De Horizon

1 / 13
next
Slide 1: Slide
Zorg en WelzijnMiddelbare schoolvmbo bLeerjaar 3

This lesson contains 13 slides, with text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Leerdoelen:
 • Ik weet de regels van zakelijk bellen
 • Ik weet wat passend onderwijs is
 • Ik kan een sociale kaart maken
 •  Ik kan een flyer of een folder maken over passend onderwijs
 • Ik weet wat begeleid werken is

Slide 2 - Slide

Taalgebruik
Formeel taalgebruik
Informeel taalgebruik
Representatief

Slide 3 - Slide

Zakelijk Bellen
 1. Correcte begroeting
 2. Naam instelling, gevolgd door eigen naam
 3. Noteer naam van beller
 4. Vragen wat je kunt betekenen
 5. Herhaal of vat samen
 6. Correcte groet

Slide 4 - Slide

Telefoonalfabet
Nederlands
Internationaal

Slide 5 - Slide

Telefoonnotitie

 Betreft: Reserveren campingplaats van 9 tot 16 september.

Actie: Vandaag terugbellen of bevestigen via e-mail. 
Aangenomen door: Robert
Voor: Dhr. Wiekema
Datum: 22-01-2016
Van: Mevr. Kloosterman
Tijd: 14.58
kloosterman@email.nl
Contactgegevens: 0549865321
Betreft: Reserveren campingplaats van 9 tot 16 september.
Actie: Vandaag terugbellen of bevestigen via e-mail.

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Sociale kaart over passend onderwijs
NAW
Deskundigheid
Doelgroepen

Slide 8 - Slide

Passend onderwijs
 • Cluster 1: blinde, slechtziende kinderen;
 • Cluster 2: dove, slechthorende kinderen en kinderen met een taal- spraakontwikkelingsstoornis;
 • Cluster 3: motorisch gehandicapte, verstandelijk gehandicapte en langdurig zieke kinderen;
 • Cluster 4: kinderen met psychische stoornissen en gedragsproblemen.

Slide 9 - Slide

Maken
Opdracht 50a (Blz. 69)
Opdracht 54 t/m 57 (Blz. 71 en 72)
Opdracht 61, 63 en 64 (Blz. 74 en 75) 

Slide 10 - Slide

Opdracht
Maak een viertal
1 tweetal maakt een folder / 1 tweetal maakt een flyer
Beantwoord de volgende vragen:
 1. Wat is passend onderwijs? 
 2. Hoe kom je als kind in het speciaal onderwijs?
 3. Welke 4 soorten speciaal onderwijs zijn er? 
 4. Waar zijn deze scholen bij jou in de buurt? 

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Leerdoelen:
 • Ik weet de regels van zakelijk bellen
 • Ik weet wat passend onderwijs is
 • Ik kan een sociale kaart maken
 •  Ik kan een flyer of een folder maken over passend onderwijs
 • Ik weet wat begeleid werken is

Slide 13 - Slide