Beperkingen en stoornissen

Beperkingen, stoornissen en mensen met een verstandelijke beperking
1 / 20
next
Slide 1: Slide
basiszorgMBOStudiejaar 2

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Beperkingen, stoornissen en mensen met een verstandelijke beperking

Slide 1 - Slide

Stoornissen
Wat is een stoornis?

 • stem-, spraak-, en taalstoornis
 • orgaanstoornis
 • gehoor- en evenwichtsstoornis
 • gezichtsstoornis
 • stoornis in het bewegen
 • huid- en gevoelsstoornis

Slide 2 - Slide

Beperkingen
Een beperking is het gevolg van een stoornis.

 • Leren en toepassen van kennis
 • Communicatie
 • Mobiliteit
 • Zelfverzorging
 • Huishouden
 • Tussenmenselijke interacties en relaties
 • maatschappelijk

Slide 3 - Slide

Vormen beperkingen

 • Lichamelijke beperkingen


 • Verstandelijke beperkingen

Slide 4 - Slide

Noem 3 lichamelijke beperkingen

Slide 5 - Open question

Handicap
Een beperking is pas een handicap wanneer iemand niet in staat is om deel te nemen aan de samenleving

Slide 6 - Slide

Stoornis, beperking, handicap
 • Stoornis; wanneer een orgaan of lichaamsfunctie ontbreekt, afwijkingen vertoont of beschadigd is. Rekening houdend met de leeftijd van de betrokkene

 • Beperking; is een moeilijkheid of onmogelijkheid om bepaalde normale menselijke activiteit uit te voeren.

 • Handicap; is een verlies van mogelijkheden om op normale wijze deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer

Slide 7 - Slide

Verstandelijke beperking
Definitie van verstandelijke beperking;
Er is sprake van duidelijke beperkingen in zowel het intellectuele functioneren als het aanpassingsvermogen. De beperkingen treden op voor de leeftijd van achttien jaar

Slide 8 - Slide

Indeling van mensen met een verstandelijke beperking
 • Op basis van IQ

 • indeling naar niveaus
- lichte verstandelijke beperking
- matig verstandelijke beperking
- ernstige verstandelijke beperking
- zeer ernstige verstandelijke beperking

Slide 9 - Slide

Eenvoudig inzicht in zichzelf, in anderen en in de situatie. In staan een redelijke mate van zelfredzaamheid te ontwikkelen.
Hierbij is sprake van?
A
Ernstige verstandelijke beperking
B
Lichte verstandelijke beperking
C
Matige verstandelijke beperking
D
Zeer ernstige verstandelijke beperking

Slide 10 - Quiz

Leert niet door te denken of waar te nemen, maar door te doen en te ervaren
A
Ernstige verstandelijke beperking
B
Lichte verstandelijke beperking
C
Matige verstandelijke beperking
D
Zeer ernstige verstandelijke beperking

Slide 11 - Quiz

Deze mensen hebben bijna altijd motorische problemen
A
Ernstige verstandelijke beperking
B
Lichte verstandelijke beperking
C
Matige verstandelijke beperking
D
Zeer ernstige verstandelijke beperking

Slide 12 - Quiz

Hierbij is vaak sprake van een vertraagde ontwikkeling
A
Ernstige verstandelijke beperking
B
Lichte verstandelijke beperking
C
Matige verstandelijke beperking
D
Zeer ernstige verstandelijke beperking

Slide 13 - Quiz

Specifieke syndromen
 • Er is sprake van een syndroom bij een vaste combinatie van symptomen die behoren bij een bepaald ziektebeeld, bepaalde afwijking of stoornis.
 • Vaak vernoemt naar de ontdekker
 • Mensen met hetzelfde syndroom ogen hetzelfde maar ontwikkelen zich niet hetzelfde.
 • Onderlinge verschillen zijn grote dan de opvallende overeenkomsten
 • Trisomie

Slide 14 - Slide

Syndroom van Down
 ( trisomie 21 )
Uiterlijke kenmerken;
 • Scheve oogstand
 • Kleinere oren
 • Kleinere neus
 • Langere tong
 • Korte brede handen
 • Korte pink
 • kenmerkende viervinger handlijn

Slide 15 - Slide

Syndroom van Down
(trisomie 21)
Overige kenmerken die vaak voorkomen
 • Aangeboren hartafwijking
 • Verminderde weerstand
 • Afwijkingen aan gebit
 • Vervroegd verouderingsproces
 • vriendelijk en sociaal
 • algehele spierslapte

Slide 16 - Slide

Afwijking geslachtschromosoom
Fragiele X syndroom
meest voorkomende erfelijke bepaalde verstandelijke beperking.
Op latere leeftijd beperkingen krijgen.
- achteruitgang van IQ met het vorderen van leeftijd
- op autisme lijkend gedrag
- hyperactief gedrag
- zelf verwondend gedrag
- lichamelijke stoornissen; slechtziend, hartaandoeningen, epilepsie en veel middenoor ontstekingen

Slide 17 - Slide

Meervoudige beperking
Houdt in dat iemand twee of meer afzonderlijke beperkingen heeft, die ieder voor zich ernstig, omvangrijk en langdurig zijn.

individualiteit is een kernwoord in de verzorging en begeleiding.
Aandacht hebben voor totale functioneren van een client

Slide 18 - Slide

Autismespectrumstoornis (ASS)
Het is een aangeboren stoornis in de informatieverwerking in de hersenen,  met als gevolg beperkingen in sociale contacten en communicatie, beperkte en herhaalde (stereotiepe) gedragspatronen en star gedrag

Slide 19 - Slide

Aandacht stoornissen en gedragsstoornissen 
Meeste bekende is ADHD
staat voor attention deficit hyperactivity disorder
ofwel; rusteloos, impulsief en moeite met concentreren.
ADD komt op hetzelfde als ADHD neer alleen is er dan geen sprake van hyperactiviteit

Slide 20 - Slide