Maatschappijleer - 6.4 SOMS HELPT DE OVERHEIDMaatschappijleer
Werk
6.4 Soms helpt de overheid
1 / 15
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 3

This lesson contains 15 slides, with text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lessonMaatschappijleer
Werk
6.4 Soms helpt de overheid

Slide 1 - Slide

Toetsweek H6 Werk
 • Toets H6 Werk

 • Hele hoofdstuk (6.1 t/m 6.4)

 • Begrippen + teksten goed doorlezen

 • Samenvatting, begrippenlijst, oefentoets

Slide 2 - Slide

Herkansing maatschappijleer


 • Herkansing toets naar keuze

 • Totaaltoets (hele programma)
Als je een 6.4 over lager staat

Slide 3 - Slide

Sociale ongelijkheid
Niet iedereen heeft gelijke kansen in de samenleving

Slide 4 - Slide

Discriminatie (1)
 • Een werkgever neemt liever geen mensen aan met een migratieachtergrond

 • Een werkgever neemt liever een man aan dan een vrouw

Slide 5 - Slide

Discriminatie (2)
 • Een werkgever neemt liever iemand van 17 aan dan iemand van 21 (leeftijd)

 • Een werkgever neemt iemand niet aan omdat hij/zij in een rolstoel zit (beperking)

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Link

Ontslag
 • Raak je je baan kwijt? = WW (werkloosheidsuitkering)

 • Opzegtermijn (meestal 1 maand)

 • Op staande voet ontslagen 
Je moet onmiddellijk het bedrijf verlaten


Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

Verzorgingsstaat
 • De overheid helpt de burgers

 • Kost veel geld

 • Bekostigd met loonbelasting en verzekeringspremies

Slide 10 - Slide

Wat doet de overheid nog meer?
Kwalificatieplicht
Je moet verplicht naar school om een diploma te halen

Arbeidsbeperking
Grote bedrijven moeten een aantal mensen met een handicap in dienst nemen

 

Slide 11 - Slide

Wat doet de overheid nog meer?

Bijstand
Als je geen werk hebt, ouder bent dan 20 jaar

Ziektegeld 
Je krijgt geld als je ziek bent

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Video

Wat doet de overheid nog meer?

 •  AOW
De letters AOW staan voor: Algemene Ouderdoms Wet. Bijna iedereen in Nederland heeft recht op dit ouderdomspensioen.

Slide 14 - Slide

Zelfstandig werken
Opdracht: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 en de samenvatting van 6.4
Bladzijde: 159, 160 en 161

Slide 15 - Slide