als oorzaak van een revolutie.
A
Marx
B
Huntington

Slide 35 - Quiz

Wat is - volgens Huntington- de bron van toekomstige globale conflicten?
A
culturele verschillen
B
ideologische verschillen

Slide 36 - Quiz


Is Huntington politiek links of rechts geörienteerd?
Is Huntington politiek links of rechts geörienteerd?
A
Politiek links
B
Politiek rechts

Slide 37 - Quiz

Cultuurdilemma
  • xx

Slide 38 - Slide

Charles Taylor
-Culturen moeten beschermd worden
-Collectief belangrijker dan het individu
-Individuele rechten mogen afgeschaft worden om cultuur te beschermen

Slide 39 - Slide

Taylor ...
A
verschillen tussen culturen zo klein mogelijk maken
B
verschillen tussen culturen zijn heel goed

Slide 40 - Quiz

Cultuur is bron van botsing. Je moet culturen dus niet mengen.
A
Huntington
B
Taylor

Slide 41 - Quiz

Huntington + Taylor zijn
A
liberale denkers
B
collectieve denkers

Slide 42 - Quiz

Taylor kun je plaatsen op
A
links
B
rechts

Slide 43 - Quiz

Iran kent een
A
monoculturele samenleving
B
pluriforme samenleving
C
multiculturele samenleving

Slide 44 - Quiz

Bij welke ideologie kan Huntington het beste ingedeeld worden?
A
liberalisme
B
socialisme
C
nationalisme
D
conservatisme

Slide 45 - Quiz

Communisme heeft te maken met ...
A
welzijnsdilemma
B
cultuurdilemma

Slide 46 - Quiz

Individuen hebben hun bestaan te danken aan het collectief
A
liberalisme
B
communitarisme

Slide 47 - Quiz

culturen komen met elkaar in botsing
A
Huntington
B
Taylor

Slide 48 - Quiz

Individuele rechten bedreigen soms een cultuur
A
Huntington
B
Taylor

Slide 49 - Quiz

lees par. 5.1. 
MAAK OPDR. 1 + 2

Slide 50 - Slide