H3.4 Kookpunt en smeltpunt E1V

H2.4 kookpunt en smeltpunt
1 / 24
next
Slide 1: Slide
NatuurkundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

H2.4 kookpunt en smeltpunt

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
 • Je kunt beschrijven wat er gebeurt als water kookt
 • Je kunt uitleggen wat het kookpunt en smeltpunt (vriespunt/stolpunt) (=stofeigenschappen) van een stof zijn.
 • Je kunt uitleggen hoe je het vriespunt of smeltpunt van water kunt verlagen.
 • Je kunt het smelt- en het stoldiagram van een stof interpreteren.

Slide 2 - Slide

Leerdoelen (vervolg)
 • Je kunt aan de hand van een smeltdiagram uitleggen wat het kooktraject van een mengsel is.
 • Je kunt uitleggen hoe je stoffen kunt scheiden door middel van destillatie.

Slide 3 - Slide

Kookpunt

 • Wat is het kookpunt van water?
 • Welke faseovergang vindt er plaats?
 • Wat is het verschil tussen koken en verdampen?
 • Kookpunt is een stofeigenschap
 • Elke zuivere stof heeft een kenmerkend kookpunt

Slide 4 - Slide

Smeltpunt
 • Wat is het smeltpunt van water?
 • Welke faseovergang vindt hier plaats?
 • Smeltpunt/stolpunt
 • Ook het smeltpunt is een stofeigenschap
 • Elke zuivere stof heeft een kenmerkend stolpunt en smeltpunt
Stolpunt bij water heet vriespunt

Slide 5 - Slide

In welke fase is de stof bij kamer-temperatuur?

Overnemen?

Slide 6 - Slide

Onder het smeltpunt is de fase vast.

Tussen het smelt-en kookpunt vloeibaar.

Boven het kookpunt gasvormig.

Slide 7 - Slide

Zuivere stoffen en mengsels
Zuivere stoffen bestaan uit één soort stoffen
Mengsels bestaan uit twee of meer soorten stoffen


Slide 8 - Slide

Kookpunt

Slide 9 - Slide

Kook / Smelt -punt

Slide 10 - Slide

Smeltdiagram

Slide 11 - Slide

Smelttraject / Kooktraject
Mengsel: Smelttraject

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Video

smeltpunt verlagen

Slide 14 - Slide

Het smeltpunt ligt bij dezelfde temperatuur als het stolpunt. Klopt dit?
A
ja
B
nee

Slide 15 - Quiz

Wat gebeurt er op
deeltjesniveau als
water smelt bij het smeltpunt?
A
plaatje 1 wordt plaatje 2
B
plaatje 2 wordt plaatje 1
C
plaatje 2 wordt plaatje 3
D
plaatje 3 wordt plaatje 2

Slide 16 - Quiz

Het kookpunt van een stof ligt bij een lagere temperatuur dan het smeltpunt. Klopt dit?
A
ja
B
nee

Slide 17 - Quiz

Wat geeft deze grafiek aan?
A
Stolpunt
B
Stoltraject
C
Smeltpunt
D
Smelttraject

Slide 18 - Quiz

Wat stelt de grafiek voor?
A
smeltpunt
B
kookpunt
C
smelttraject
D
kooktraject

Slide 19 - Quiz

Wat laat deze grafiek zien?
A
smelttraject
B
stolpunt
C
stoltraject
D
smeltpunt

Slide 20 - Quiz


Welke diagram laat een smeltpunt zien?
A
1
B
2
C
3
D
4

Slide 21 - Quiz

Hoe wordt dit stuk in
de grafiek genoemd?
A
Kookpunt
B
Smeltpunt
C
Kookpunt
D
kooktraject

Slide 22 - Quiz

Kwik heeft een smeltpunt van -39°C en een kookpunt van 357°C. Bij welke temperatuur is kwik een gas?
A
-40°C
B
-38°C
C
356°C
D
358°C

Slide 23 - Quiz

Nakijken §3.3
Maken §3.4 vraag 1 t/m 12

Slide 24 - Slide