thuiszorg

Thuiszorg
1 / 15
next
Slide 1: Slide
ThuiszorgMBOStudiejaar 4

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Thuiszorg

Slide 1 - Slide

Het zorgstelsel in Nederland wordt geregeld met vier stelselwetten: 

Slide 2 - Slide

de Zorgverzekeringswet (Zvw),
de Wet langdurige zorg (Wlz),
de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)


Slide 3 - Slide

de Zorgverzekeringswet (Zvw)
Vergoeding curatieve zorg

Slide 4 - Slide

WLZ
• Verblijf in een zorginstelling (thuis wonen is ook mogelijk)
Begeleiding, verpleging en verzorging
• Geneeskundige zorg en behandeling in verband met de ziekte, beperking of stoornis
• Bij bepaalde zorg-zwaartes: fysiotherapie en tandheelkunde.
• Hulpmiddelen
• Vervoer naar de plaats waar de begeleiding, behandeling en verzorging plaatsvindt.

Slide 5 - Slide

 Wmo
begeleiding en dagbesteding;
ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten;

Slide 6 - Slide

Met welke disciplines en organisaties werkt de thuiszorg mee samen?

Slide 7 - Open question

Waar staat de afkorting WZD voor?
Invullen met hoofdletters

Slide 8 - Open question

Bij welk van de onderstaande toepassingen is er geen sprake van
E- health?
A
Metingen opschrijven
B
GPS locatie ouderen
C
Automatische medicijnen dispenser
D
Beeldbellen

Slide 9 - Quiz

Bij welke organisatie doe je een melding van oudermishandeling?

Slide 10 - Open question

Wat voor soort thuiszorgorganisatie is Buurtzorg? Zelfsturend of Zelf organiserend?

Slide 11 - Open question

Bij welke wet koop je zelf zorg in?
A
ZVW
B
PGB
C
WLZ
D
WMO

Slide 12 - Quiz

Wat is de definitie van Ketenzorg?

Slide 13 - Open question

Wat bepaald de werkroute in de thuiszorg?

Slide 14 - Open question

Welke van onderstaande valt niet onder preventie
A
Voorlichting geven
B
Advies geven
C
Instructie geven
D
Taak overnemen

Slide 15 - Quiz