SQL & databases Les 1

1 / 29
next
Slide 1: Slide
InformaticaMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 5

This lesson contains 29 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Vandaag

SQL

Slide 2 - Slide

Om te kunnen starten met SQL moet je een aantal begrippen kennen en snappen:
 • Data
 • Database
 • SQL

Slide 3 - Slide

Data (gegevens)
Alle feiten en informatie die verzameld kan worden.

Slide 4 - Slide

Geef een voorbeeld van data over een mens

Slide 5 - Mind map

Database
Een database, gegevensbank of databank is een (meestal digitaal opgeslagen) gegevensverzameling, ingericht met het oog op flexibele raadpleging en gebruik.

Slide 6 - Slide

Geef een voorbeeld van een database die je dagelijks gebruikt

Slide 7 - Mind map

Wat is SQL?
Met een vraagtaal kun je data opvragen uit een database. De bekendste vraagtaal is SQL. In die taal vraag je data op uit de database met een query.
SQL staat voor Structured Query Language!!

Slide 8 - Slide

We werken deze lessen met een database van een welbekend fastfoodrestaurant

Slide 9 - Slide

Hier kun je via een app je bestelling doorgeven. Hierdoor hoef je niet meer lang in de rij te staan bij de kassa en kun je direct naar de afhaalbalie gaan. 
In de app zijn de producten gesorteerd op categorie. Om dit overzicht te maken, vraagt de app aan de database van het restaurant welke categorieën er allemaal zijn. Het antwoord van de database wordt vervolgens weergegeven.

Slide 10 - Slide

De tabellen in deze database zijn:
 • product
 • categorie
 • klant
 • bestelling
 • bestelregel
In het volgende schema zie je welke kolommen de tabellen hebben.

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

voor deze lessen gaan we gebruik maken van SQLite.
Het programma
SQLlite Administrator
of online via de website: https://sqliteonline.com/

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

query
SELECT   id
,                  omschrijving
FROM      categorie

Slide 17 - Slide

Basisstructuur query:
SELECT een of meer kolommen
FROM een tabel


Slide 18 - Slide

De volgorde bij SELECT is belangrijk!!
In de volgorde waarin je de kolommen opgeeft, worden ze na het uitvoeren van de query ook weergegeven.
Verschillende kolommen in de SELECT worden van elkaar gescheiden met een komma (,)
Je kunt ook in één keer alle kolommen uit een databasetabel selecteren, bijvoorbeeld uit de tabel klant:


Slide 19 - Slide

SELECT  *
FROM      klant

Slide 20 - Slide

SQLite administrator
online SQLite

Slide 21 - Slide

 • Als je de asterisk (*) bij SELECT gebruikt, worden alle kolommen uit de bij FROM opgegeven tabel weergegeven in het resultaat van de query.
 • Als je count (*) bij SELECT gebruikt, wordt de hoeveelheid rijen uit de bij FROM opgegeven tabel weergegeven in het resultaat van de query.

Slide 22 - Slide

Welke query geeft een overzicht van de namen van alle producten?

Slide 23 - Open question

Slide 24 - Slide

Welke query geeft een overzicht van de namen en e-mailadressen van alle klanten?

Slide 25 - Open question

Slide 26 - Slide

Welke query geeft een overzicht van alle bestellingen?

Slide 27 - Open question

Slide 28 - Slide

 • Herhaling
 • Voorwaarden opstellen
 • Operatoren

Slide 29 - Slide