3K 7 Laat nog wat over

§ 7.1 Economische groei
Deze les leer je: 
- Hoe bereken je de bevolkingsgroei?
- Wat is economische groei?
1 / 25
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 3

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

§ 7.1 Economische groei
Deze les leer je: 
- Hoe bereken je de bevolkingsgroei?
- Wat is economische groei?

Slide 1 - Slide

Bevolkingsgroei
De bevolking groeit als er meer mensen worden geboren dan dat er overlijden. Of als er veel mensen in het land komen wonen uit een ander land.


Slide 2 - Slide

Berekening
Hoe bereken je de bevolkingsgroei?

 
Het verschil : oude getal X 100

Slide 3 - Slide

Economische groei
 • Vraag neemt toe door stijging bevolking
 • Vraag neemt toe (meer spullen gekocht)--> productie stijgt (meer spullen worden er gemaakt.
 • Dan is er sprake van economische groei

Slide 4 - Slide

Omschrijf het begrip:
Economische groei

Slide 5 - Open question

Waaraan denk je bij
economische groei?

Slide 6 - Mind map

§ 7.2 Economische groei en het milieu

Deze les leer je:
-Wat de nadelen zijn van economische groei voor het milieu

Slide 7 - Slide

Nadelen van economische groei
Er verdwijnt veel natuur door bevolkingsgroei en economische groei. Weilanden en bossen veranderen in bedrijventerreinen en woonwijken.

- Meer verbruik grondstoffen
- Meer verbruik van energie
- Meer vervuiling
-Minder ruimte voor natuur

Slide 8 - Slide

Wat zijn de nadelen van economische groei?
 •  Meer verbruik grondstoffen
 •  Meer verbruik van energie
 •  Meer vervuiling
 • Minder ruimte voor natuur

Slide 9 - Slide

§ 7.3 Kosten en baten
Deze les leer je:
- De voordelen van milieuvriendelijk produceren
- Het verschil tussen maatschappelijke baten en kosten

Slide 10 - Slide

Milieuvriendelijk produceren
Nadeel:
Kost het bedrijf geld en daardoor wordt het product duurder wat ze verkopen.

Voordeel:
Maatschappelijke kosten dalen (goed voor het milieu).
Kans dat je subsidie krijgt van de overheid


Slide 11 - Slide

Maatschappelijke baten: Voordelen voor de samenleving. Denk aan: mooie natuur.
 

Maatschappelijke kosten: Nadelen voor de samenleving. Denk aan: geluidsoverlast, luchtvervuiling en natuur wat verloren gaat door de bouw van wegen en huizen.

Maatschappelijke baten en kosten zijn moeilijk in geld uit te drukken.- Maatschappelijke baten: Voordelen voor de samenleving. Denk aan: mooie natuur.

- Maatschappelijke kosten: Nadelen voor de samenleving. Denk aan: geluidsoverlast, luchtvervuiling en natuur wat verloren gaat door de bouw van wegen en huizen.

- Maatschappelijke baten en kosten zijn moeilijk in geld uit te drukken.


Slide 12 - Slide

Als diersoorten uitsterven, is sprake van maatschappelijke
A
maatschappelijke kosten
B
maatschappelijke baten

Slide 13 - Quiz

Geef een voorbeeld van maatschappelijke kosten?

Slide 14 - Open question

§ 7.4 Duurzaam produceren
Deze les leer je:
- Wat duurzaam produceren is
- Wat milieusubsidie en milieuheffing is

Slide 15 - Slide

Duurzame productie
 • Wordt zuinig omgegaan met grondstoffen
 • Komen geen schadelijke stoffen in het milieu


Biologische productie is een voorbeeld van duurzame productie:
 • Milieu- en diervriendelijk
 • Geen gebruik van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen

Slide 16 - Slide

De overheid stimuleert duurzame productie met:


 • Milieuheffingen
 • Milieusubsidies

Slide 17 - Slide

Eindvragen
1) Wat is duurzame productie?
 • Wordt zuinig omgegaan met grondstoffen
 • Komen geen schadelijke stoffen in het milieu

2) De overheid stimuleert duurzame productie met?
 • Milieuheffingen
 • MilieusubsidiesSlide 18 - Slide

§ 7.5 Milieuvriendelijk consumeren
Deze les leer je:
- Hoe je duurzaam kan zijn
- Wat recycling is

Slide 19 - Slide

Consumenten kunnen milieuvervuiling tegengaan door:
 • Duurzaam geproduceerde producten te kopen.
 • Minder afval te produceren
 • Minder grondstoffen te verbruiken (afval scheiden/recycling)


Wat is recycling?
 • Hergebruiken van het product of onderdelen van het product.Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Eindvraag
Hoe kan je milieuvervuiling tegengaan?
 • Duurzaam geproduceerde producten te kopen.
 • Minder afval te produceren
 • Minder grondstoffen te verbruiken (afval scheiden/recycling)

Slide 22 - Slide

§ 7.6 Milieumaatregelen
Deze les leer je:
- Wat de overheid allemaal doet voor het milieu

Slide 23 - Slide

Wat doet de overheid voor het milieu?
 • Stelt regels vast tegen milieuvervuiling
 • Verplicht producenten milieuvriendelijk te investeren
 • Geeft milieusubsidie
 • Vraagt milieuheffing
 • Samenwerking met andere landen. Anders oneerlijke concurrentie
 • Keurmerken geven aan bedrijven omdat ze duurzaam produceren (keurmerk voor duurzaamheid)

Slide 24 - Slide

Wat doet de overheid voor het milieu?

Slide 25 - Open question