§1.1 zuivere stof of mengsel


 • korte herhaling van verschillende soorten mengels
 • afronden §1.1
Wat gaan we doen vandaag?
1 / 25
next
Slide 1: Slide
ScheikundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson


 • korte herhaling van verschillende soorten mengels
 • afronden §1.1
Wat gaan we doen vandaag?

Slide 1 - Slide

Na deze les kun je uitleggen:

  • wat stofeigenschappen zijn.
  • welke type mengsels van vaste stoffen, vloeistoffen en gassen er zijn.
  • wat homogene en heterogene mengsels zijn.
  Wat weet je na deze les

  Slide 2 - Slide

  Stofeigenschappen

  Slide 3 - Mind map

  Stofeigenschap: een eigenschap waar je een stof aan kunt herkennen. 

  geur, kleur, ( smaak!!!!)
  elektrische geleiding, oplosbaarheid,
  fase bij kamertemperatuur, reageren met zoutzuur....

  NIET: temperatuur, vorm, massa, fase (zonder een temperatuur)
  Stofeigenschap

  Slide 4 - Slide

  De fase of toestand van een stof bij een bepaalde temperatuur.
  vast (s), vloeibaar (l), gas (g)
  aggregatietoestand = fase

  Slide 5 - Slide

  dichtheid

  Slide 6 - Slide

  Gewicht van een stof per volume

  inhoud = volume = 56 cm3
  massa = 51 gram
  Bereken de dichtheid van deze stof in gram per cm3
  Dichtheid

  Slide 7 - Slide

  Zuivere stof en mengsel
  Een zuivere stof bestaat uit 1 soort deeltjes.
  (moleculen)

  Slide 8 - Slide

  Soorten mengsels

  Slide 9 - Slide

  Soorten mengsels

  Slide 10 - Slide

  Dus

  Slide 11 - Slide

  Een zuivere stof heeft een smeltpunt en een kookpunt.
  Een mengsel heeft een smelttraject en een kooktraject. 
  Hoe herken je een mengsel
  Bij een mengsel loopt de temperatuur gedurende het smelten of koken langzaam op. 
  Dit noemen we een respectievelijk een smelttraject en kooktraject.

  Slide 12 - Slide

  Kookpunt
  Punten en trajecten
  Kooktraject
  smelttraject
  smeltpunt

  Slide 13 - Slide

  Test jezelf vragen
  1: Zijn deze mengsels aan het begin troebel, helder of allebei (1 troebel en 1 helder)?

  2: Wat is het naam van de bovenste en van het onderste mengsel?

  3: Heeft de gele vloeistof een kleiner of een grotere dichtheid dan de blauwe vloeistof?

  4: Kan de blauwe heldere vloeistof ook een oplossing zijn? (dus dat er nog een stof aanwezig is?)
  vaste stof  +
  vloeistof
  vloeistof + vloeistof

  Slide 14 - Slide

  0

  Slide 15 - Video

  https://create.kahoot.it/share/h1-1-mengsels-3hv/906af430-8273-4b44-bb8f-2e4c5dd506b7

  Slide 16 - Slide

  Een mengsel heeft een
  A
  kookpunt
  B
  Kooktraject

  Slide 17 - Quiz

  Wat voor mengsel
  is dit?
  A
  Oplossing
  B
  Suspensie
  C
  Emulsie
  D
  Anders

  Slide 18 - Quiz

  Wat is de definitie van een mengsel? Een mengsel...
  A
  bestaat uit een soort moleculen.
  B
  bestaat uit meerdere soorten moleculen.
  C
  bestaat uit meerdere moleculen.
  D
  bestaat uit meerdere soorten atomen

  Slide 19 - Quiz

  Hiernaast zie je een mengsel.
  Wat is dit voor een
  soort mengsel?
  A
  Zuivere stof
  B
  Oplossing
  C
  Mengsel
  D
  Suspensie

  Slide 20 - Quiz

  Hiernaast zie je een mengsel.
  Wat is dit voor een
  soort mengsel?
  A
  Zuivere stof
  B
  Oplossing
  C
  Mengsel
  D
  Suspensie

  Slide 21 - Quiz


  Welke diagram laat een kooktraject zien?
  A
  1
  B
  2
  C
  3
  D
  4

  Slide 22 - Quiz

  Het temperatuurgebied waarin een mengsel stolt, heet het ...
  A
  stoltraject
  B
  kooktraject

  Slide 23 - Quiz

  bij welke kookpunten begint en eindigt het kooktraject?
  A
  20 C en 100 C
  B
  55 C en 95C
  C
  20 C en 65 C
  D
  55 C en 65 C

  Slide 24 - Quiz

  4.4 Rekenen aan reacties - basis
  Huiswerk

  Maken: 1, 3, 5, 6, 8, 9
  Doorlezen §1.2

  Slide 25 - Slide