3.2 De Chinese Republiek

1 / 39
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 39 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Wat is de juiste chronologische volgorde van de volgende gebeurtenissen?

A
Taiping opstand - Witte Lotus opstand - 1e Opium oorlog - Verdrag van Nanking
B
Witte Lotus opstand - 1e Opium oorlog - Verdrag van Nanking - Taiping opstand
C
1e opiumoorlog - Witte Lotus opstand - Verdrag van Nanking - Taiping opstand
D
Verdrag van Nanking - Taiping opstand -1e Opium oorlog - Witte Lotus opstand

Slide 3 - Quiz

In de Eerste Opium oorlog
A
Eiste Engeland de vrije opium verkoop in China
B
Eiste China de vrije opium verkoop aan Engeland
C
Kwam de Chinese bevolking in opstand tegen het verbod op verkoop van opium
D
kreeg de Chinese overheid een verbod op export van Opium naar India

Slide 4 - Quiz

Uit welke tijd stamt de zelfversterkingsbeweging?
A
Vanaf 1810
B
Vanaf 1860
C
Vanaf 1890
D
Uit 1911

Slide 5 - Quiz

De Bokseropstand was gericht tegen
A
Keizerin Cixi
B
Keizer Pu Yi
C
De westerse invloeden
D
Het Confucianisme

Slide 6 - Quiz

HC China - deel II: 1912-1949

Slide 7 - Slide

Waardoor ontstond de Volksrepubliek China (1912-1949)?

Slide 8 - Slide

Republiek China
Gesticht door Sun Yat-sen (foto), een jonge intellectueel
 • Tegen buitenlandse invloed
 • Wens tot modernisering van China op meer westerse leest

Slide 9 - Slide

Drie Volksbeginselen
Guomindang (GMD) werd opgericht
 • Inzet op de Drie Volksbeginselen: nationalisme, democratie en socialisme (volkswelvaart)

Slide 10 - Slide

Machtswisseling
In 1913 wordt de leider van GMD vermoord. Generaal Yuan Shikai (foto) grijpt de macht en ontbindt parlement. Wordt in 1915 door aanhangers uitgeroepen tot nieuwe keizer.

In 1916 komt de gevluchte Sun terug en start een tegenregering in Kanton, met steun van de SU. Het westen steunt regering van Yuan.

Slide 11 - Slide

4 Mei-beweging
Onvrede over buitenlandse inmenging blijft. 
 • Nieuwe partij: Chinese Communistische Partij. Vooral onvrede over Vrede van Versailles. Steun van SU.
 • Ook GMD had sympathie voor SU (mede door afwijzing imperialisme).

Slide 12 - Slide

Breuk tussen GMD en CCP
Leider van de GMD, Chiang Kai-shek (foto), wordt anti-communistisch.
Er volgt een bloedige staatsgreep waarbij veel communistische leiders werden vermoord.
 • CCP gaat verder zonder GMD
 • GMD neemt macht in China over (1927)

Slide 13 - Slide

Bestuur GMD (1927-1948)
 • Veel modernisering
 • Deels einde aan Ongelijke Verdragen

Maar ook:
 • Geen bestuurlijke hervormingen
 • Corruptie en dictatoriale trekjes (vervolging tegenstanders)

Slide 14 - Slide

Mao Zedong
Mao Zedong (foto) werd lid van de CCP na de 4 Mei-beweging.
 • Richtte vanaf 1927 revolutionaire boerenbonden op > grootgrondbezit moest worden verdeeld
 • Na de staatsgreep van Chiang sluiten veel communisten zich bij Mao aan

Slide 15 - Slide

Rode Leger
Mao stichtte een communistische republiek in Jiangxi. Na de Lange Mars werd die voortgezet in Shaanxi.
Het Rode Leger werd opgericht met als doel het tot stand brengen van de communistische revolutie in China.
Lange Mars

Slide 16 - Slide

Problemen GMD
 • Opstandige communisten
 •  Japanse bezetting van Mantsjoerije en later kustgebieden en de Jangtse-vallei

Het Verenigd Front van communisten en GMD ter bestrijding van Japan liep op niets uit.

Slide 17 - Slide

Deze les 
Je kunt uitleggen:
 • welke rol Japan speelde in de Chinese burgeroorlog, en 
 • hoe de communisten de burgeroorlog hebben gewonnen en
 • welke rol de Koude Oorlog speelt bij het uitroepen van de Chinese Volksrepubliek. 

Slide 18 - Slide

Van 1930-1949 vochten de communisten en de nationalisten tegen elkaar, maar ook met elkaar tegen Japan 
1 oktober 1949:
Mao roept Volksrepubliek China uit

Slide 19 - Slide

Een documentaire en een beeldfragment rond Mao Zedong

Slide 20 - Slide

Chinees communiste ondersteund door Russisch communisme
 • Belangrijk: China frustratie over houding westerse grootmachten in Versailles, o.a:
 • Duitse rechten over Chinese steden aan Japan gegeven. 
 • 1919: oprichting 4 Meibeweging: tegen imperialisme, voor gelijkheid en nationalisme
 •  Hoop gevestigd op Lenin die .... 
 • in 1920 alle Russische aanspraken in China ('ongelijke verdragen') annuleerde
 • In 1921 wordt de Chinese Communistische Partij (CCP) opgericht,
  50 leden o.a. Mao Zedong
 • zou (Russische) versie van het marxisme wijzigen in Maoïsme:
 • boeren kunnen de dragers van de permanente revolutie zijn,
 • hiervoor is informeren door 'Massacampagnes' nodig

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Video

Verenigd Front
 • Sovjet-Unie steunde Guomindang (GMD), want
 • Drie volksbeginselen sluiten aan bij Marxisme
 • CCP klein, dus moest aansluiten bij GMD = Eerste Verenigd Front 
 • Verenigd front ten einde in 1927  
Bloedbad in Shanghai, '27

Slide 23 - Slide

Zuiveringscampagne Chiang Kaishek  1927
'De Japanners zijn een ziekte van de huid. De communisten vormen een ziekte van het hart'
 • Burgeroorlog duurde, met één onderbreking, van 1927-1949

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide

De Lange Mars, de Chinees-Japanse oorlog en de Burgeroorlog

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Slide

Slide 29 - Slide

De rol van moderne propaganda- en communicatiemiddelen en vormen van massaorganisatie

Slide 30 - Slide

Slide 31 - Slide

Slide 32 - Slide

2de!

Slide 33 - Slide

Slide 34 - Slide

Slide 35 - Slide

Na de 2e WO is er nog één vijand over: de ander! 

Slide 36 - Slide

Slide 37 - Slide

Slide 38 - Slide

Oorlog met Japan, Lange Mars en WO II
 • 1931: Japanse aanval op Mantsjoerije > 'Mantsjoekwo  (keizer Puyi)
 • Voor Chiang was bestrijden communisten belangrijker
 • Communisten vluchten (Lange Mars)
 •  In Yan'an verdere guerrillatraining Rode Leger\
 •  Populariteit Mao onder boeren steeg 
 •  1937: Japan valt kust van China aan > Bloedbad van Nanjing (hoofdstad) >
 •  Tweede Verenigd Front (vechten tegen elkaar én Japan
 •  15 augustus 1945: Capitulatie Japan >
 •  weer oplaaien burgeroorlog ( - 1949)
 • CCP wint. KMT vlucht naar Taiwan.
 • 1 okt 1949: Oprichting Volksrepubliek China 

Slide 39 - Slide