VMBO 2 par 4.4 En het millieu

1 / 35
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolmavoLeerjaar 2

This lesson contains 35 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Check ✅
 1.  Wat zijn technologische ontwikkelingen ?
 2.  Wat is mechanisatie ?
 3. Wat is automatisering ?
 4.  Wat is arbeidsproductiviteit?
 5. Wat is een kapitaalgoed?
 6. Wat is afschrijven?


Slide 3 - Slide

Paragraaf 4.4
En het millieu?

Slide 4 - Slide

Lesdoel
 • Wat is milieuschade
 • Wat is duurzaam produceren
 • Wat zijn maatschappelijke kosten

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

Lesdoel 1 
Wat is milieuschade?

Slide 7 - Slide

Milieuschade:
milieuschade ontstaat door:
 • vervuiling van lucht, water en bodem
 • het verbruik van energiebronnen
 • het verbruik van grondstoffen
 • afval

Slide 8 - Slide

Wist je dat?

Slide 9 - Slide

Lesdoel 2 
Wat is duurzaam produceren?

Slide 10 - Slide

Duurzaam
Duurzaam produceren
produceren zonder schade voor mensen/natuur voor nu en in de toekomst
Wat kunnen wij er aan doen? Wat doe jij er al aan?

Slide 11 - Slide

Duurzamer worden/maken 
1. Energie gebruiken die niet op kan gaan

Slide 12 - Slide

Duurzamer worden/maken 
2. Afval voorkomen, scheiden en recyclen
Recycling = van afval weer nieuwe materialen maken (hergebruik)

Slide 13 - Slide

Recycling
Noem eens twee voorbeelden van recycling?

Schrijf ook twee voordelen van recycling op
- Minder nieuwe grondstoffen nodig om nieuwe materialen te produceren
- Er wordt minder energie gebruikt
 • Papier
 • Plastic
 • Metaal
 • Glas

Slide 14 - Slide

Lesdoel 3 
Wat zijn maatschappelijke kosten?

Slide 15 - Slide

Maatschappelijke kosten
Maatschappelijke kosten zijn de kosten van milieuvervuiling die door ons allemaal worden betaald.


Slide 16 - Slide

Slide 17 - Video

Check ✅
 • Wat is milieuschade
 • Wat is duurzaam produceren
 • Waarom is recycling zo goed
 • Wat zijn maatschappelijke kosten

Slide 18 - Slide

Aan de slag 4.4
Maak opdrachten 51 t/m 63 op blz. 110 t/m 113

Klaar?
Maak de herhalingsopdrachten van 4.4 op blz. 121
Maak de rekenvragen 19 t/m 23 op blz. 124&125
Vragen?
Steek je hand op, ik kom eraan

Slide 19 - Slide

EXTRA INFORMATIE

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Video

Oefenen
Lees de theorie van de les nog eens goed door en maak daarna de vragen van  deze lesson up.
Succes!

Slide 22 - Slide

Wat is een vorm van milieuschade?
A
Luchtvervuiling
B
Plastic in de zee
C
Gebruik van energie
D
Alle antwoorden zijn juist

Slide 23 - Quiz

Wat betekent hergebruik (recycling)?
A
Nieuwe producten maken van andere producten.
B
Zo min mogelijk weggooien, maar producten langer gebruiken.
C
Het maken van nieuwe producten uit afval.
D
Duurzaam leven.

Slide 24 - Quiz

Hoe noem je de kosten die de samenleving betaald voor de kosten van milieuvervuiling?
A
Milieukosten
B
Productiekosten
C
Maatschappelijke kosten
D
planschade kosten

Slide 25 - Quiz

Wat is een voorbeeld van maatschappelijke kosten?
A
Als een bedrijf Failliet gaat, moeten wij de openstaande kosten betalen.
B
Als een bedrijf afval dumpt in de rivier en de overheid de schoonmaakkosten hiervoor betaalt.
C
Consumenten die bezorgkosten betalen om hun pakketje te laten bezorgen.
D
Als wij iets kopen, moeten we BTW betalen.

Slide 26 - Quiz

Wat zijn maatschappelijke kosten?
A
Die betaal je als je een auto koopt.
B
Een ander woord voor rente.
C
Kosten om afvalwater te verwijderen.
D
Een ander woord voor recycling.

Slide 27 - Quiz

Wat zijn geen maatschappelijke kosten?
A
Geluidscherm langs de snelweg
B
Het water uit de riolering schoonmaken
C
Afval sorteren
D
Longziektes die ontstaan door de vuile lucht

Slide 28 - Quiz

De overheid wil meer toe naar het principe 'de vervuiler betaalt'. Als dit lukt, wat gebeurt er dan met de maatschappelijke kosten?
A
Maatschappelijke kosten blijven gelijk
B
Maatschappelijke kosten stijgen
C
Maatschappelijke kosten dalen

Slide 29 - Quiz

Waarom is het goed om afval te scheiden?
A
sommige materialen kunnen hergebruikt worden
B
dan neemt het afval minder de ruimte in

Slide 30 - Quiz

Hoe kun je met afval waarden creëren i.p.v. verminderen ?
A
Door afval te scheiden
B
Afval naar milieustraat te brengen
C
Afval op de grond te gooien
D
composteerbare producten en verpakkingen te maken

Slide 31 - Quiz

Leon wil thuis beter op het milieu gaan letten. Op welke manier kan hij dat doen?
A
Door dingen een keer te gebruiken
B
Door afval te scheiden.
C
Door veel zelf te doen.
D
Door de goedkoopste producten te gebruiken.

Slide 32 - Quiz

Wat kan jij doen in het kader van verduurzamen??
A
Rotzooi op straat gooien
B
Kraan laten lopen tijdens het tandenpoetsen
C
Afval scheiden

Slide 33 - Quiz

Hoe kan de overheid de milieuproblemen aanpakken?
A
Promoten van scheiden van afval
B
Belasting verhogen op milieuvervuilende goederen
C
Wet- en regelgeving over CO2-uitstoot door bedrijven
D
Belastingvoordeel voor milieuvriendelijke bedrijven

Slide 34 - Quiz

Veel afval kun je inzamelen en recyclen. Wat is de betekenis van recyclen?
A
het scheiden van afval
B
opnieuw gebruiken van materialen
C
het storten of verbranden van afval
D
materialen opnieuw verwerken tot grondstof

Slide 35 - Quiz