Dagbesteding les 3

Dagbesteding les 3
1 / 15
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 15 slides, with interactive quiz and text slides.

Items in this lesson

Dagbesteding les 3

Slide 1 - Slide

Inhoud van de les
- Terugblik les 2
- De betekenis van dagbesteding voor de cliënt (H2.1)
- Participatie en emancipatie (H2.2) 
- Planning periode 2
- Uitleg toetsing
- Afsluiting van de les en huiswerk


Slide 2 - Slide

Terugblik les 2
- Welke 5 lagen zijn er in de piramide van Maslow?
> Fysiologische behoeften, veiligheid en zekerheid, sociale acceptatie, waardering, zelfrealisatie
- Dagbesteding in zorg en welzijn
> (re)activeren van mensen, leren van vaardigheden, behouden van vaardigheden, vergroten en behouden van eigenwaarde, ondersteunen in (leren) omgaan met beperkingen, voorkomen van achteruitgang bereiken van doelen, voorkomen van overbelasting door mantelzorgers

Slide 3 - Slide

Terugblik les 2
- Dagbesteding in het verleden; Arbeidstherapie​ (+/- 1920), bezigheidstherapie​ (+/- 1970), activiteitenbegeleiding​ (+/- 1980), sociale werkvoorziening​ (in de jaren 80), individualisering (1990)
- Huidige stand van zaken
> De beroepskracht MZ​
* Ondersteunen​ * Aanbieden activiteiten​
* Coachen​ * Veilige omgeving
- Hoe staat het er nu voor​: participatiesamenleving

Slide 4 - Slide

Terugblik les 2
- Financiering en verantwoordelijkheden WMO​ 
> De gemeente​
* Eigen kracht​
* Met elkaar = sociaal netwerk​
* Niet zorgen voor maar zorgen dát​
* Kosten​


Slide 5 - Slide

Terugblik les 2
> Zorgverzekeraars​
* Intramuraal​
* Extramuraal  (b.v. persoonlijke verzorging)
> In dagbesteding geen onderscheid tussen intramuraal en extramuraal.
> Zorgsysteem
* Aanvrager zorg
* Aanbieders van zorg
* Financierders van zorg (inzet/indiceren in zorgprofielen)

Slide 6 - Slide

 Participatie en emancipatie
- Participatie: deelnemen in de samenleving
* Iedereen heeft het recht om mee te doen
* “Steentje bijdragen”
- Brede participatie: meedoen maatschappij (nieuws)
- Smalle participatie: deelname bepaalde activiteit
- Actieve participatie: functie in bestuur
- Passieve participatie: lid zijn van vereniging


Slide 7 - Slide

Participatieladder

Slide 8 - Slide

Emancipatie
- Opkomen voor jezelf
- Anderen laten zien wie jij bent
- Geaccepteerd en gewaardeerd worden
- Emancipatie vaak tegenbeweging van onderdrukking
- Voorbeeld?Slide 9 - Slide

Emancipatie
Belangrijke aandachtpunten in proces van emancipatie:
- gelijkwaardigheid;
- keuzevrijheid;
- ondersteuning;
- sociale (ondersteuning) netwerken;
- respectvolle bejegening.Slide 10 - Slide

Sekse specifieke ondersteuning
- Verschil in sekse, man/vrouw; Invloed op welzijn, ziekte en begeleiding. 
* Biologisch
* Psychisch
* Maatschappelijk
* Beleving en gedrag (gebaseerd op normen en waarden, opvoeding, ervaringen) sturen handelen, denken en voelen van mannen en vrouwen Slide 11 - Slide

Waarom is emancipatie zo belangrijk bij MZ?
Hoe zie je dit terug in dagbesteding?

Slide 12 - Open question

Planning (periode 2)
- Week 8: H2.3 & H2.4 (de betekenis van dagbesteding voor de cliënt), opdracht 'mindmap' bespreken
- Week 9: H3.1 & H3.2 ( de betekenis van dagbesteding voor de beroepskracht)
- Week 10: H3.3
-Periode 3: H3.4 & H3.5

- Inloggen Thiememeulenhoff (werkboek)

Slide 13 - Slide

Uitleg toetsing
- Schriftelijke toets: Periode 3
   Thema 1: Hoofdstuk 1,2,3 en 4​
- Tijdslijn en mindmap
- Opdrachten (digitale leeromgeving)​, inloggen Thiememeulenhoff, bij lage score verwijderd door docent
- Houding​
- Aanwezigheid

Slide 14 - Slide

Afsluiting van de les en huiswerk
- Vragen?  Participatie en emancipatie
- Huiswerk:
Niveau 3 & 4 :
1, 2
- Mindmap, volgende les bespreken.

- Code D klas: 9UNFREMX
- Code E Klas: B4WXWVGU 

Slide 15 - Slide