Voorlichting, advies en instructie 3

1 / 25
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Gezondheid gaat over het lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden van de mens
A
Waar
B
Niet waar

Slide 4 - Quiz

Informatie geven over een specifiek onderwerp
Deskundige suggesties en raad geven
Iets uitleggen of laten zien hoe het beste te handelen in bepaalde situaties
Instructie
Advies
Voorlichting

Slide 5 - Drag question

 • Voorlichting: Weloverwogen informatie geven. Het helpt de zorgvrager bij het vormen van een mening en beslissing.
 • Voorbeeld- Het belang van tandenpoetsen uitleggen.


 • Advies: suggesties in de vorm van raad en tips.
 • Voorbeeld- Poets 2x per dag de tanden.


 • Instructie: gebruiksaanwijzing of stappenplan hoe een handeling uitgevoerd moet worden.
 • Voorbeeld- Een kind leren om zelf de tanden te poetsen.Slide 6 - Slide

Op de afbeelding is een voorbeeld van .... weergegeven
A
Voorlichting
B
Advies
C
Instructie
D
Genezing

Slide 7 - Quiz

U kunt beter stoppen met drinken en roken
Voorlichting
Advies
Instructie

Slide 8 - Drag question

Slide 9 - Slide

 • Is het voorkomen dat een gezondheidsprobleem (ziekte/aandoening) ontstaat.
 • Er is nog geen gezondheidsprobleem maar wel risicogedrag


 • Voorbeelden- Handen wassen en vaccinatie
Slide 10 - Slide

 • Gezondheidsprobleem (ziekte/aandoening) word in een vroeg stadium opgespoord bij mensen die ziek zijn, een verhoogd risico lopen of een genetische aanleg hebben.
 • Voorbeelden: Zelfonderzoek borsten en hielenprik bij baby’s

Slide 11 - Slide

 • Het alert zijn op symptomen die kunnen wijzen op ziekte/aandoeningen.

 • Het vroegtijdig herkennen van ziektes -> vroegdiagnostiek.


Slide 12 - Slide

Kan op elke leeftijd, zelfs voordat je bent geboren:
 • Zwangere vrouwen worden op Hep.B getest.
 • Hielprik bij pasgeborene - screening aangeboren afwijkingen.
 • Schoolarts - test voor gehoor en gezichtsvermogen.
 • Verzorgingshuizen-  signalering delier, valpreventie, etc.

Slide 13 - Slide

Hygiënisch werken is .......... preventie
A
Primaire
B
Secundaire
C
Tertiaire
D
Micro

Slide 14 - Quiz

In dhr. Krik zijn familie komt prostaatkanker voor. Dhr. is opgeroepen voor een rectaal onderzoek.
Dit is ......... preventie
A
Primaire
B
Secundaire
C
Tertiaire
D
Meso

Slide 15 - Quiz

Een voorbeeld van secundaire preventie is
A
Bevolkingsonderzoek
B
Medicatie
C
Revalidatie
D
Vaccinatie

Slide 16 - Quiz

 • Welke bovengenoemde verpleegkundige interventies zijn preventief ?
 • Welke soorten preventie herken je in de casus?

Slide 17 - Slide

Dhr. van der Linde (16 jaar) krijgt een coronavaccinatie.
Dit is ....... preventie

A
Primaire
B
Secundaire
C
Tertiaire
D
Preventief

Slide 18 - Quiz

Slide 19 - Slide

Mesoniveau:
Richt je de voorlichting op de individuele zorgvrager
A
Waar
B
Niet waar

Slide 20 - Quiz

Slide 21 - Video

 • Welke vorm van preventie zie je in dit filmpje?
 • Is dit preventie op micro-, meso- of macroniveau?
 • Is hier sprake van voorlichting, advies of instructie?

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

 • Groep 1: Gehoorscreening bij baby's
 • Groep 2: Hielprik bij baby's
 • Groep 3: Borstonderzoek bij vrouwen                                           
 • Groep 4: Baarmoederhals onderzoek bij vrouwen
 • Groep 5: Prostaatonderzoek bij mannen
 • Groep 6: Zelfonderzoek moedervlekken

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide