4H 2.1 t/m 2.4

Herhalen!!
4H hfst 2 2.1 t/m 2.4
1 / 18
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes and text slide.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Herhalen!!
4H hfst 2 2.1 t/m 2.4

Slide 1 - Slide

Analfabetisme
Bruto regionaal product
Bruto nationaal product
Bruto binnenlands product
De totale geldwaarde van alle goederen en diensten die binnen de staatsgrenzen van een land in een jaar worden geproduceerd.
De totale geldwaarde van alle goederen en diensten die alle staatsburgers van een land in een jaar produceren. .
De totale geldwaarde van alle goederen en diensten die een regio in een jaar produceert.
Het percentage van de bevolking ouder dan 15 jaar dat niet kan lezen of schrijven.

Slide 2 - Drag question

Welke vorm van ongelijkheid zie je hier?
A
Regionale ongelijkheid
B
Sociale ongelijkheid

Slide 3 - Quiz

Bekijk het kaartje. Gaat dit over sociale ongelijkheid of regionale ongelijkheid?
A
sociale ongelijkheid
B
regionale ongelijkheid

Slide 4 - Quiz

Welvaart
Welzijn
BNP/ hoofd
Koopkracht
Verdeling beroepsbevolking
Levensverwachting
Alfabetiseringsgraad
VN ontwikkelingsindex

Slide 5 - Drag question

Welk minpunt hebben zowel de BNP als de HDI
A
Kijken alleen naar geld
B
regionale ongelijkheid niet zichtbaar
C
Kijken alleen naar onderwijs
D
Levensverwachting speelt een rol

Slide 6 - Quiz

Bevolkingsspreiding is
A
het gemiddeld aantal inwoners per km2
B
De manier waarop de bevolking over een gebied verdeeld is
C
hoeveelheid mensen per gebied

Slide 7 - Quiz

Elke groep heeft een andere reden om te migreren:
Arbeidsmigranten
Mensenrechtenvluchtelingen
Migratie door gezinshereniging
Sociale redenen
Economische redenen
Politieke redenen

Slide 8 - Drag question

Welk type cultuurelement
zie je hier?
A
Elementen die te maken hebben met je verstand
B
Elementen die bepalen hoe je met elkaar samenleeft
C
Zichtbare of materiële elementen

Slide 9 - Quiz

Wat is géén hoofdgroep waarin je cultuurelementen kan indelen?
A
Taal en religie
B
Hoe je samenleeft: wetten, familiebanden en opvoeding
C
Welvaart en welzijn
D
Zichtbare of materiële kenmerken

Slide 10 - Quiz

Bekijk figuur 1. Met welk begrip geef je het proces aan dat in figuur 1 wordt weergegeven?
A
Koopkracht
B
Diffusie
C
Demografische druk
D
Demografisch transitiemodel

Slide 11 - Quiz

Wat is diffusie?
A
Het gemiddeld aantal levensjaren vanaf de geboorte
B
De verspreiding van een ruimtelijk verschijnsel vanuit een kerngebied
C
Migrant die verhuist naar een ander gebied om daar te werken
D
Gebied waarin culturen voorkomen die sterk op elkaar lijken

Slide 12 - Quiz

Goederenstromen: grondstoffen gaan vooral van centrum naar periferie
A
Juist
B
Onjuist

Slide 13 - Quiz

Arbeidsstromen: arbeidsmigratie gaat vooral van periferie naar centrum
A
Juist
B
Onjuist

Slide 14 - Quiz

Kapitaalstromen: migrantengeld gaat vooral van periferie naar centrum
A
Juist
B
Onjuist

Slide 15 - Quiz

Bij welk onderdeel hoort Nederland in het centrum-periferie model?
A
periferie
B
semi periferie
C
centrum

Slide 16 - Quiz

De centrum/periferie-structuur kun je herkennen aan wat een land exporteert. Wat voor producten verwacht je in het exportpakket van een perifeer land?
A
Hoogwaardige producten
B
Laagwaardige producten

Slide 17 - Quiz

Wereldsysteem
Centrum
Semi-periferie
Periferie
Export grondstoffen
Export laagwaardige eindproducten
Export hoogwaardige eindproducten
Mexico, China, Brazilië
Vestigingsgebied voor migranten
Afhankelijk van 1 of enkele handelspartners

Slide 18 - Drag question