B1-K1-W3 Ondersteunt de client bij wonen en huishouden

1 / 10
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 3

This lesson contains 10 slides, with text slides.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

B1-K1-W3 Ondersteunt de client bij wonen en huishouden

Slide 2 - Slide

Programma 
 • Ondersteunen bij wonen en huishouden
 • Intervisie 
 • Methodisch werken
 • Link: fysiek gezond werken 

 • Uitleg werkplekleren
 • Uitleg keuzedeel LVB 

Slide 3 - Slide

Ondersteunen bij wonen en huishouden
 • Ondersteunen bij de inrichting en aankleding
 • Ondersteunen bij de behoefte aan ruimte en privacy
 • Creëren en bevorderen van een passende sfeer
 • Bieden van veiligheid: ofwel structuur en orde
 • Zorg dragen voor en/of het begeleiden van het huishouden 

Slide 4 - Slide

Wat is methodisch werken

Methodisch werken is bewust handelen, volgens vooraf geplande stappen of een bepaalde wijze om een bepaald doel te bereiken!

Slide 5 - Slide

6 fasen in methodisch werken
We hebben allemaal wensen en behoeften in ons leven. Wat kan en wil de cliënt en wat zijn de mogelijkheden. 

1. Informatie verzamelen
2. Wensen, behoeften en problemen vaststellen 
3. (Zorg)doelen formuleren 
4. Activiteiten vaststellen en plannen
5. Geplande activiteiten uitvoeren en begeleiding bieden
6. Evalueren en reflecteren op eigen handelen

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Zelfredzaamheid, zelfstandig en eigen kracht 
Zelfredzaamheid is de mate waarin een cliënt in staat is zichzelf te redden en voor zichzelf te zorgen met zo min mogelijk professionele ondersteuning en zorg. Door behoud en/of versterking van zelfredzaamheid kan zorg of intensivering van zorg worden voorkomen of uitgesteld. 

Zelfstandigheid is in hoeverre je het alleen kan.

Eigen kracht verwijst naar het vermogen van mensen om zelf, samen, oplossingen te bedenken voor hun eigen problemen en deze deels ook zelf uit te voeren. 
De kernvraag is: wat kan de client!

Slide 8 - Slide

Uitleg werkplekleren 

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide