VP lj 1 per 4 week 4

Hepatitis B vaccinatie 
As woensdag 9 juni om 8:55 tot 9:05
1 / 15
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 15 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Hepatitis B vaccinatie 
As woensdag 9 juni om 8:55 tot 9:05

Slide 1 - Slide

Dagbesteding
Hoofdstuk 2 
Plannen en evalueren van activiteiten

Slide 2 - Slide

Lezen en maken 

De introductie en opstapopdracht 
van hoofdstuk 2 
Plannen en evalueren van activiteiten 
timer
15:00

Slide 3 - Slide

Methodisch handelen
1. De voorbereiding van het programma. 
Wat zijn de behoeften van de zorgvragers, wat is het doel van de activiteit en welke activiteit past bij deze behoeften en dit doel?

2. De planning van het programma. 
Om de planning soepel te laten verlopen, moet je van tevoren nadenken over bijvoorbeeld de taakverdeling en een eventueel draaiboek

Slide 4 - Slide

Methodisch handelen
3. De uitvoering van het programma. 
Tijdens de uitvoering is het als teamlid je taak om overzicht te houden, bereikbaar te zijn, te helpen en waar nodig bij te sturen.

4. De evaluatie van het programma. 
Tijdens de evaluatie bekijk je met de deelnemers, zorgverleners en overige organisatoren hoe de activiteit is verlopen. Daarbij betrek je alle fasen van het organisatieproces en bepaal je in hoeverre de doelen zijn behaald.

Slide 5 - Slide

Analyse
Bij de analyse van de specifieke situatie van de zorgvragers houd je rekening met:

 • de wensen en behoeften
 • aanvullende informatie
 • de mogelijkheden van de instelling
 • het beoogde doelSlide 6 - Slide

Aanvullende informatie verzamelen

 • Leeftijd: hoe oud zijn de zorgvragers?
 • Sekse: zijn het jongens/mannen of meisjes/vrouwen, of is het een gemengde groep?
 • Niveau: is er bijvoorbeeld sprake van een verstandelijke beperking?
 • Interesse: wat vinden de zorgvragers leuk om te doen?
 • Groepsomvang: hoe groot is de groep met wie je een activiteit gaat doen?
 • Groepsdynamiek: is het een grote, hechte groep of bestaat de groep uit veel kleine groepjes?


Slide 7 - Slide

Aanvullende informatie verzamelen


 • Mogelijkheden: waar zijn de zorgvragers goed in? Of wat zijn de beperkingen van (individuele) zorgvragers? Hebben ze bijvoorbeeld een lichamelijke handicap?
 • Verblijfsdoel: de doelen die de zorgverleners (samen met de zorgvrager) hebben geformuleerd naar aanleiding van de ondersteuningsvraag van de zorgvrager. Als dat doel bijvoorbeeld is de zorgvrager te leren zelfstandig te wonen, kun je de activiteiten daarop toespitsen.

Slide 8 - Slide

Mogelijkheden van de instelling  in kaart brengen

 • Accommodatie: waar kan de activiteit plaatsvinden? In de leefgroep, in de speelzaal of op het veldje? Is die ruimte beschikbaar op het geplande tijdstip?
 • Budget: hoeveel geld is er beschikbaar voor de activiteit?
 • Tijd: wanneer ga je de activiteit aanbieden? Hoeveel tijd is er beschikbaar voor de activiteit?
 • Omstandigheden: is er bijvoorbeeld net een verbouwing van de speelzaal aan de gang?


Slide 9 - Slide

Mogelijkheden van de instelling in kaart brengen

 • Begeleiders: hoeveel collega’s zijn er beschikbaar? Wat zijn hun specifieke interesses en capaciteiten?
 • Beleid: wat is de opvatting van de instelling over het doel en de aard van activiteiten?

Slide 10 - Slide

Denk verder nog aan
 • Inzet van middelen en menskracht
 • Individuele middelen (medicatie , rolstoel, gedragsproblematiek)
 • Wat wil je bereiken met het uitstapje?

Slide 11 - Slide

Agogische planning
 • Presentatie: Hoe kondig je de activiteit aan? Waarop moet je letten bij de uitleg van de activiteit?
 • Afspraken: Wat spreek je met de zorgvragers af? Aan welke regels moeten zij zich houden? Hoe leg je die afspraken vast?
 • Begeleiding: Waarop moet je letten tijdens de uitvoering van de activiteit? Moet je de groep strak in de hand houden of ga je de zorgvragers observeren tijdens de activiteit?
 • Afronding: Hoe sluit je de activiteit af? Denk bijvoorbeeld ook aan een prijsuitreiking en opruimen.

Slide 12 - Slide

Opdracht 
Jullie gaan met 10 bewoners vanaf de Aspasialaan Den Haag naar de Spido in Rotterdam.

 • Van die bewoners zitten er 3 in een rolstoel
 • 2 lopen moeizaam maar dit gaat wel
 • 7 bewoners moeten tussen de middag medicatie krijgen.
 • Alle bewoners hebben een vorm van beginnende ziekte van Alzheimer.


Slide 13 - Slide

Opdracht
Je maakt een begroting van het uitje.
Je gaat met 10 personen naar Rotterdam (zie vorige dia)
Je vaart een rondje  met een boot door de havens. (Spido)
Je moet er met de bus naar toe en natuurlijk ook weer terug
Ze krijgen ook allemaal een lunchpakket.
Wat gaat je dit kosten?

Personeel hoef je niet in kosten te berekenen maar wel moet je bedenken hoeveel begeleiding je nodig hebt!


Slide 14 - Slide

Opdracht
Maak de opdracht in tweetallen.
Lever de opdracht in in TEAMS (iedereen)
Inleverdatum as vrijdag 4 juni 16 uur 

Slide 15 - Slide