Hoofdstuk 2 Politieke stromingen in Nederland

Hoofdstuk 2
Politieke stromingen in Nederland
1 / 31
next
Slide 1: Slide
MaatschappijkundeMiddelbare schoolvmboLeerjaar 3,4

This lesson contains 31 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Hoofdstuk 2
Politieke stromingen in Nederland

Slide 1 - Slide

This item has no instructions


Waar denk jij aan bij een politieke stroming? Zoek een afbeelding die daarbij zou passen.
Waar denk jij aan bij een politieke stroming? Zoek een afbeelding die daarbij zou passen.

Slide 2 - Open question

This item has no instructions

Wat leerde ik de vorige les?

 • de mogelijkheden die individuele burgers hebben om de politieke besluitvorming    te beïnvloeden
 • de kenmerken van belangen- of pressiegroepen
 • de mogelijkheden van belangen- of pressiegroepen om politieke besluitvorming      te beïnvloeden
 • de mogelijkheden die zowel individuele burgers als belangen- of pressiegroepen hebben
 • de namen en taken van de actoren op het gemeentelijk bestuursniveau en hun       rol in het politieke besluitvormingsproces
Terugblik vorige les

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Wat leerde ik de vorige les?
 • de mogelijkheden die individuele burgers hebben om de politieke besluitvorming te beïnvloeden
 • de kenmerken van belangen- of pressiegroepen
 • de mogelijkheden van belangen- of pressiegroepen om politieke besluitvorming te beïnvloeden
 • de mogelijkheden die zowel individuele burgers als belangen- of pressiegroepen hebben
 • de verschillende machtsmiddelen die burgers, belangen- en pressiegroepen kunnen hebben om de politieke besluitvorming te beïnvloeden
 • de namen en taken van de actoren op het gemeentelijk bestuursniveau en hun rol in het politieke besluitvormingsproces
Terugblik vorige les

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Wat leer ik deze les?
 • de indeling en uitgangspunten van politieke stromingen toepassen
 • politieke standpunten indelen op de links-rechts as en de progressief-conservatief as
 • de 2 kenmerken en 2 functies van politieke partijen
Ik leer...

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Wat leer ik deze les?
 • de indeling en uitgangspunten van politieke stromingen toepassen
 • politieke standpunten indelen op de links-rechts as en de   progressief-conservatief as
 • de 3 kenmerken, 2 functies en 2 rollen van politieke partijen
Ik leer...

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Een voordeel dat mensen voor zichzelf of hun groep willen
Iets dat mensen belangrijk vinden voor veel mensen
Belang
Waarde

Slide 7 - Drag question

This item has no instructions

3 kenmerken politieke partij
 • Nadenken over de inrichting   van de samenleving
 • Meedoen met de   verkiezingen
 • Macht verwerven om doelen   te realiseren

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

2 functies politieke partij
 1. Verkiezingsprogramma's maken
 2. Waarden en belangen afwegen

Slide 9 - Slide

This item has no instructionsWaarom zijn er zo veel politieke partijen?
Waarom zijn er zo veel politieke partijen?

Slide 10 - Open question

This item has no instructions

Slide 11 - Video

This item has no instructions

Indeling meningen politieke partijen
- Gelijkheid
- Collectief belang
- Actieve rol overheid
- Economische vrijheid
- Individueel belang
- Passieve rol overheid
Links
Rechts

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Stroming
Groep mensen die hetzelfde idee heeft over de samenleving

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Ideologie
Groep ideeën over de samenleving die bij elkaar horen

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Stromingen
Waarde
Socialisme
Sociaaldemocratie
Christendemocratie
Liberalisme
Conservatisme
Vrijheid
Economische vrijheid
Naastenliefde, Gemeenschapszin
Gelijkheid

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

socialisme
liberalisme
sociaaldemocratie
conservatisme
christendemocratie
Links
Midden
Rechts

Slide 16 - Drag question

Ecologische stroming
 • Natuur
 • Milieuvriendelijk
 • Groene consumptie

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Nationalistische stroming
 • Natie
 • Nederland onafhankelijk, zelfbestuur
 • Tegen immigratie en globalisering

Slide 18 - Slide

This item has no instructions
'Ik vind dat mensen minder vlees moeten eten.'
Bij welke stroming past deze uitspraak?
'Ik vind dat mensen minder vlees moeten eten.'
Bij welke stroming past deze uitspraak?
A
Ecologische stroming
B
Nationalistische stroming
C
Socialisme
D
Liberalisme

Slide 19 - Quiz

This item has no instructions

Progressief
Veranderingsgezind en vernieuwend. Persoonlijke vrijheid is belangrijk bij morele en ethische kwesties.

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Conservatief
Behoudend en traditioneel. Traditionele waarden en normen zijn belangrijk. 

Slide 21 - Slide

This item has no instructions
'Ik wil dat er niet op zondag gewinkeld kan worden.'
Bij welke stroming past deze uitspraak?
'Ik wil dat er niet op zondag gewinkeld kan worden'
Bij welke stroming past deze uitspraak?
A
Liberalisme
B
Nationalistische stroming
C
Conservatieve stroming
D
Ecologische stroming

Slide 22 - Quiz

This item has no instructions
Waar denk je aan bij morele en ethische kwesties?
Waar denk je aan bij morele en ethische kwesties?

Slide 23 - Open question

This item has no instructions

Slide 24 - Video

Samenvattingsvideo van dit hoofdstuk 'Politieke stromingen in Nederland'

Slide 25 - Link

Filmpjes, testjes en een quiz over dit hoofdstuk voor BB vindt u hier.

Slide 26 - Link

Filmpjes, testjes en een quiz over dit hoofdstuk voor KGT vindt u hier.


Wat heb je geleerd deze les?
Wat heb je geleerd deze les?

Slide 27 - Open question

This item has no instructions
Wat vind je nog lastig?
Wat vind je nog lastig?

Slide 28 - Open question

This item has no instructions

Wat leerde ik deze les?
 • de indeling en uitgangspunten van politieke stromingen toepassen
 • politieke standpunten indelen op de links-rechts as en de progressief-conservatief as
 • de 2 kenmerken en 2 functies van politieke partijen
Ik leerde...

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

Wat leerde ik deze les?
 • de indeling en uitgangspunten van politieke stromingen   toepassen
 • politieke standpunten indelen op de links-rechts as en de   progressief-conservatief as
 • de 3 kenmerken, 2 functies en 2 rollen van politieke partijen
Ik leerde ...

Slide 30 - Slide

This item has no instructions

De volgende Seneca-les gaat over:
Wat gebeurt er bij verkiezingen? 
Einde van de les 'Politieke stromingen in Nederland'

Slide 31 - Slide

This item has no instructions