Ontdek de Structuur en Leiderschap in Organisaties

Structuur en leiderschap in organisaties
1 / 13
next
Slide 1: Slide

This lesson contains 13 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Structuur en leiderschap in organisaties

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Leerdoel
Aan het einde van de les kun je de organisatiestructuur van een organisatie begrijpen en de begrippen bevoegdheid, hiërarchie, organogram, leiderschapsstijlen en situationeel leiderschap toepassen.

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Wat weet je al over de organisatiestructuur en leiderschap?

Slide 3 - Mind map

This item has no instructions

Organisatiestructuur
De organisatiestructuur verwijst naar de manier waarop een organisatie is georganiseerd en hoe de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn verdeeld.

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Bevoegdheid
Bevoegdheid verwijst naar de officiële macht en het recht om beslissingen te nemen en actie te ondernemen binnen een organisatie.

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Hiërarchie
Hiërarchie is de rangorde van posities en bevoegdheden binnen een organisatie, waarbij sommige posities hoger in rang zijn dan andere.

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Organogram
Een organogram is een visuele weergave van de hiërarchische structuur van een organisatie, inclusief de verschillende afdelingen en hun relaties.

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Leiderschapsstijlen
Leiderschapsstijlen verwijzen naar de verschillende manieren waarop leiders hun team leiden, waaronder autoritair, democratisch, coachend en laissez-faire leiderschap.

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Situationeel Leiderschap
Situationeel leiderschap houdt in dat een leider zijn stijl aanpast aan de specifieke situatie en de ontwikkelingsfase van zijn teamleden.

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Interactieve Oefening
Laat de studenten in groepen van twee of drie een scenario bedenken waarin ze de principes van situationeel leiderschap toepassen.

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 11 - Open question

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 12 - Open question

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 13 - Open question

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.