ANNE FRANK

1 / 16
next
Slide 1: Video
Begrijpend lezenBasisschoolGroep 7,8

This lesson contains 16 slides, with interactive quiz, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Slide 1 - Video

Wat weet jij nu over
Anne Frank
Het achterhuis en haar dagboek.

Slide 2 - Mind map

lesdoel 1
De titel van de tekst is:


Straks kan ik uitleggen wat de Jodenvervolging is.
Anne Frank, de Jodenvervolging.

Slide 3 - Slide

We gaan lezen.
?
!
Zet een ? bij woorden of zinnen die je niet snapt.
Zet een ! bij bij iets dat jou verbaasd.

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Heb jij een vraag?
?
!
Waar heb jij het vraagteken bijgezet?
Waar heb jij het uitroepteken bijgezet?

Slide 6 - Slide

SESSIE 1: VRAAG 1

Uit hoeveel regels en alinea’s bestaat deze tekst.
Nummer de alinea’s.

……… regels en ………. alinea’s.

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Vraag 3
In zin 18 staat:
Joden moesten een davidster
dragen.

Waarom werd dit een davidster genoemd?
Zoek het online op, check 2 bronnen, en schrijf je antwoord op in een mooie zin.

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

leesdoel 2
Anne heeft na haar dood het Achterhuis gered van de sloop. Hoe is haar dat gelukt?


Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

aan het werk
timer
45:00

Slide 14 - Slide

leesdoel 3
Anne heeft na haar dood het Achterhuis gered van de sloop. Hoe is haar dat gelukt?


Slide 15 - Slide

aan het werk
Lees eerst de tekst goed.
timer
45:00

Slide 16 - Slide