HC 1_Het bestuur van India (van EIC tot direct gezag)

Het bestuur in de EIC-tijd
en keizerin Victoria
1 / 26
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 26 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Het bestuur in de EIC-tijd
en keizerin Victoria

Slide 1 - Slide

Deze les gaat hierover

Slide 2 - Slide

2. De Britten en India
1765-1885
Inhoud van deze paragraaf:

 • Ontstaan van de East India Company en Brits-Indiase relaties
 • India en EIC: een overzicht
 • Uitbreiding van de Britse macht
 • Begin van Britse rijk in India en economische waarde
 • Bestuur in de EIC-tijd
 • Keizerin Victoria en direct Brits gezag
 • India: het kroonjuweel an het Britse rijk
 • Verdere uitbreiding van de Britse macht in India

Slide 3 - Slide

2. De Britten en India
1765-1885
Inhoud van deze paragraaf:

 • Ontstaan van de East India Company en Brits-Indiase relaties
 • India en EIC: een overzicht
 • Uitbreiding van de Britse macht
 • Begin van Britse rijk in India en economische waarde
 • Bestuur in de EIC-tijd
 • Keizerin Victoria en direct Brits gezag
 • India: het kroonjuweel an het Britse rijk
 • Verdere uitbreiding van de Britse macht in India
We zitten deze les zo rond het jaar 1857

Slide 4 - Slide

Vorige les
-Waarom het vanaf 17e eeuw mogelijk werd voor de EIC om haar monopolie uit te breiden
- Wat een volmacht is, welke volmachten de EIC krijgt en wat deze volmachten de EIC opleveren
- Waarom de Britten eigenlijk vrij gemakkelijk de macht konden krijgen in het Mogolrijk
- Hoe de Britten die eerste macht daarna ook uit wisten te breiden
- Het Verdrag van Allahabad van 1765
- Hoe de aandacht van de Britse regering langzaam verschoof van Noord-Amerika en de Cariebien naar India
- Hoe de Britten hun winsten uit India probeerden de maximaliseren

Slide 5 - Slide

Aantekening bij blz. 8 & 9 
Britten  proberen eerste kolonien te stichten in Caribisch gebied, mislukt  >  1588 Spaanse Armada > Spaanse koning verliest > Spanje verzwakt = Britten profiteren > Kunnen nu veel makkelijker kolonien stichten

Keerpunt 1588: Britten profiteren van verzwakt Spanje:
1. Engelse piraten gaan veel Spaanse zilvervloten kapen
2. Britten gaan weer opnieuw kolonies stichten. Dit keer succesvol
3. Start handel met de inheemse bevolking van Noord-Amerika

Er zijn 2 redenen voor vertrek naar Amerika:
1. kans op beter leven
2. Vrijheid van religie

Binnen groep 2 (op zoek naar vrijdheid van religie) zijn er 4 groepen die naar Amerika gaan:
1. Puriteinen 2. Quakers 3. Hugenoten 4. Katholieken uit Dld en NL.

Slide 6 - Slide

Aantekening bij blz. 10-14
Relatie tussen de Inheemse bevolking en de kolonisten veranderde 
Van 
A: beide groepen profiteren
Naar 
B: De kolonisten voelen zich beter dan de Inheemse bevolking. 
De Inheemse bevolking gaat in de weerstand.

Noord VS: industrieel en handel
Zuid VS: plantage-economieen 

In de praktijk besturen de kolonien zichzelf -> De Engelse regering wil haar greep op Amerika verstevigen
1. stamp act en Sugar act
2. Alleen handel met Britten
3. Steeds meer Britse soldaten
= Boston Tea Party > onafhankelijkheids oorlog > 1783 onafhankelijkheid

Slide 7 - Slide

Aantekening bij blz. 15-16
Debat over afschaffing slavernij
A: slaaf is geen volledig mens
B: slaaf is wel een volledig mens
B: 
Verlichting en Christendom

Afschaffing slavernij GB: 1834
Afschaffing slavernij VS: 1865

Caribisch gebied levert door afschaffing slavernij niet veel meer op > belang deze kolonie neemt sterk af
Belang Brits-Indiase relaties neemt steeds meer toe

EIC =
1600 opgericht, handelscompagnie, monopolie op handel in bepaals gebied, kaptaal door aandelen.

Slide 8 - Slide

Aantekening bij blz. 18-19
De EIC kon haar monopolie in de 17e eeuw in Idia steeds verder uitbreiden, door:
A: Het volmacht van de Britse koningin werd uitgebreid > zo groeide de status van de EIC
B: De EIC kon beschikken over een groot kapitaal, dit gaf de Britse kroon hen > zo won zij het van Portugese concurrentie
C: Het Mogolrijk was versnipperd geraakt > De Britten maakten handig gebruik van de verdeeldheid 

De Britten maakten handig gebruik van de verdeeldheid, voorbeelden:
- Verdrag van Allahabad, 1765
- militaire intimidatie en veroveringsoorlogen

Waarom was India van grote econmische waarde voor GB?:
1. Belasting innen
2. Afzetmarkt voor textiel gemaakt in GB
3. Grondstoffen uit India waren goedkoop en werden gebruikt voor productie van goederen in GB

Een voorbeeld van hetgevolg van veel belasting innen in India: de Bengaalse hongersnood, 1769-1773


