RIJM

Elk van beide strofes uit dit gedicht van Menno Wigmans is een....

Voor bijna alles heb ik mij geschaamd.
Mijn nek, mijn haar, mijn handschrift en mijn naam,

de schooltas die ik van mijn moeder kreeg,
mijn vader die zich in een blazer hees,

A
distichon
B
terzet
C
kwatrijn
D
sextet
1 / 32
next
Slide 1: Quiz
NederlandsSecondary Education

This lesson contains 32 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Elk van beide strofes uit dit gedicht van Menno Wigmans is een....

Voor bijna alles heb ik mij geschaamd.
Mijn nek, mijn haar, mijn handschrift en mijn naam,

de schooltas die ik van mijn moeder kreeg,
mijn vader die zich in een blazer hees,

A
distichon
B
terzet
C
kwatrijn
D
sextet

Slide 1 - Quiz

Slide 2 - Slide

RIJMEN en dichten

Slide 3 - Slide

Wat rijmt op BAL

Slide 4 - Open question

Wat rijmt op DROMEN

Slide 5 - Open question

Wat rijmt op WINKELEN?

Slide 6 - Open question

Dit zijn allemaal voorbeelden van VOLRIJM (op basis van klank)zie: cursus p. 12 (mannelijk - vrouwelijk - glijdend rijm) 

Slide 7 - Slide

Maar in poëzie vinden we ook HALFRIJM (assonanties en alliteraties)

Slide 8 - Slide

De Lenige Liefde (de titel van een dichtbundel van Herman De Coninck) is een voorbeeld van een
A
alliteratie
B
assonantie

Slide 9 - Quiz

Slide 10 - Slide

Bedenk zelf een alliteratie met een M
(cursus p. 13)

Slide 11 - Open question

Een voorbeeld van sterk allitererende poëzie is het begin van "Boutade" van P.A. de Genestet:

O land van mest en mist,
van vuilen kouden regen,
doorsijperd stukske grond,
vol killen dauw en damp,
vol vuns, onpeilbaar slijk en ondoorwaadbre wegen,
vol jicht en paraplu’s,
vol kiespijn en vol kramp!

Slide 12 - Slide

Bedenk zelf een voorbeeld van een ASSONANTIE

Slide 13 - Open question

Welke assonanties herken je in Martinus Nijhoffs gedicht "Awater"
‘O moeder, nooit zult gij de bontjas dragen
waarvoor elk dubbeltje werd omgedraaid,
en niet meer ga ik op mijn vrije dagen
met een paar bloemen naar het hospitaal,
maar breng de rozen naar de Kerkhoflaan...’

Slide 14 - Slide

VOLrijm (mannelijk, vrouwelijk en glijdend) en halfrijm (alliteraties en assonanties) zijn vormen van rijm op basis van KLANK

Slide 15 - Slide

Maar je kan rijm ook benoemen op basis van de PLAATS die het inneemt in een versregel

Slide 16 - Slide

BEGIN, MIDDEN, EIND, BINNEN (één versregel) en KETTINGRIJM


zie p. 11 in je cursus

Slide 17 - Slide

Bedenk een beginrijm op
"Dromen van het nieuwe jaar"

Slide 18 - Open question

Bedenk een eindrijm op
"Dromen van het nieuwe jaar"

Slide 19 - Open question

Bedenk een binnenrijm op
"Dromen van het nieuwe jaar"

Slide 20 - Open question

Bedenk een kettingrijm op
"Dromen van het nieuwe jaar"

Slide 21 - Open question

De Drammerige Dromer is een
A
vrouwelijk rijm
B
assonantie
C
alliteratie
D
mannelijk rijm

Slide 22 - Quiz

Twee kleine eendjes
Mee met moeder

A
beginrijm
B
middenrijm
C
binnenrijm
D
eindrijm

Slide 23 - Quiz

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide

Laat ons zelf eens een KWATRIJN schrijven met gepaard rijm 

De eerste regel:
POËZIELESSEN OP EEN MOOIE MAANDAG

Slide 26 - Slide

EMIL SCHRIJFT DE TWEEDE REGEL

PÖEZIELESSEN OP EEN MOOIE MAANDAG

Slide 27 - Open question

LIVIA BEDENKT EEN DERDE VERSREGEL

Slide 28 - Open question

EMMA MAAKT HET KWATRIJN AF

Slide 29 - Open question

Slide 30 - Slide

Slide 31 - Slide

Slide 32 - Slide