passive perfect

1 / 12
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

This lesson contains 12 slides, with text slides.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

perfect tenses 

Slide 2 - Slide

Active to passive
Present perfect (active)
Vorm: have/has + voltooid deelwoord
She has cleaned the room twice since last week.
Present perfect (passive)
Vorm: have/has + been + voltooid deelwoord
The room has been cleaned twice since last week.

Slide 3 - Slide

Active - Passive


(Subject)             (Present Perfect)        (Object)
                                      (Object)          (Present Perfect Pasive)      (by + original subject)
She    has helped     him.
He   has been helped   by her.
Active:
Passive:

Slide 4 - Slide

Extra links en hulp op de volgende slides

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Link

Slide 7 - Link

Slide 8 - Link

Slide 9 - Link

Slide 10 - Link

let bij de volgende link op: er zitten ook past perfect passives tussen de oefenlinks. Die hoeven niet 
(mag natuurlijk wel :) has wordt had en dat is alles) 

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Link