Slide 9 - Slide

Vorige les
-Waarom het vanaf 17e eeuw mogelijk werd voor de EIC om haar monopolie uit te breiden
- Wat een volmacht is, welke volmachten de EIC krijgt en wat deze volmachten de EIC opleveren
- Waarom de Britten eigenlijk vrij gemakkelijk de macht konden krijgen in het Mogolrijk
- Hoe de Britten die eerste macht daarna ook uit wisten te breiden
- Het Verdrag van Allahabad van 1765
- Hoe de aandacht van de Britse regering langzaam verschoof van Noord-Amerika en de Cariebien naar India
- Hoe de Britten hun winsten uit India probeerden de maximaliseren

Slide 10 - Slide

Deze les
- Waarom nam de Britse regering de macht over India over van de EIC?
- Hoe kenmerkte zich het bestuur onder EIC-tijd?
- Hoe slaagde het EIC-bestuur erin miljoenen Indiers te besturen met maar enekele EIC-officieren? Welke elementen droegen hieraan bij?
- Waarom begon de Britse kroon de privileges van de EIC weer in te trekken rond 1800?
- Wat waren de redenen van de Indiase bevolking om in 1857 in opstand te komen tegen de Britse overheersing?
- Hoe werd Brits-India ingedeeld vanaf 1876

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

-
Handelscompaginie
(Multinational bedrijf)
Voert taken uit die eigenlijk meer horen bij een land, zoals: oorlogen voeren
-
Britse regering oordeelt dat het beter zou zijn als India onder koninklijk gezag zou komen te staan
Bestuur in de EIC-tijd
Onder gezag van koningin Victoria

Slide 14 - Slide

Hoe kenmerkte zich het bestuur in de EIC-tijd?

Slide 15 - Slide

Hoe kenmerkte zich het bestuur in de EIC-tijd?
Bij sommige lokale Indiase machthebbers waren de Britten welkom

Slide 16 - Slide


Hoe kenmerkte zich het bestuur in de EIC-tijd?
Bij sommige lokale Indiase machthebbers waren de Britten welkom
Legers van de EIC bestonden ook voor een groot deel uit inheemse bevolking

Slide 17 - Slide

Hoe kenmerkte zich het bestuur in de EIC-tijd?
Bij sommige lokale Indiase machthebbers waren de Britten welkom
Legers van de EIC bestonden ook voor een groot deel uit inheemse bevolking
De lokale Indiase machthebbers probeerden zo macht naar zich toe te trekken
Lokale soldaten sloten zich onder dwang aan, of uit angst voor de toekomst. Zij schatten in dat de Britten hen in de toekomst de grootste kans op veiligheid en welvaart zouden bieden

Slide 18 - Slide

Steeds meer nieuwe gebieden werden bevochten en onder bestuur van de EIC gebracht

Slide 19 - Slide

Hoe kenmerkte zich het bestuur in de EIC-tijd?
Bij sommige lokale Indiase machthebbers waren de Britten welkom
Legers van de EIC bestonden ook voor een groot deel uit inheemse bevolking
De lokale Indiase machthebbers probeerden zo macht naar zich toe te trekken
Lokale soldaten sloten zich onder dwang aan, of uit angst voor de toekomst. Zij schatten in dat de Britten hen in de toekomst de grootste kans op veiligheid en welvaart zouden bieden
Een aantal grote veldslagen vinden plaats waarin verschillende Raj verslagen worden.
handelsverdragen + macht officieel in handen Britten gelegd.
De Britten slaagden erin de Indiase bevolking voor zich te laten werken. Zij besturen miljoenen Indiers met een handjevol EIC-officieren.
 

Slide 20 - Slide

-
Handelscompaginie
(Multinational bedrijf)
Voert taken uit die eigenlijk meer horen bij land, zoals: oorlogen voeren
-
Britse regering oordeelt dat het beter zou zijn als India onder koninklijk gezag zou komen te staan
Bestuur in de EIC-tijd
Onder gezag van koningin Victoria

Slide 21 - Slide

Waarom begon de Britse kroon de privileges van de EIC weer in te trekken rond 1800?

Slide 22 - Slide

Waarom werd India onder het gezag van de koningin geplaatst?
Indiase bevolking komt in opstand tegen de EIC, 1857
Hoge belastingen
Strenge sociale hervorming
Corruptie en discriminatie door EIC-officieren

Slide 23 - Slide

-
Brits-India onderverdeeld in 
- gebieden direct geregeerd door Britten
- delen die interne autonomie behielden: Princely States
Onder gezag van koningin Victoria

Slide 24 - Slide

Afsluiten
- Waarom nam de Britse regering de macht over India over van de EIC?
- Hoe kenmerkte zich het bestuur onder EIC-tijd?
- Hoe slaagde het EIC-bestuur erin miljoenen Indiers te besturen met maar enekele EIC-officieren? Welke elementen droegen hieraan bij?
- Waarom begon de Britse kroon de privileges van de EIC weer in te trekken rond 1800?
- Wat waren de redenen van de Indiase bevolking om in 1857 in opstand te komen tegen de Britse overheersing?
- Hoe werd Brits-India ingedeeld vanaf 1876

Slide 25 - Slide

Huiswerk...
 1. vragen 1.51 t/m 1.55

Inleveren via Magister. 

Slide 26 - Slide