lesdag 1 blok 1

lesdag 1 blok 1 mbo-vpk
gezondheidsproblemen onderkennen 

1 / 35
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 35 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

Items in this lesson

lesdag 1 blok 1 mbo-vpk
gezondheidsproblemen onderkennen 

Slide 1 - Slide

Welke visie op gezondheid heb je?
Hoe heb je die ontwikkeld?

Slide 2 - Open question

leerdoelen
De student kan:
- verschillen in functioneren VIG en MBO-V herkennen
- gezondheidsrisico's benoemen bij diverse doelgroepen VVT
- methode(n) kiezen voor risico-inschatting en vroegsignalering 

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Video

Virginia Henderson 
30 november 1897, Kansas City, Missouri, Verenigde Staten
"De unieke functie van de verpleegkundige is: het individu, ziek of gezond bij te staan bij het verrichten van die activiteiten die bijdragen tot gezondheid of herstel (of te helpen bij vredig te sterven, wanneer geen herstel mogelijk is), en die dit individu zonder hulp zou verrichten als hij de daartoe nodige kracht, wilskracht of kennis bezat. De verpleegkundige moet dit op zo'n wijze doen, dat de geholpene zo snel mogelijk weer onafhankelijk wordt."

Slide 5 - Slide

Schillenmodel Buurtzorg 

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

Het beroep 

Slide 8 - Slide

wat is verplegen?

“Als mbo-verpleegkundige verleen je verpleegkundige zorg, verzorging en psychosociale begeleiding en stel je verpleegkundige diagnoses.” (p1, beroepsprofiel, mbo-opgeleiden)

“Als verzorgende IG lever je verzorging en psychosociale begeleiding, vooral in zorgsituaties die niet zo ingewikkeld zijn. Meestal verleen je persoonlijke zorg en begeleiding in de leefsituatie van een zorgvrager”. (p1 beroepsprofiel verzorgende IG)


Slide 9 - Slide

opdracht 
 • Welke verschillen zijn er tussen het beroepsprofiel van niveau 4       en niveau 3? 
 • Bedenk voorbeelden bij de verschillen om dit te verduidelijken.
 • Doe dit in subgroepjes via Meet
 • Presenteer dit aan de klas (google Documents/Word)

timer
30:00

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Link

wat is de functie van de beroepscode? 


Slide 12 - Slide

visies op gezondheid
WHO: ‘Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijk gebreken’ www.who.int


Slide 13 - Slide

visies op gezondheid
Machteld Huber introduceerde het concept positieve gezondheid in Nederland in 2012. In dit concept wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren.
“In de zorg gaat 96% van het budget naar het behandelen van mensen die al ziek zijn.”
“Voor mij is gezondheid het menselijk vermogen om je aan te passen en eigen regie te voeren”

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

risico-signalering opdracht
Zoek op wat de termen risicosignalering en vroegsignalering betekenen. Wat betekenen deze termen voor de thuiszorg?

Zoek een risicosignaleringslijst op die jij zou kunnen inzetten voor de volgende zorgcategorie. (zie volgende slide). 4 groepjes die elk 2  zorgcategorieën uitwerken.

Wat houdt preventieve zorg in? Kijk welke preventieve acties je zou kunnen inzetten bij deze zorgcategorie. 

Slide 16 - Slide

 • zorgvragers met dementie 
 • zorgvragers met depressie
 • oudere zorgvragers met delier
 • zorgvragers met chronische aandoeningen
 • zorgvragers met oncologische aandoeningen
 • zorgvragers met diabetes mellitus
 • oudere zorgvragers en multimorbiditeit 

Slide 17 - Slide

gezondheidsrisico's
kwetsbare ouderen 
Kwetsbaarheid bij ouderen is een proces van het opeenstapelen van lichamelijke, psychische en/of sociale tekorten in het functioneren dat de kans vergroot op negatieve gezondheidsuitkomsten (functiebeperkingen, opname, overlijden).

Slide 18 - Slide

methodes voor risico-inschatting
Als zorgverlener ben je voortdurend alert:
  
Zie ik lichamelijke veranderingen bij mijn cliënt?
Neemt bepaald gedrag van mijn cliënt risico's voor zijn gezondheid en welbevinden met zich mee?
Is zijn omgeving veilig?
Zit de cliënt lekker in zijn vel? (bron: Zorg voor Beter)


Slide 19 - Slide

gezondheidsrisico's 
Fase 1: verkennen
Fase 2: plannen en doen
Fase 3: evalueren en bijstellen

Ga met je subgroep voor mw. Janssen de drie fases langs. Rapporteer de uitkomsten aan de rest van de groep.
Tijd 30 minuten
Gebruik de informatie op Zorg voor Beter:Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

preventieve zorg 
Preventieve zorg is gericht op het voorkomen van ziekten en calamiteiten. Het wordt vaak gebruikt om de kosten in de gezondheidszorg terug te dringen. In de zorgsector vinden er allerlei preventieve activiteiten plaats, bijvoorbeeld preventie van hart- en vaatziekten, diabetes of chronische nierschade.

Slide 22 - Slide

niveaus preventieve zorg 
primair: voorkomen van ziektes (bv door goede hygiëne, vaccinaties) 
secundair: vroegtijdig opsporen (bevolkingsonderzoek, screenen van kinderen bij consultatiebureau) 
tertiair: voorkomen dat het weer opnieuw voorkomt (levensstijl aanpassen bij DM 2 of na hartinfarct) 

Slide 23 - Slide

preventieve zorg 
Het voorkomen van DM type 2 

 • zoek op internet wat hier over te vinden is
 • welke taak heb je hierin als verpleegkundige?
 • wat zegt de beroepscode daarover? 

Beantwoord deze vragen met je groepje en koppel dit plenair terug. 
timer
30:00

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Link

Slide 28 - Link

Slide 29 - Video

Slide 31 - Slide

Je hebt een tablet van 1 gram. De cliënt mag 500 mg. Hoeveel tabletten geef je?
A
2
B
0,5

Slide 32 - Quiz

hoe rond je dit getal af?
34,45003
A
34,4
B
34,5

Slide 33 - Quiz

Slide 34 - Slide

voorbereiding volgende les 
zie hiervoor planning lesdag 2 

Slide 35 - Slide