Gezondheid en welzijn

Gezondheid en welzijn
1 / 34
next
Slide 1: Slide
Gezondheid en welzijnSecundair onderwijs

This lesson contains 34 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Gezondheid en welzijn

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Wat zien we in dit hoofdstuk?
 1. Gezondheid
 2. Welbevinden/welzijn
 3. Gezondheidsbeleving en - instandhouding
 4. Zorgsoorten
 5. Organisatie van de gezondheidszorg

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

1. Gezondheid

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Gezondheidspatronen van Gordon
Hoe gezond iemand is, is niet altijd even makkelijk te bepalen. Of je ziek bent of niet, is over het algemeen redelijk duidelijk. Maar hoe weet je hoe gezond je je voelt? En kunnen we dat wel op een objectieve manier vaststellen? Daar kunnen de 11 patronen van Gordon bij helpen.

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Gezondheidspatronen van Gordon

1. Gezondheidsbeleving en -instandhouding
2. Voeding en stofwisseling
3. Uitscheiding
4. Activiteiten
5. Slaap en rust
6. Cognitie en waarneming
7. Zelfbeleving
8. Rollen en relaties
9. Seksualiteit en voortplanting
10. Stressverwerking
11. Waarden en overtuigingen

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Wat heb je vorig jaar al gezien bij mevr. Lefevere

Slide 6 - Mind map

Slaap en rust
uitscheiding
voeding en stofwisseling
Hoe goed kennen jullie elkaar?

Slide 7 - Slide

wie ben ik? Ga per 2 zitten, beschrijf jezelf aan je medestudent, je medestudent noteert zoveel mogelijk over jou, later gaan we in een cirkel zitten en lees ik de eigenschappen voor de leerlingen raden dan om ter eerst over wie het gaat. 
Aan welke gezondheid hebben we gewerkt tijdens het kennismakingsspel?

Slide 8 - Open question

-> sociale gezondheid
-> psychische gezondheid
-> fysieke gezondheid

Zoek een foto van een gezond persoon.

Slide 9 - Open question

This item has no instructions

Slide 10 - Slide

Vraag: Is deze persoon gezond? 

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Slide 12 - Video

This item has no instructions

Je bent gezond wanneer je: 

 • Je lichamelijk goed voelt 
 • Goede gedachten hebt (psychische)
 • Sociale contacten kan leggen

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

2. Welbevinden en welzijn

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Wat is gezondheid?

Geef de 4 verschillende soorten van gezondheid.

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Wat is welzijn? 
Voorbeeld: Wij wonen in België, een land met een goede gezondheidszorg is goed voor het welzijn van de mens. 

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Wat is welbevinden? 

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

3. Gezondheidsbeleving en - instandhouding

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Gezondheidsbeleving


Is de manier waarop de zorgvrager/ een persoon zijn gezondheid ervaart en de wijze waarop hij voor zijn gezondheid zorgt

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Is de manier waarop Nils zijn gezondheid ervaart:
Hij voelt zich onzeker door de acne.

En de wijze waarop Nils voor zijn gezondheid zorgt: 
Hij gaat zijn gezicht elke dag reinigen met speciale zeep 

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

4. Zorgsoorten

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

1. Zelfzorg
Hoe doe jij aan zelfzorg?

Slide 23 - Open question

This item has no instructions

Slide 24 - Video

This item has no instructions

2. Mantelzorg
Ken jij een mantelzorger of doe je zelf aan mantelzorg? 

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

3. Professionele zorg
Vallen volgende beroepen onder professionele zorg? 

 • Verpleegkundige 
 • Vrijwilliger
 • Logistiek assistent 
 • Arts 
 • De zorg van een moeder aan haar kind

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

5. Organisatie van de gezondheidszorg

Slide 27 - Slide

kunnen toepassen, niet vanbuiten kennen
Oefening: bij wie zoek jij hulp? 

 • Ga per 2 zitten (je mag zelf kiezen met wie je samenwerkt)
 • Ik geef elk groepje enkele situaties
 • Jullie schrijven deze op de post-its 
 • Jullie gaan nadenken bij welke lijn van gezondheidszorg je hiervoor terecht kan.
 • Weten jullie het? Plak dan de post-it bij de juiste lijn op het bord. 

Slide 28 - Slide

Liefdesverdriet hebt =  nulde 
Tandpijn hebt = eerste
Je niet weet welke studiekeuze je moet maken = CLB = eerste
Je niet goed in je vel voelt = nulde of eerste of tweede
Financiële problemen hebt =OCMW = eerste
Geopereerd moet worden = 3de
Een alcolholverslaving hebt = 4de
Denkt dat je de griep hebt = eerste
Je een beugel moet dragen = tweede 
6. De sociale kaart 

Slide 29 - Slide

In een Sociale Kaart vinden burgers en hulpverleners informatie over organisaties en hun aanbod van diensten, producten en activiteiten in het sociale domein. 

Kunnen toepassen. weten dat het bestaat.
Verbetering curus
Zelfzorg: Dit zijn de zorgen die iemand aan zichzelf verleent om de eigen behoeften te vervullen op fysiek, psychisch, sociaal en spiritueel vlak.

Slide 30 - Slide

This item has no instructions

Mantelzorg: De zorgen die iemand vrijwillig verleent aan familieleden, vrienden of buren. Die tijdelijk of langdurig niet kunnen zorgen voor hun behoeften. Zonder daarvoor betaald te worden. 

Slide 31 - Slide

This item has no instructions

Zelfhulpgroep: Dit zijn groepen die gevormd worden door een groep mensen die in een gemeenschappelijke situatie verkerekn. Vaak lotgenoten. Vb: AA, OVOK..

Slide 32 - Slide

This item has no instructions

Vrijwilligerswerk: Dit zijn zorgen die iemand vrijwillig verleent aan vreemden die niet kunnen zorgen voor hun behoeften of aan een organisatie zonder daarvoor betaald te worden.

Slide 33 - Slide

This item has no instructions

Beroepszorg of professionele zorg: Dit is de zorg die toegediend wordt door personen die een specifieke opleiding hebben gevolgd. 

Slide 34 - Slide

This item has no instructions