Voedselrelaties 2

2 minuten voordat de les begint
 • jassen uit
 • telefoon weg tot toestemming
 • boeken/chromebook op tafel
 • kleppen dicht
timer
2:00
1 / 26
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 2

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

2 minuten voordat de les begint
 • jassen uit
 • telefoon weg tot toestemming
 • boeken/chromebook op tafel
 • kleppen dicht
timer
2:00

Slide 1 - Slide

 • terugblik vorige les
 • introductie  voedselweb/keten
 • filmpje
 • zelfstandig werken Bs 2

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Weet je het nog?
 • Wat betekent bios?
 • Noem 3 biotische factoren
 • Noem 3 abiotische factoren
 • Noem de 4 niveaus

Slide 4 - Slide

Aan het einde van de les kun je:

 • vertellen wat een voedselketen is
 • vertellen wat een voedselweb is
 • je kunt een kringloop van stoffen maken

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

Voedselketen = elke soort is voedsel voor een andere soort

Slide 7 - Slide

Voedselketen
 • Pijltje = Wordt gegeten door
 • dus: alg wordt gegeten door watervlo
 • watervlo wordt gegeten door baars
 • baars wordt gegeten door reiger

Slide 8 - Slide

Voedselweb= meerdere voedselketens door elkaar

Slide 9 - Slide

Let op: een voedselketen of voedselweb begint altijd met een plant!

Slide 10 - Slide

Producenten= planten
produceren voedsel voor mens en dier

Slide 11 - Slide

consumenten 1ste orde= planteneters

Slide 12 - Slide

Consumenten 2e orde= vleeseters

Slide 13 - Slide

Afvaleters= eten dode resten van planten en dieren

Slide 14 - Slide

Reducenten = bacterien
schimmels

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Waar begint een voedselweb of keten mee?
A
vleeseters
B
planteneters
C
planten

Slide 20 - Quiz

Hoe noemen we bacteriën en schimmels?
A
consumenten
B
reducenten
C
allesetters
D
producenten

Slide 21 - Quiz

Van welke orde zijn vleeseters?
A
consumenten 1ste orde
B
consumenten 2e orde

Slide 22 - Quiz

Waar horen pissebedden bij?
A
producenten
B
consumenten 2e orde
C
afvaletters
D
reducenten

Slide 23 - Quiz

Basisstof 2 lezen en opdrachten maken

Slide 24 - Slide

Evaluatie
 • Heb je het huiswerk gemaakt?
 • Heb je de doelen bereikt?
 • Is alles duidelijk?
 • HW: Bs 2 opdrachten

Slide 25 - Slide

Door welke groep wordt voedsel voor alle andere organismen gemaakt?

Slide 26 - Open question