Ontwikkeling 4.7

Ontwikkeling 4.7.
1 / 19
next
Slide 1: Slide
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 1

This lesson contains 19 slides, with text slides and 5 videos.

Items in this lesson

Ontwikkeling 4.7.

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Lesdoelen bij 4.7 

paragrafen:5.4 voor ieder kind een plek en 5.5 een passende aanpak 
De student:
 • kent de verantwoordlijkheden van de onderwijsassistent met betrekking tot bijzonderheden in het gedrag en ontwikkeling van leerlingen.
 • weet wat goed klassenmanagement inhoudt.
 •  weet globaal wat de Wet Passend Onderwijs inhoudt. 
 •  weet welke opvang- en onderwijsmogelijkheden er zijn.
 •  kent de 4 clusters waarin het speciaal onderwijs is opgedeeld.


Slide 3 - Slide

Slide 4 - Video

Ondersteuning bieden
 • complimenten, beloningskaart
 • aandacht en begrip
 • veiligheid en warmte 
 • bespreekbaar maken
 • luisterend oor bieden
 • afleiden, negeren
 • humor

Slide 5 - Slide

Klassenmanagement
 • vast dagritme
 • bewegingsmogelijkheden
 • afwisseling
 • prikkelarme ruimte
 •  afgestemde leerstof
 • rustige plek

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

Waar kunnen kinderen passend opvang/onderwijs krijgen?
 1. reguliere kinderopvang
 2. medisch kinderdagverblijf
 3.  Kinderdagcentrum
 4. orthopedagogisch centrum
 5. basisonderwijs
 6. speciaal basisonderwijs
 7. Voortgezet onderwijs
 8. speciaal voortgezet onderwijs

Slide 8 - Slide

speciale opvang- en onderwijsmogelijkheden
 • Cluster 1 scholen zijn voor blinden en slechtzienden
 • cluster 2 voor dove en slechthorende kinderen. 
 • Cluster 3 scholen zijn voor gehandicapte en langdurig zieke kinderen
 • Cluster 4 voor kinderen met gedragsproblemen.

Slide 9 - Slide

Aan de slag.


Ga nu zelf de lesson-up verder doornemen: 
 • Bekijk alle filmpjes Let op: bij cluster 2 kopieer en plak je de link in het artikel wat je dan ziet vind je een filmpje van de Spreekhoorn.
 • Lees je boek paragraaf 5.4 en 5.5. blz. 177 t/m 191.
 • Maak dan de eindopdracht.

Slide 10 - Slide

Cluster 1: Blinde en slechtziende 
 • Blindengeleide- hond

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Cluster 2: Dove en slechthorende
 • Gebarentaal
 • Visualiseren 


https://www.leraar24.nl/50149/cluster-2-voor-dove-en-slechthorende-kinderen-of-kinderen-met-een-taalontwikkelingsstoornis/

Slide 13 - Slide

Cluster 3: gehandicapte en langdurig zieke kinderen

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

Cluster 4: kinderen met gedragsproblemen.

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Video

Waar kunnen kinderen passend opvang/onderwijs krijgen?
 1. reguliere kinderopvang
 2. medisch kinderdagverblijf
 3.  Kinderdagcentrum
 4. orthopedagogisch centrum
 5. basisonderwijs
 6. speciaal basisonderwijs
 7. Voortgezet onderwijs
 8. speciaal voortgezet onderwijs

Slide 18 - Slide

Eindopdracht 
 • in slide hierboven staan nogmaals de  8 organisaties waar kinderen met passend opvang of onderwijs kunnen krijgen.
 • Schrijf bij iedere organisatie of school waar zij in gespecialiseerd zijn en welke hulp zij bieden.
 • Schrijf bij iedere organisatie of school een voorbeeld op bij jou in de buurt.  
 • Schrijf tot slot een organisatie of school op waar je later zou willen werken, stage lopen. Waarom daar?

Slide 19 - Slide