Pesten

1 / 28
next
Slide 1: Slide
MentorlesMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 1

This lesson contains 28 slides, with interactive quizzes, text slides and 5 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Video

Inhoud
Introductie (filmpje over pesten)
soorten pesten
Welke gevolgen van pesten kennen jullie?


Slide 3 - Slide

wat is pesten?

Slide 4 - Mind map

Pesten
Pesten is het met opzet lichamelijk of geestelijk kwetsen van een ander die in een minder sterke positie verkeert. 

Slide 5 - Slide

Vormen van pestgedrag
Iemand negeren of buitensluiten 
Iemand uitschelden of kleineren
Iemands bezittingen vernielen
Iemand bedreigen of opwachten
Iemand fysiek aanvallen
Foto’s, filmpjes of roddels verspreiden

Slide 6 - Slide

Pesten kan ernstige gevolgen hebben!
kun jij er een aantal noemen?

Slide 7 - Mind map

Enkele gevolgen van pesten
Isolement
Slapeloosheid
Hoofdpijn / buikpijn
Organen die niet goed functioneren
Anorexia / overgewicht
Automutulatie (snijden)
Zelfmoordneigingen

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

stelling: Een pestkop is altijd iemand die heel zelfverzekerd is!
A
waar
B
niet waar

Slide 10 - Quiz

Veel pestkoppen worden zelf ook gepest of zijn in het verleden zelf gepest. 
Ze zijn gaan pesten om zelf niet het slachtoffer te zijn.

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Stelling: Iemand buiten sluiten, zoals iemand altijd alleen laten zitten in de klas is ook een vorm van pesten
A
Waar
B
Niet waar

Slide 13 - Quiz

Stelling: Iedereen wordt wel eens gepest of geplaagd dat hoort er gewoon bij.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 14 - Quiz

Wat is het verschil tussen pesten en plagen?

Slide 15 - Slide

Plagen
Iedereen maakt weleens een grapje over een ander
Een ander houdt jou ook weleens voor de gek.
• Plagen gebeurt niet steeds bij
dezelfde persoon.
• Bij plagen ben je gelijk aan elkaar.
• Je doet het niet om iemand te kwetsen.

Slide 16 - Slide

stelling: Pesten zal alleen stoppen als het slachtoffer zelf actie onderneemt tegen de pestkop(pen)
A
waar
B
niet waar

Slide 17 - Quiz

stelling: Wanneer een docent ingrijpt bij pesten, dan wordt het pestgedrag nog veel erger.
A
waar
B
niet waar

Slide 18 - Quiz

Stelling: de vader van Kirsten pakt zijn pestende dochter goed aan
A
Waar
B
Niet waar

Slide 19 - Quiz

Slide 20 - Video

Een pester pest altijd omdat hij of zij zelf bang is om gepest te worden.
A
Eens
B
Oneens

Slide 21 - Quiz

Wanneer er iemand gepest wordt moet de begeleider/docent dat weten.
A
Eens
B
Oneens

Slide 22 - Quiz

Een leerling wordt niet gepest als hij of zij van zich afbijt
A
Eens
B
Oneens

Slide 23 - Quiz

Pesten gaat vanzelf weer over
A
Eens
B
Oneens

Slide 24 - Quiz

Slide 25 - Video

Als ik in mijn eigen klas zie dat er gepest word doe ik hier iets aan
A
Ja
B
Nee
C
Soms

Slide 26 - Quiz

Slide 27 - Video

Wat heb je aan deze les gehad?

Slide 28 - Open question