Spanyol A1-2

Presentarse y saludar
(Bemutatkozni és köszönni)
- Hola, me llamo + nombre. ¿Y tú? (¿cómo te llamas?)
- Me llamo + nombre / Soy ...
1 / 49
next
Slide 1: Slide
SpanishSpecial Education

This lesson contains 49 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Presentarse y saludar
(Bemutatkozni és köszönni)
- Hola, me llamo + nombre. ¿Y tú? (¿cómo te llamas?)
- Me llamo + nombre / Soy ...

Slide 1 - Slide

- Szia, ...-nak hívnak. És téged?
- Hogy hívnak?
- Engem ...-nak hívnak./ ... vagyok.
El alfabeto español
(A spanyol ABC)

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Llamarse
(hívni vkit vhogyan)
Yo me llamo
te llamas
Él/Ella/Usted se llama
Nosotros/as nos llamamos
Vosotros/as os llamáis
Ellos/Ellas/Ustedes se llaman

Slide 4 - Slide

Engem hívnak
Téged hívnak
Őt (hímnem/nőnem)/ Önt hívják
Minket (hímnem/nőnem) hívnak 
Titeket (hímnem/nőnem) hívnak
Őket (hímnem/nőnem)/ Önöket hívják

Ejercicios
(Feladatok)
Conjugación
(ragozás)

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Usted ... María, ¿verdad?
(Önt Máriának hívják, ugye?)
A
se llama
B
se llaman
C
te llamas
D
nos llamamos

Slide 6 - Quiz

This item has no instructions

¿Cómo ... (vosotros)?
(Hogy hívnak titeket?)
A
os llamáis
B
nos llamamos
C
me llamo
D
te llamas

Slide 7 - Quiz

This item has no instructions

Mis amigas ... Rosalinda y Graciela.
(A barátnőimet Rosalindának és Gracielának hívják.)
A
se llaman
B
nos llamamos
C
te llamas
D
se llama

Slide 8 - Quiz

This item has no instructions

Tú ... Pedro, ¿no?
(Téged Pedrónak hívnak, ugye?)
A
se llama
B
te llamas
C
os llamáis
D
se llaman

Slide 9 - Quiz

This item has no instructions

Yo no ... Adriana, (yo) ... Alejandra.
(Engem nem Adrianának hívnak, Alejandrának (hívnak).)
A
te llamas; te llamas
B
se llama; se llama
C
me llamo; me llamo
D
se llaman; se llaman

Slide 10 - Quiz

This item has no instructions

Új tananyag következik. :)

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Ser
(Lenni)
yo soy
eres
él/ella/usted es
nosotros/as somos
vosotros/as sois
ellos/ellas/ustedes son

Slide 12 - Slide

Én vagyok
Te vagy
Ő (hímnem/nőnem)/ Ön van
Mi (hímnem/nőnem) vagyunk
Ti (hímnem/nőnem) vagytok
Ők (hímnem/nőnem)/ Önök vannak
-Identificarse: Soy José Armando
-Decir la nacionalidad u origen: Soy húngaro. Soy de Debrecen.
-Decir la profesión: Soy profesora de español.
¿Cuándo lo usamos?
(Mikor használjuk a SER igét?

Slide 13 - Slide

Akkor használjuk a SER igét, ha
- nemzetiséget, származást
- foglalkozást
- jellemző tulajdonságot vagy
- vminek a színét szeretnénk kifejezni.
Ejercicios
(Feladatok)

Conjugación

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

1. Nosotros _________ estudiantes de español.
2. Erik y Richárd ________ húngaros.
3. ¿De dónde _____ (vosotros)?
4. Yo _______ de Gyömrő.
5. Ustedes _______ informáticos, ¿verdad?
somos
son
sois
soy
son

Slide 15 - Drag question

1. Spanyolul tanuló diákok vagyunk.
2. Erik és Richárd magyarok.
3. Hová valósiak vagytok?
4. Gyömrői vagyok.
5. Önök informatikusok, igaz (ugye)?

