(H2) les 4 - woordenschat hoofdstuk 4 (online les)

Nederlands 3e uur (klas h2b)
Woordenschat

Zet je camera aan en laat je microfoon uit.
1 / 19
next
Slide 1: Slide
NederlandsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Nederlands 3e uur (klas h2b)
Woordenschat

Zet je camera aan en laat je microfoon uit.

Slide 1 - Slide

Wat gaan we doen?
 • Lesdoelen
 • Terugblik
 • Voorkennis
 • Theorie
 • Opdrachten
 • Reflectie

Slide 2 - Slide

Lesdoelen
 • Je weet het verschil tussen beginrijm (alliteratie) en eindrijm.
 • Je kunt rijmende uitdrukkingen herkennen en begrijpen.

Slide 3 - Slide

Terugblik

Vragen vorige les?

Slide 4 - Slide

Rijm

Slide 5 - Mind map

Theorie
In veel uitdrukkingen staan woordparen. Rijmen deze woorden op elkaar? > rijmende uitdrukking

Twee soorten: 
 • beginrijm/alliteratie (dubbel en dwars)
 • eindrijm (in geuren en kleuren)

Let op: de volgorde van deze woordparen staat vast; je mag de woorden niet omdraaien!

Theorie (1)

Slide 6 - Slide

Theorie
Rijmende woordparen kunnen ook in langere uitdrukkingen of spreekwoorden voorkomen.

Voorbeelden:
 • Baat het niet, dan schaadt het niet.
 • Een ezel stoot zich in het gemeen niet tweemaal aan dezelfde steen.
Theorie (2)

Slide 7 - Slide

1. Voordat de bank geld aan hem leent, moet hij iets vertellen over zijn financiële handel en wandel. 

2. Martin heeft willens en wetens het oude vrouwtje opgelicht en moet daarvoor boeten.

3. Ik kan niet op stel en sprong al jouw vragen beantwoorden.

4. Binnenkort ontvangen jullie meer informatie over het dagelijks reilen en zeilen tijdens de werkweek.

5. Als we met z'n allen gaan kamperen, moeten we de lusten en lasten delen.

6. Nederlanders staan wijd en zijd bekend om hun zuinigheid: wel kijken, niet kopen.

Slide 8 - Slide

Elke ochtend eet Mik tegen ... (meug) zijn bord havermout leeg.

Slide 9 - Open question

De impala werd door de tijger met ... (huid) verorberd.

Slide 10 - Open question

In Napels is Els door ... (schade) wijs geworden; zij zal haar portemonnee nooit meer zichtbaar dragen.

Slide 11 - Open question

De slingers zijn opgehangen, de taart is besteld: nu is alles voor het feest in ... (kruiken).

Slide 12 - Open question

Ik erger me altijd ... (groen) als mijn ouders tijdens een feestje gaan dansen.

Slide 13 - Open question

De arme man had ... (kraai) om op terug te vallen, toen hij zijn been brak.

Slide 14 - Open question

... (bezakt) nam mijn broer op het treinstation afscheid van ons.

Slide 15 - Open question

Op de avond na de overstroming van de camping zaten we met z'n allen ... (hoog) in de kantine met een beker warme chocolademelk.

Slide 16 - Open question

a. Elke ochtend eet Mike tegen heug en meug zijn bord havermout leeg.
b. De impala werd door de tijger met huid en haar verorberd.
c. In Napels is Els door schade en schande wijs geworden; zij zal haar portemonnee nooit meer zichtbaar dragen.
d. De slingers zijn opgehangen, de taart is besteld: nu is alles voor het feest in kannen en kruiken.
e. Ik erger me altijd groen en geel als mijn ouders tijdens een feestje gaan dansen.
f. De arme man had kind noch kraai om op terug te vallen, toen hij zijn been brak.
g. Bepakt en bezakt nam mijn broer op het treinstation afscheid van ons.
h. Op de avond na de overstroming van de camping zaten we met z'n allen hoog en droog in de kantine met een beker warme chocolademelk.
heel erg
helemaal niemand
klaar
door veel tegenslagen
met grote tegenzin
met (veel) bagage
veilig en wel
volledig

Slide 17 - Drag question

Huiswerk

Maak voor de volgende les (maandag 11 januari) opdracht 3, 4 en 5 op de site van Nieuw Nederlands.

Slide 18 - Slide

Reflectie
 • Je weet het verschil tussen beginrijm (alliteratie) en eindrijm.
 • Je kunt rijmende uitdrukkingen herkennen en begrijpen.

Slide 19 - Slide