SLB - 26 mei 2021 - Stand van zaken 'Kind in beeld'

SLB Examen 'Kind in beeld'
Docent: Esther Boekestein
1 / 10
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 10 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

SLB Examen 'Kind in beeld'
Docent: Esther Boekestein

Slide 1 - Slide

Wanneer moeten jullie het examen Kind in beeld inleveren?
A
7 juni 2021
B
In de week van 7 juni
C
Uiterlijk 13 juni 2021
D
Maakt niet uit, alle tijd

Slide 2 - Quiz

Inleveren: 
Uiterlijk 13 juni 2021!!

Slide 3 - Slide

Hoeveel stagedagen heb je nu nog voor de uitvoering van 'Kind in beeld'?
A
6 stagedagen
B
4 stagedagen
C
2 stagedagen
D
8 stagedagen

Slide 4 - Quiz

4 stagedagen voor de uitvoering!

Slide 5 - Slide

In het kort de stappen:
  1. Onderzoeken: kind kiezen, gegevens verzamelen (2 bronnen), verwerken in verslag. 
  2. Observeren: 3 situaties, observatieplan met 3 observatiemomenten, conclusie met begeleidingsvraag.
  3. In gesprek: met het kind, wensen en behoeften helder krijgen, inleven, bevindingen verwerken in je verslag.
  4. Alle informatie in je verslag verwerken.
  5. Verslag inleveren bij je beoordelaars op stage.
  6. Beargumenteren: je verslag toelichten in een gesprek met de beoordelaars.
  7. Beoordeling: je beoordelaars vullen het beoordelingsformulier in.

Slide 6 - Slide

Observatieplan:
1. Beginsituatie
2. Achtergrondgegevens
3. Observatiedoelgroep en observatiedoel
4. Observatievragen
5. Methoden van observeren
6. Observatiemomenten
7. Observatiehulpmiddelen
8. Rekening houden met privacy
9. Manier van rapporteren (schriftelijk)
De student schrijft op basis van de verzamelde gegevens een passende conclusie m.b.t. de gegevens en formuleert wat volgens deze gegevens de begeleidingsbehoefte van het kind is.

Slide 7 - Slide

Wat is de stand van zaken rond het examen Kind in beeld?

Slide 8 - Open question

Prioriteit!
Leg prioriteit bij dit examen.
Je stageopdrachten en procesverslagen pak je hierna weer op!

Plan de stappen - de komende 4 stagedagen - met je begeleider in! Zet in de agenda!

Slide 9 - Slide

SUCCES ALLEMAAL!!

Slide 10 - Slide