Staal spelling blok 1 week 1 les 2

sch- of schr-woorden
1 / 11
next
Slide 1: Mind map
SpellingBasisschoolGroep 5

This lesson contains 11 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

sch- of schr-woorden

Slide 1 - Mind map

Luchtwoord
Korte klank + cht met de ch van lucht. Behalve bij
hij ligt, hij legt, hij zegt.

Slide 2 - Slide

Luchtwoord van het luchtversje

Sippe Simon heeft weer pech.
Ach, het is zo'n lekker joch.
Draait zich om en och, niet huilen.
Sippe Simon lach nou toch.

Slide 3 - Slide

Hakwoord

Slide 4 - Mind map

speciaal hakwoord

Slide 5 - Mind map

zingwoord

Slide 6 - Mind map

klankgroepenwoord

wij vliegen
A
vlie-gen
B
v-l-ie-g-e-n
C
vl-ie-gen
D
vlieg-en

Slide 7 - Quiz

klankgroepenwoord

de fietsers
A
f-ie-t-s-e-r-s
B
fie-tsers
C
fiet-sers
D
fiets-ers

Slide 8 - Quiz

klankgroepenwoord

de sturen
A
st-uren
B
stu-ren
C
s-t-u-r-e-n
D
stur-en

Slide 9 - Quiz

klankgroepenwoord

de hobbel
A
hob-bel
B
ho-bbel
C
hobb-el
D
h-o-b-b-e-l

Slide 10 - Quiz

dictee

Slide 11 - Mind map