KUA_H5_les15

1 / 18
next
Slide 1: Slide
Kunst algemeenMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

This lesson contains 18 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

KUA_H5_les 15: Hofcultuur

Slide 2 - Slide

leerdoelen les 14
- Ik ben mij bewust van de kernconcepten Kunst in Hofcultuur (1500-1700): Beeldend en theater.

- Ik weet wat ik voor het SE moet kennen/kunnen en hoe ik mij zo goed mogelijk kan voorbereiden. 
Heb je nog vragen?


Slide 3 - Slide

Kernconcepten:
  • Compacte en kernachtige samenvatting van de koers van een periode.
  • De grote denkbeelden die een periode kleuren.
Wanneer je deze kernconcepten echt inhoudelijk begrijpt, kun je actiever
meedenken over specifieke voorbeelden uit de kunst. 

Slide 4 - Slide

Genieën
KUNSTENAARSGENIEEN zoals Botticelli, Leonardo Da Vinci, Rafaël, Michelangelo en vestigen zich aan de hoven als HOFKUNSTENAARS. 

Leonardo da Vinci als de UOMO UNIVERSALE (de universele mens).

Slide 5 - Slide

Beeldende kunst: Renaissance
  • KLASSIEKE INVLOEDEN in vorm en inhoud, maar ook het verbinden van christelijke en klassieke elementen en onderwerpen.
  • BEREKENBAARHEID van de wereld: HARMONIE – BALANS – GEOMETRIE (gulden snede); RUIMTELIJKHEID en REALISME/IDEALISME exploreren in beeldende kunst: PERSPECTIEF, ANATOMIE (PROPORTIELEER) 

Slide 6 - Slide

Beeldende kunst: Barok
  •  DYNAMIEK, EXPRESSIE VAN EMOTIES, gelovigen terug in de Rooms-katholieke kerk krijgen.

Slide 7 - Slide

Muziek
  • PRIMA PRATTICA: invloed Vlaamse componisten, POLYFONIE – ingewikkelde melodieën door elkaar heen geweven. 
  • SECONDA PRATTICA : MONTEVERDI, MONODIE en HOMOFONIE, de teksten van de opera moeten verstaanbaar zijn. 
  • AFFECTENLEER: met muzikale middelen emoties verklanken. 

Slide 8 - Slide

Dans
INTERMEZZI – SPEKTAKELS - tijdens grote feesten (spektakels) aan het hof wordt – tijdens intermezzi - door de hovelingen gedanst. 
BASSA DANZA - dansen met weinig sprongen, daarna DANZA HAUTE - met hoge sprongen. 
Lodewijk de XIV danst als absolute vorst, hij voert de DANSACADEMIE in en dat leidt tot de BASISPOSITIES van de dans en tot PROFESSIONELE DANSERS.

Slide 9 - Slide

Theater
KLASSIEK DRAMA met o.a. ARISTOTELISCHE PRINCIPES: eenheid van tijd, plaats en handeling. Theaterarchitectuur met ILLUSIES door PERSPECTIEF-EFFECTEN en TONEELMACHINERIEEN (kunstwerken en vliegwerken). 
COMMEDIA DELL’ARTE veel IMPROVISATIE rondom VASTE VERHAALLIJNEN en KARAKTERROLLEN.

Slide 10 - Slide

Commedia dell'arte
https://youtu.be/3DjGoDEks7U?si=PV2xwVYLiAJnCihi

Belangrijkste aspecten commedia dell'arte ??

 

Slide 11 - Slide

Commedia dell'arte
1. Overal ter wereld wordt de commedia dell ‘arte nog steeds beoefend, zoals in dit fragment door een theaterklas in Davenport, Iowa inde V.S. Noem twee aspecten van het decor die verwijzen naar de straat als speelplek.

Slide 12 - Slide

Commedia dell'arte
2. Noem naast de verwijzing naar straattoneel nog drie kenmerken van de commedia dell’ arte die je in dit fragment terug ziet.

Slide 13 - Slide

Commedia dell'arte
3. Omdat het straattoneel is moet de commedia dell’arte rekening houden met een breed publiek. Kenmerkend zijn de vaste personages die voor het publiek gemakkelijk herkenbaar zijn. In deze scene is Brighella een marktkoopman en Arlecchino de knecht van Pantalone. Noem aan de hand van dit fragment twee kenmerken die het personage Arlecchino tot publiekslieveling maken.

Slide 14 - Slide

Huiswerk maandag

Leren:
Begrippen Hofcultuur= Je moet weten waar de verschillende begrippen voor staan.


We gaan nog even kijken naar het onderwerp muziek.

Slide 15 - Slide

Exit-ticket
Wat is het belangrijkste dat je in deze les hebt geleerd?

Slide 16 - Slide

Versailles 1653
Je bent als een van de weinigen buiten het hof van de dan 15-jarige Lodewijk XIV uitgenodigd voor een zeer speciale avond in Versailles (20 km buiten Parijs).

Voor de krant doe je verslag van deze bijzondere avond.

Werk in 2-tallen, uitwerken in de les.

Slide 17 - Slide

SE-1:
les 13-14-15
verdieping+ kernconcepten
oefenvragen
vragen stellen
H4
HW: zie studiewijzer SE1

Slide 18 - Slide