Rasisme

Rasisme
1 / 9
next
Slide 1: Slide
Health & Social CareSecondary Education

This lesson contains 9 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Rasisme

Slide 1 - Slide

Fra læreplanen:
Eleven skal kunne forklare hva mobbing og rasisme er, og drøfte forebyggende tiltak.

Slide 2 - Slide

Hva er rasisme?

Slide 3 - Open question

Det vil si at mennesker blir behandlet dårligere enn andre på grunn av kultur, seksuell legning, religion eller geografi, ikke på grunn av handlingene til personen.

Slide 4 - Slide

Er rasisme medfødt?

Slide 5 - Open question

Hvorfor sier vi at barn er "fargeblinde"?

Slide 6 - Open question

Hva er diskriminering?

Slide 7 - Open question

Slide 8 - Video

Hvordan kan man forebygge?

Slide 9 - Open question