Új tananyag következik. :)

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Tener
(Birtokolni)
yo tengo
tienes
él/ella/usted tiene
nosotros/as tenemos
vosotros/as tenéis
ellos/ellas/ustedes tienen

Slide 17 - Slide

Nekem van
Neked van 
Neki (hímnem/nőnem)/ Önnek van
Nekünk (hímnem/nőnem) van
Nektek (hímnem/nőnem) van
Nekik (hímnem/nőnem)/ Önöknek van
Ejercicios
(Feladatok)

Conjugación

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

¿ ... (ellos) mucha hambre?
(Nagyon éhesek?)
A
Tenemos
B
Tiene
C
Tenéis
D
Tienen

Slide 19 - Quiz

This item has no instructions

¿Cuántos años ... (vosotros)?
(Hány évesek vagytok?)
A
tiene
B
tenéis
C
tenemos
D
tienes

Slide 20 - Quiz

This item has no instructions

... (yo) 15 años.
(15 éves vagyok.)
A
Tienes
B
Tengo
C
Tiene
D
Tienen

Slide 21 - Quiz

This item has no instructions

¿ ... (tú) sed?
(Szomjas vagy?)
A
Tengo
B
Tienes
C
Tiene
D
Tenemos

Slide 22 - Quiz

This item has no instructions

Új tananyag következik. :)

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Los números
(A számok)

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Ejercicio (Feladat): Escribe el nombre del número (Írd le a számokat!

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

41

Slide 27 - Open question

This item has no instructions

26

Slide 28 - Open question

This item has no instructions

27

Slide 29 - Open question

This item has no instructions

34

Slide 30 - Open question

This item has no instructions

15

Slide 31 - Open question

This item has no instructions

18

Slide 32 - Open question

This item has no instructions

17

Slide 33 - Open question

This item has no instructions

13

Slide 34 - Open question

This item has no instructions

56

Slide 35 - Open question

This item has no instructions

19

Slide 36 - Open question

This item has no instructions

Ejercicio (Feladat): Completa el cuadro con la nacionalidad de los siguientes países (Egészítsd ki a táblázatot a következő országok nemzetiségeivel!)

Slide 37 - Slide

This item has no instructions

mexicana
mexicanas
sudafricana
sudafricanos
brasileño
brasileños
brasileño
suizas
sueco
suecos
suiza

Slide 38 - Drag question

This item has no instructions

egipcia
egipcias
inglesa
inglesas
francés
franceses
japonesa
japoneses
estadounidense
estadounidenses
belga
belgas

Slide 39 - Drag question

This item has no instructions

Ejercicio 3


Identifica a los siguientes personas

Slide 40 - Slide

This item has no instructions

Ejercicio (Feladat): Identifica a los siguientes personas (Azonosítsd a következő személyeket!)

Slide 41 - Slide

This item has no instructions

Fidel Castro, política, cubanos
(Fidel Castrónak hívják, politikus (Hímnemben!), kubai (Hímnemben!).)

Slide 42 - Open question

el político (hímnemű alak)/ la política (nőnemű alak) - polítikus/ politikusnő

cubano (hímnem)/ cubana (nőnem) - kubai (férfi/nő)
Pablo Picasso, pintores, español
Pablo Picassónak hívják, festő (Hímnemben!), spanyol (Hímnemben!)

Slide 43 - Open question

el pintor (hímnem)/ la pintora (nőnem) - festő/festőnő

español/ española - spanyol (férfi/nő)
Cleopatra, reina, egipcio
(Kleopátrának hívják, királynő (Nőnemben!), egyiptomi (Nőnemben!).)

Slide 44 - Open question

el rey - király
la reina - királynő

egipcio/ egipcia - egyiptomi (férfi/nő)
Don Quijote, caballera, españoles.
(Don Quijoténak hívják, lovag (Hímnemben!), spanyol (Hímnemben!).)

Slide 45 - Open question

el caballero/ la caballera - lovag/ lovagnő

español/ española - spanyol (férfi/nő)
Beethoven, músicos, alemán
(Beethovennek hívják, zenész (Hímnemben!), német (Hímnemben!).)

Slide 46 - Open question

el músico / la música - zenész/ zenésznő

alemán/ alemana - német (férfi/nő)
Michael Jackson, cantantes, estadounidense
(Michael Jacksonnak hívják, énekes (Hímnemben!), amerikai (Hímnemben!).)

Slide 47 - Open question

el cantante/ la cantante - énekes/ énekesnő
(Itt ugyanúgy használják hímnemben és nőnemben is. Pl. :
los cantantes - az énekesek (férfiakról van szó)
las cantantes - az énekesek (nőkről van szó -> a névelő jelzi)

estadounidense - amerikai (férfi/nő)
(Itt is ugyanúgy használják hímnemben és nőnemben is. Pl. :
los chicos estadounidenses - az amerikai fiúk
las chicas estadounidenses - az amerikai lányok)
Vocabulario
Países y nacionalidades
Los números del 0 al 101
Vocabulario de la clase 1-2-3-4

Slide 48 - Slide

This item has no instructions

Slide 49 - Slide

This item has no instructions