SkillsLab 4A JOIN

Welkom 👋Log ook vast in via http://lessonup.app/ en de code

1 / 26
next
Slide 1: Slide
Applicatie- en mediaontwikkelaarMBOStudiejaar 1

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Welkom 👋Log ook vast in via http://lessonup.app/ en de code

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Wat heb je onthouden
van de kennisclip?

Slide 3 - Mind map

This item has no instructionsHoe heet de key die naar een andere tabel verwijst?
A
Primary key
B
Foreign key

Slide 4 - Quiz

This item has no instructions

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Foreign key
Tabel
Relatie
Primary key

Slide 6 - Drag question

This item has no instructions

Selecteren uit een relationele db
Wat voor SQL-query heb je nodig?
🤔

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Master > detail 😎
(2 query's)

Slide 8 - Slide

Iemand verder nog vragen hierover?
Alles duidelijk nu?
Moet één overzicht worden 😵
\/
JOIN-query

Slide 9 - Slide

Iemand verder nog vragen hierover?
Alles duidelijk nu?
ON
JOIN
FROM
klassen

Slide 10 - Drag question

This item has no instructions

Wat wordt hier uitgebeeld?
A
INNER JOIN
B
LEFT JOIN

Slide 11 - Quiz

This item has no instructions

LEFT
matches
FK's
PK's
Geen match

Slide 12 - Drag question

This item has no instructions

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

En nu?
Je moet tweemaal JOIN'en op
dezelfde tabel...

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

De truc:
SELECT m.id, t1.id AS 'team1_id', t1.name A..
FROM matches AS m
LEFT JOIN teams t1 ON m.team1_id = t1.id
LEFT JOIN teams t2 ON m.team2_id = t2.id

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

De truc:
SELECT m.id, t1.id AS 'team1_id', t1.name A..
FROM matches AS m
LEFT JOIN teams t1 ON m.team1_id = t1.id
LEFT JOIN teams t2 ON m.team2_id = t2.id

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

De truc:
SELECT m.id, t1.id AS 'team1_id', t1.name A..
FROM matches AS m
LEFT JOIN teams t1 ON m.team1_id = t1.id
LEFT JOIN teams t2 ON m.team2_id = t2.id

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

In Itslearning bij Tips;
Voorbeeld net een beetje anders.

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

SELECT players.name AS 'player', teams.name AS 'team'
FROM players
......... JOIN ...............
ON ................. = .............
A
INNER JOIN
B
LEFT JOIN

Slide 20 - Quiz

This item has no instructions

SELECT players.name AS 'player', teams.name AS 'team'
FROM players
INNER JOIN ...............
ON ................. = .............

Slide 21 - Open question

This item has no instructions

SELECT players.name AS 'player', teams.name AS 'team'
FROM players
INNER JOIN teams
ON ................. = .............
A
teams.team_id
B
players.team_id
C
teams.player_id
D
players.player_id

Slide 22 - Quiz

This item has no instructions

SELECT players.name AS 'player', teams.name AS 'team'
FROM players
INNER JOIN teams
ON players.team_id = .............

Slide 23 - Open question

This item has no instructions

SELECT players.name AS 'player', teams.name AS 'team'
FROM players
INNER JOIN teams
ON players.team_id = teams.id

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Afsluiting
📃 Opdracht: lever in wat je hebt
📹 Houd je schoolmail in de gaten
👀 Zie ook 0 SkillsLab > 003 Kennisbank
❓ Stel je vragen!

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

📃 Opdracht in Itslearning
https://sqltest.amo.rocks/student/tests/8

(gebruik de kennisbank / kennisclip hierbij)

Slide 26 - Slide

This item has no instructions