T4 Thema 2 Ecologie

Thema 2: Ecologie
1 / 38
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo gLeerjaar 4

This lesson contains 38 slides, with text slides.

Items in this lesson

Thema 2: Ecologie

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
Je kunt een voedselketen en voedselweb maken

Je weet wat producenten, consumenten en reducenten zijn

Je kunt uitleggen waar deze organismen zich bevinden in een voedselketen of voedselweb

Slide 2 - Slide

Basisstof 1: Eten of gegeten wordenVoedselketen

Slide 3 - Slide


Voedselweb

Slide 4 - Slide

Producenten
Alle planten en andere organismen die bladgroenkorrels hebben

Zij maken hun eigen organische stoffen

Ze zijn altijd de eerste schakel in een voedselketen

Slide 5 - Slide

Consumenten
Alle organismen die moeten eten om aan organische stoffen te komen

Vormen de tweede en alle volgende schakels

2e schakel: Planteneter/alleseter
3e schakel enz.: Vleeseter/alleseter

Slide 6 - Slide

Reducenten
Alle organismen die dode resten opruimen en afbreken

Zij maken van organische stoffen weer anorganische stoffen

Slide 7 - Slide

Kringloop

Slide 8 - Slide

Opdrachten maken

Slide 9 - Slide

Leerdoelen
Je kunt een voedselketen en voedselweb maken

Je weet wat producenten, consumenten en reducenten zijn

Je kunt uitleggen waar deze organismen zich bevinden in een voedselketen of voedselweb

Slide 10 - Slide

Basisstof 2: Piramiden

Slide 11 - Slide

Piramiden van aantallen

Slide 12 - Slide

Piramiden van biomassa

Slide 13 - Slide

Energie in de voedselketen

Slide 14 - Slide

Opdrachten maken!

Slide 15 - Slide

Leerdoelen
Je kunt uitleggen wat een kringloop is

Je kunt de koolstofkringloop beschrijven

Je kunt de stikstofkringloop beschrijven

Slide 16 - Slide

Kringloop

Slide 17 - Slide

Koolstofkringloop

Slide 18 - Slide

Stikstofkringloop

Slide 19 - Slide

Opdrachten maken!
18, 19, 21 , 23 en 24

Slide 20 - Slide

Basisstof 4: Populaties

Slide 21 - Slide

Biotisch en abiotisch

Slide 22 - Slide

Leerdoelen
Je kunt uitleggen wat abiotische en biotische factoren zijn
Je kunt vertellen wat individu, populatie, levensgemeenschap, biotoop en ecosysteem zijn
Je kunt uitleggen hoe het biologisch evenwicht werkt
Je kunt uitleggen wat een optimumkromme is

Slide 23 - Slide

Individu
Populatie
Levensgemeenschap
Biotoop
Ecosysteem

Slide 24 - Slide

Biologisch evenwicht

Slide 25 - Slide

Optimum
kromme

Slide 26 - Slide

Opdrachten maken!
25, 27, 29, 30, 33

Slide 27 - Slide

Basisstof 5: Aanpassingen bij dieren

Slide 28 - Slide

Leerdoelen
Je kunt uitleggen welke aanpassingen waterdieren hebben

Je kunt uitleggen welke aanpassingen landzoogdieren hebben

Je kunt uitleggen welke aanpassingen vogels hebben

Slide 29 - Slide

Aangepast aan water: schutkleur en gestroomlijnd lichaam

Slide 30 - Slide

Aangepast aan land: vorm van de voet aangepast aan de ondergrond

Slide 31 - Slide

Vogels: pootjes aangepast

Slide 32 - Slide

Vogels: snavels aangepast aan type eten

Slide 33 - Slide

Basisstof 6: Aanpassingen bij planten

Slide 34 - Slide

Leerdoelen
Je weet wat voor aanpassingen planten hebben voor een droge, vochtige, lichte (of donkere) omgeving

Je weet wat voor aanpassingen planten hebben aan bepaalde temperaturen

Slide 35 - Slide

Droge omgeving

Slide 36 - Slide

Cactus

Slide 37 - Slide

Vochtige omgeving

Slide 38 - Slide