BUR - Vrijheid 2

1 / 11
next
Slide 1: Slide
LOBMBOStudiejaar 2

This lesson contains 11 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Wat betekent vrijheid voor jou?

Slide 2 - Mind map

Vrijheid is....

Slide 3 - Slide

Wat is belangrijk voor jou om je vrij te voelen?
A
Zelfstandigheid
B
Het recht om vrij te handelen
C
Keuzevrijheid
D
Het recht om vrij te denken

Slide 4 - Quiz

Autonomie is belangrijk voor mijn vrijheidsgevoel
Ja
Nee
Weet ik niet

Slide 5 - Poll

Het recht om te demonstreren is een belangrijk onderdeel van mijn vrijheidsgevoel
0100

Slide 6 - Poll

Wie garandeert jouw vrijheid?

Slide 7 - Mind map

Universal Declaration of Human Rights 
  • All human beings are born free and equal in dignity and rights

  • Everyone has the right to life, liberty and security of person

  • No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms

  • Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each state.

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

Wat betekent vrijheid nu voor je?

Slide 10 - Mind map

Vragen 
  • Kan je een voorbeeld opnoemen van een vrijheidsstrijder? 
  • Zou jij bereid zijn te vechten voor je vrijheid?
  • Op welke manieren kan jouw vrijheid belemmert worden in NL ?
  •  Wanneer heb je gevoeld dat je vrijheid belemmert werd? 

Slide 11 - Slide