Enzymen

Enzymwerking
1 / 17
next
Slide 1: Slide
NatuurwetenschappenSecundair onderwijs

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Enzymwerking

Slide 1 - Slide


Voorkennis

Slide 2 - Slide

Waaruit bestaan lipiden?
A
Glucose-, galactose- of fructosemoleculen
B
Aminozuren
C
Glycerol + vetzuren

Slide 3 - Quiz

Waaruit bestaan eiwitten?
A
Glucose-, galactose- of fructosemoleculen
B
Aminozuren
C
Glycerol + vetzuren

Slide 4 - Quiz

Waaruit bestaan sacchariden?
A
Glucose-, galactose- of fructosemoleculen
B
Aminozuren
C
Glycerol + vetzuren

Slide 5 - Quiz

Wat staat hier afgebeeld?
A
Aminozuur
B
Dipeptide
C
Tripeptide
D
Oligopeptide

Slide 6 - Quiz

Uit hoeveel aminozuren bestaat een proteïne?
A
1
B
3
C
>10
D
>100

Slide 7 - Quiz

Wat heb je onthouden uit deze les?

Slide 8 - Slide

Wat gaat een enzym doen met de activeringsenergie die nodig is om een chemische reactie te laten verdergaan?
A
De benodigde energie verlagen
B
De benodigde energie verhogen

Slide 9 - Quiz

Wat wordt er bedoeld met substraatspecificiteit?
A
Een enzym kan maar met slechts één bepaald substraat binden
B
Een enzym kan met verschillende substraten binden
C
Een enzym kan nooit binden met een substraat

Slide 10 - Quiz

Wat gaat het enzym amylase doen?
A
Het breekt zetmeel af tot maltose
B
Het breekt lipiden af tot glycerol en vetzuren
C
Het breekt proteïnen af tot aminozuren
D
Het breekt maltose af tot glucose

Slide 11 - Quiz

Welke factor die de enzymwerking beïnvloeden stelt de afbeelding voor?
A
Substraatconcentratie
B
Temperatuur
C
Zuurtegraad
D
Enzymconcentratie

Slide 12 - Quiz

Welke pH is het zuurst?
A
pH = 1
B
pH = 10
C
pH =7

Slide 13 - Quiz

Welk enzym vertoont de grootste enzymactiviteit?
A
X
B
Y
C
Z

Slide 14 - Quiz

Vanaf welke temperatuur gaat enzym X denatureren?
A
0°C
B
11°C
C
20 °C
D
60 °C

Slide 15 - Quiz

De optimimum temperatuur van enzym Z is 56 graden
A
Juist
B
Niet juist

Slide 16 - Quiz

Substraat
Actief centrum
substraatspecificiteit
Enzym
Stof waarop het enzym werkt
Plaats waar het substraat bindt aan het enzym
plaats waar het substraat bindt aan het enzym
een bijzonder eiwit dat de activeringsenergie verlaagt

Slide 17 - Drag question