Les 5 Luchtdicht bouwen II

Luchtdicht bouwen en kierdichting II
1 / 12
next
Slide 1: Slide
BouwkundeMBOStudiejaar 2

This lesson contains 12 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Luchtdicht bouwen en kierdichting II

Slide 1 - Slide

Wat is luchtdicht bouwen?

Slide 2 - Mind map

Wat is luchtdicht bouwen?
Luchtdicht bouwen is het dichten van kieren en naden in een gebouw om deze ongecontroleerde luchtstromen tegen te gaan.

Slide 3 - Slide

Wat betekent infiltratie?

Slide 4 - Mind map

Infiltratie
Ongecontroleerd binnendringen van buitenlucht.

Slide 5 - Slide

Weersinvloeden
De gebouwschil beschermt het omsloten volume tegen weersinvloeden van buitenaf.
- Waterdichting
- Winddichting
- Luchtdicht bouwen
- Dampdichting

Hoe zorgvuldig je een gebouw ook afdicht, echt luchtdicht zal een gebouw nooit worden. Daarom spreken we beter niet van luchtdichtheid maar van luchtdoorlatendheid van een gebouw. Het is bij energieneutraal bouwen van groot belang om de luchtdoorlatendheid zo klein mogelijk te maken.

Slide 6 - Slide

Waterkering met een dampopen folie
Dampdichting, dampremmende laag aan de warme
kant van de constructie!

Slide 7 - Slide

Soorten luchtlekken
Naden: Het zijn de luchtlekken bij aansluitingen tussen vaste constructieonderdelen, bijvoorbeeld de stuiknaad tussen OSB-platen, een dakdoorvoer van een luchtkanaal, het dakranddetail of de aansluiting gevelopening-kozijn.

Kieren: Het zijn de luchtlekken bij aansluitingen tussen de vaste delen van een constructie en de te openen delen, zoals ramen en deuren. 

Slide 8 - Slide

Wettelijk kader luchtdoorlatendheid

Slide 9 - Slide

Uitvoering van luchtdichting
Bij de uitvoering spelen de volgende vragen:
• Wanneer wordt de luchtdichting aangebracht;
• Wie gaat de luchtdichting aanbrengen;
• Wie heeft welke instructie nodig;
• Wat is de juiste verwerking, voorbehandeling, nabehandeling;
• Waar moet de ondergrond aan voldoen;
• Wanneer en hoe worden de afgedichte naden gecontroleerd?

Slide 10 - Slide

Materialen voor kierdichting
- Schuimbanden met gesloten cellen, bij kozijnen
- Mantelbuizen, doorvoeringen betonvloer
- Smeerbare afdichtingen
- Spuitbare afdichtingen
- Membranen, EPDM folie
- Kitten
Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide