Quiz De Helix (Volwassen) 1.2

Quiz klimaatverandering
Vlaams Kennis- en Vormingscentrum voor natuur en milieu
1 / 22
next
Slide 1: Slide
HandelSecundair onderwijsBuitengewoon lager onderwijsKleuteronderwijsLager onderwijsBuitengewoon secundair onderwijs

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Quiz klimaatverandering
Vlaams Kennis- en Vormingscentrum voor natuur en milieu

Slide 1 - Slide

Hoe verloopt deze quiz?

Slide 2 - Slide

  1. Ga naar lessonup.app
  2.  Voer de code in op de lessonup.app
  3. Vul de groepsnaam of jouw eigen naam in
  4. Voer de opdrachten correct uit

Slide 3 - Slide

Welke categorie zorgt voor een Belgisch huishouden het meest voor de uitstoot van broeikasgassen?
A
Voeding
B
Energie en huisvesting
C
Transport
D
Goederen en diensten

Slide 4 - Quiz

Waarom is onze huisvesting en energie zo vervuilend?
Ongeveer 36% van de totale uitstoot is afkomstig van de categorie energie en huisvesting. Het gaat hier vooral om uitstoot die vrijkomt voor de productie en consumptie van elektriciteit en brandstoffen voor verwarming en sanitair warm water.

Slide 5 - Slide

Jaarlijks verdwijnt er enorm veel bos. Hoeveel keer de oppervlakte van België verdwijnt er jaarlijks.
A
De helft van de oppervlakte van België.
B
2 maal de oppervlakte van België.
C
3 maal de oppervlakte van België
D
10 maal de oppervlakte van België.

Slide 6 - Quiz

Waarom is boskap slecht?
De meeste bossen worden illegaal omgekapt. Dit is een zeer slechte zaak. Deze bossen hebben namelijk koolstofdioxide (CO₂) opgenomen. Bij de boskap komt deze schadelijke stof vrij in de atmosfeer. Dit leidt tot klimaatverandering.

Slide 7 - Slide

Welke ruimtelijke ordening zal het meeste impact hebben op het klimaat?
A
B

Slide 8 - Quiz

Waarom is het belangrijk om dicht bij elkaar te wonen?
Door dichter bij elkaar te wonen, maken we plaats voor bossen, windmolens, ...
Deze nieuwe aanleg kan zorgen dat de klimaatproblematiek kan verminderen.

Slide 9 - Slide

Een volgeladen auto verhoogt het verbruik van de wagen.
A
Juist.
B
Fout.

Slide 10 - Quiz

Waarom is het gebruik van de auto slecht voor het klimaat?
Auto-rijden veroorzaakt CO₂-uitstoot. Dit gaat dan over auto's die niet elektrisch rijden. Deze CO₂-uitstoot zorgt voor een opwarming van de aarde. Een volgeladen auto zorgt voor nog extra CO₂-uitstoot.

Slide 11 - Slide

De elektrische wagen wordt steeds populairder. Maar weet je ook hoeveel uitstoot er komt kijken bij het rijden met een elektrische wagen?
A
Geen uitstoot
B
Bijna evenveel CO₂-uitstoot per kilometer als een bezine- of dieselwagen.
C
De helft van de CO₂-uitstoot als een bezine- of dieselwagen.
D
Het dubbele van de CO₂-uitstoot als een bezine- of dieselwagen.

Slide 12 - Quiz

Waarom is een elektrische wagen niet 100 % klimaatvriendelijk?
Wereldwijd wordt ongeveer 60% van alle elektriciteit opgewekt met kolen en gas, en dit zijn fossiele brandstoffen. Dit wil zeggen dat vaan een elektrische wagen wordt opgeladen door deze fossiele brandstoffen. Hierdoor heeft een elektrische wagen bij evenveel CO₂ per kilometer uitstoot als een benzine- of dieselwagen. Daarnaast is er voor de productie van accu's zeldzame materialen nodig. De winning van deze materialen heeft ook impact op mens en natuur.
Het meest interessante alternatief is jou verplaatsen te voet of met de fiets.

Slide 13 - Slide

Dieren en planten hebben ook last van de klimaatverandering. Welk probleem treed niet op doormiddel van klimaatverandering?
A
De temperatuur van het zeewater stijgt. De oceanen absorberen veel broeikasgassen en hierdoor gaan de koraalriffen verloren. Deze koraalriffen zijn een schuil- en broedplaats voor vissen.
B
Door klimaatverandering zijn er meer droogteperiodes. Hierdoor ontstaan er meer spontane bosbranden. Deze bomen zijn noodzakelijk om CO₂ op te nemen.
C
Door de klimaatverandering wordt het vroeger op het jaar warmer. Hierdoor komen de rupsen van een wintervlinder vroeger uit hun eitjes. Deze mezenjongen hebben hierbij een probleem, ze ontlopen namelijk hun voedsel.
D
Door de klimaatverandering is er steeds meer veeteelt nodig. De mensen hebben nood aan extra koeien en geiten.

Slide 14 - Quiz

Wat heeft impact op klimaatverandering?
De grootste oorzaak van de klimaatverandering is te wijten aan de toename van de broeikasgassen in de atmosfeer. Daarnaast is deze toename ook te wijten aan verschillende oorzaken. Eén van deze oorzaken is de toename van de veeteelt. Koeien en schapen produceren namelijk grote hoeveelheden methaan, wanneer zij hun voedsel verteren. Hierdoor is de toename van de veeteelt geen gevolg van de klimaatverandering, maar eerder een oorzaak.

Slide 15 - Slide

Feit of fabel? Je kunt beter kaas op je brood eten dan vlees(waren).
timer
0:30

Slide 16 - Open question

Is kaas zo slecht voor het klimaat?
Bij de productie van kaas heb je veel melk nodig. De melk is afkomstig van koeien. Deze koeien stoten methaan en koolstofdioxide uit.  De broeikasgassen komen dan terecht in onze atmosfeer. Het is dus aangeraden om over te stappen naar een klimaatvriendelijke vervanger. Dit kan gaan om  een stukje kipfilet.

Slide 17 - Slide

Wat is een voorbeeld van klimaatvriendelijk denken tijdens het boodschappen doen?
A
Koop alleen dure producten, deze zijn altijd klimaatvriendelijker.
B
Ik hou bij mijn aankopen rekening met de afkomst en de verpakking.
C
Ik koop elk product waar ik zin in heb.
D
Ik koop alleen maar groenten van bij de plaatselijke groenteboer.

Slide 18 - Quiz

Wat is klimaatvriendelijk denken bij het boodschappen doen? 
Als je klimaatvriendelijk wilt denken bij het boodschappen doen, is het belangrijk om na te denken over de afkomst van het product. Daarnaast is het belangrijk om na te denken over het verpakkingsmateriaal van het product. 

Slide 19 - Slide

Bekijk de cartoons op de volgende dia. Kies 1 cartoon uit en verzin een creatieve tekst bij de cartoon.

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Toon met een creatieve foto aan dat je bewust omgaat met het klimaat.

Slide 22 - Open question