Modern Imperialisme

Modern Imperialisme
modern: 19e eeuwse  industriële samenleving
imperium: groot wereldrijk

Het streven naar een
modern wereldrijk
1 / 22
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Modern Imperialisme
modern: 19e eeuwse  industriële samenleving
imperium: groot wereldrijk

Het streven naar een
modern wereldrijk

Slide 1 - Slide

Rond 1700
handelskapitalisme 
Rond 1900
modern imperialisme
Wat valt op?

Slide 2 - Slide

 Modern imperialisme, oorzaken:
1. Industrieën hadden grondstoffen en afzetgebieden nodig
2. Nationalisme: als grootmacht had men koloniën nodig (Welk Westers land is het machtigst?) 
3. Westers Superioriteitsgevoel: de Europese cultuur is de beste: 
opvoeding en bekering in koloniën

Slide 3 - Slide

grondstof
productie 
afzetmarkt

Slide 4 - Drag question

India
Groot Britannië 
India

Slide 5 - Drag question

een ander woord voor superioriteitsgevoel
A
ongelijkheidsbesef
B
beschavingsdrang
C
racisme
D
discriminatie

Slide 6 - Quiz

Twee fasen: 1. Azië
 • Engeland breidt bezit in India uit 
 • Nederland verovert geheel Ned-Indië in de Atjeh-oorlog (1873-1903)
 • Frankrijk veroverde Indochina (Vietnam, Laos en Cambodja)
 • Amerika versloeg Spanje (1898, Cuba) en verwerft de Filippijnen (!!)

Slide 7 - Slide

Nederlands-Indië

 • In de tijd van de VOC had Nederland alleen controle over het eiland Java

 • Met de komst van het imperialisme ging Nederland ook de andere eilanden veroveren

 • De Nederlanders noemden hun nieuwe land Nederlands-Indië

Slide 8 - Slide

2e fase: Afrika
 • Andere West-Europese staten richtten zich op gebieden in Afrika >
 • spanningen tussen Eurpese landen >
 • Conferentie van Berlijn (1884-85):
 • Afrika verdeeld

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Dus: de motieven voor modern imperialisme
Economisch:
1) Grondstoffen
2) Afzetmarkt
Politiek:
3) Westerse Machtsverhoudingen 
Cultureel
4) Westerse superioriteit


Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Welke van de motieven voor het modern imperialisme komt in deze prent duidelijk tot uiting?
A
Verovering voor afzetmarkten (bijvoorbeeld Cuba)
B
Verovering voor de versteviging van de Amerikaanse macht in de regio
C
Verovering om achterlijke gebieden te beschaven
D
Verovering voor grondstoffen (bijv. Cubaanse tabak)

Slide 13 - Quiz

Modern imperialisme

Slide 14 - Slide

Welke van de motieven voor het modern imperialisme komt in deze prent duidelijk tot uiting?
A
Verovering voor afzetmarkten (hier China)
B
Verovering voor de machtspositie in de wereld
C
Verovering om achterlijke gebieden te beschaven
D
Verovering voor grondstoffen (bijv. Chinese zijde voor textiel)

Slide 15 - Quiz

Slide 16 - Slide

Welke van de motieven voor het modern imperialisme wordt hier vooral bekritiseerd?
A
Economie
B
Politiek
C
Cultuur
D
Alle drie

Slide 17 - Quiz

Slide 18 - Slide

Welke kritiek heeft de maker van de kaart op het modern imperialisme? Leg je antwoord uit met een verwijzing naar de afbeelding.

Slide 19 - Open question

Slide 20 - Slide

Welk verbanden waren er tussen modern imperialisme en industrialisatie? gebruik in je antwoord het Suez kanaal.

Slide 21 - Open question

Leg met het voorbeeld uit de bron uit welk verband er was tussen modern imperialisme en (agressief) nationalisme

Slide 22 - Open question