Cours 05-04

Kies de juiste vorm van avoir

Tu ....
A
avons
B
as
C
ont
D
a
1 / 15
next
Slide 1: Quiz
FransMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Kies de juiste vorm van avoir

Tu ....
A
avons
B
as
C
ont
D
a

Slide 1 - Quiz

J'
Tu
Il/elle/on
Nous
Vous
Ils/elles
a
avons
ai
avez
as
ont

Slide 2 - Drag question

Bij de volgende vragen moet je aangeven of het een présent of een passé composé is. 

Geheugensteuntje:
de passé composé bestaat altijd uit 2 delen 
(het hulpwerkwoord en het voltooid deelwoord)

Slide 3 - Slide

On a habité
A
présent
B
passé composé

Slide 4 - Quiz

Ma mère demande
A
présent
B
passé composé

Slide 5 - Quiz

elle a regardé
A
présent
B
passé composé

Slide 6 - Quiz

Uit hoeveel delen bestaat de passé composé?
A
1
B
2

Slide 7 - Quiz

Jullie hebben Parijs bezocht.
A
Vous avez visité Paris.
B
Vous allez visiter Paris.
C
Vous visitez Paris.
D
Vous avez visiter Paris.

Slide 8 - Quiz

tu - parler

passé composé
A
tu as parlé
B
tu est parlé
C
tu parles
D
tu parle

Slide 9 - Quiz

Open vragen
In het laatste gedeelte van deze quiz moet je de passé composé zelf kunnen schrijven.

Als je de vormen van avoir nog niet helemaal beheerst, leer deze dan eerst weer uit je hoofd. 

Slide 10 - Slide

Voorbeelden
1. Je + danser             --> J'ai dansé
2. Vous + danser       --> Vous avez dansé
3. Tu + écouter           --> Tu as écouté
4. Ils + écouter            --> Ils ont écouté
5. Nous + regarder   --> Nous avons regardé
6. Elle + regarder       --> Elle a regardé

Slide 11 - Slide

Zet in de passé composé:
Elle + jouer

Slide 12 - Open question

Zet in de passé composé:
On + danser

Slide 13 - Open question

Zet in de passé composé:
Nous + manger

Slide 14 - Open question

Zet in de passé composé:
Je + chanter

Slide 15 - Open question