smashball: opbouw

SMASHBALL...variante op volleyball
Je kunt scoren door de bal hard op de grond te slaan. De bedoeling is om zo hard te slaan dat het andere team de bal niet meer kan vangen. Maar let op: De bal mag een keer op de grond botsen voordat die gevangen wordt! Bij Smashball mag je smashen, bovenhands serveren, duiken, rollen en nog veel meer.
1 / 43
next
Slide 1: Slide
Biologie en lichamelijke opvoedingSecundair onderwijs

This lesson contains 43 slides, with text slides and 9 videos.

Items in this lesson

SMASHBALL...variante op volleyball
Je kunt scoren door de bal hard op de grond te slaan. De bedoeling is om zo hard te slaan dat het andere team de bal niet meer kan vangen. Maar let op: De bal mag een keer op de grond botsen voordat die gevangen wordt! Bij Smashball mag je smashen, bovenhands serveren, duiken, rollen en nog veel meer.

Slide 1 - Slide

algemeen: doelstellingen
-neemt leiding over en aanvaardt leiding van medeleerlingen in bewegingssituaties.
-bepaalt zelfstandig en in overleg met anderen oefen- en spelregels. 
-past in nieuwe bewegingssituaties gezamenlijk afgesproken spelregels toe.
-helpt medeleerlingen wanneer de bewegingssituatie dit vereist.
-schat vaardigheden en beperkingen van anderen in en handelt hier naar: differentiëren volgens niveau groepsleden.
-voert geleerde vaardigheden uit met anderen.
-stuurt zijn leerproces bij.
-voert gekende motorische vaardigheden op basis van lopen op een hoger beheersingsniveau uit: sprongvaardigheden; gebruikt sprongvaardigheden op een inzichtelijke wijze in bewegingscombinaties, alleen of met anderen, op een hoger beheersingsniveau.
-past eerder geleerde vaardigheden toe in andere doel- en/of terugslagspelen.
-gebruikt motorische eigenschappen binnen doel- en terugslagspelen op een inzichtelijke wijze in bewegingscombinaties, met en tegen anderen.
-past in eenvoudige en meer complexe situaties van een doelspel eenvoudige aanvallende of
verdedigende strategieën toe
 

Slide 2 - Slide

verwachte competenties

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

evaluaties
-leerlingen: checklist (zie verder)
-leerkracht: rubric (zie verder)

Slide 7 - Slide

checklist leerlingen

Slide 8 - Slide

ROL: scheidsrechter

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

rubric LK (vervolg)

Slide 12 - Slide

overzicht verschillende niveaus

Slide 13 - Slide

opwarmingsoefeningen (I)
looptraining
coördinatie
Coördinatie met bal (alleen en per 2

Slide 14 - Slide

opwarmingsoefeningen (II)

Slide 15 - Slide

andere oefenvormen: smash
Smash stappen en uitvoering: https://www.youtube.com/watch?v=RUvNelY2jr4
https://www.youtube.com/watch?v=PPIUFWmIsTY
Smashen sneller en krachtiger uitvoeren: Spike Faster With 3 Exercises - YouTube:https://www.youtube.com/shorts/P0OXftQZzuQ

Slide 16 - Slide

Niveau 1
-vang de bal op (na een bots)
-loop naar het net
-gooi de bal op voor jezelf en doe de smashbeweging (al dan niet na een sprong)
-->dus maar 1 contact elke keer
(je kan dit spelen 1-1 of met meerdere spelers per helft)

Zie video op volgende slide

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Video

Niveau 2-opslag - vangen en naar net spelen - pas evenwijdig aan het net - spike/smash over het net 

zie video volgende slide

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Video

spelregels niveau 1-3
- Netfout: als je de bal overspeelt mag je het net niet raken, doe je dit wel dan is het netfout
o Bij netfout: tegenpartij mag opslaan en krijgt een punt
- Bal mag 1x botsen voor je hem opvangt na de opslag of na de smash van de tegenpartij
- Punt= als de bal meer dan 1 x botst
- Na een punt is het opslag voor het team dat scoorde

Slide 21 - Slide

Niveau 3
opslag - vangen en naar net gooien - bovenhandse toets -smash
(zie video op volgende slide)

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Video

Niveau 4
opslag - OH receptie naar net gericht-vangen en BH toets - smash

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Video

Niveau 5
'zoals volleybal' : opslag - OH pas naar net - BH pas - smashzie volgende slide
opm: spelers die met één pas moeite hebben, laten vangen en passen om continuïteit te hebben in het spel

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Video

Spelregels: level 4-5
- Netfout: als je de bal overspeelt mag je het net niet raken, doe je dit wel dan is het netfout
o Bij netfout: tegenpartij mag opslaan en krijgt een punt
- Bal mag NIET botsen voor je hem opvangt na de opslag of na de smash van de tegenpartij
- Punt= als de bal botst
- Na een punt is het opslag voor het team dat scoorde

Slide 28 - Slide

Slide 29 - Slide

Slide 30 - Video

Opwarmingsoefeningen: BH toets aan net oefenen
'set'
pingpongballetje vangen in de kegel
1 speler heeft 2 balletjes en gooit die naar het net
speler met kegel vangt het balletje op in de kegel/tip: door benen gaan bij vangen!

Slide 31 - Slide

Slide 32 - Video

BH 'set' oefenen (oef 2)
stoel of zitbal - bal terug toetsen

Slide 33 - Slide

Slide 34 - Video

smash/opslag en BH 'set' combineren
speler naast vuilbak:opslag/smash naar speler aan het net- toets naar speler op mat - pas naar speler bij vuilbak ...steeds doorschuiven (behalve speler op mat)


zie video/ pas aan volgens niveau van de groep!

Slide 35 - Slide

Slide 36 - Video

inoefenen smash

Slide 37 - Slide

aandachtspunten

Slide 38 - Slide

variante (progressie)

Slide 39 - Slide

smashbal: 2-2 oefenen niveau 1

Slide 40 - Slide

Slide 41 - Slide

Slide 42 - Slide

Tekst

Slide 43 - Slide