Les 4

Participatie
1 / 12
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 3,4

This lesson contains 12 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Participatie

Slide 1 - Slide

Voorkennis
We gaan onze kennis toetsen. 
Hier komt het:

Slide 2 - Slide

Wat is participatie?

Slide 3 - Open question

Participatie is in te delen in domeinen.
Jack is verstandelijk beperkt en gaat elke woensdag avond zwemmen in het plaatselijk zwembad.
A
Maatschappelijke deelnemen
B
Maatschappelijke bijdragen
C
Sociale contacten
D
Eigen inkomen

Slide 4 - Quiz

Wat is Emancipatie?
A
Opkomen voor jezelf
B
Opkomen voor anderen die kwestbaar zijn
C
Nee durven zeggen
D
Deelnemen

Slide 5 - Quiz

Iemand die lid is van een bijv. een natuurorganisatie doet aan...
A
Passieve participatie
B
Actieve participatie

Slide 6 - Quiz

Benoem de 6 tredes van het participatieladder

Slide 7 - Mind map

Wat betekent sociale inclusie?
A
Sociale inclusie betekent de insluiting van achtergestelde groepen op basis van gelijkwaardige rechten en plichten.
B
Het betekent dat de maatschappij zich aanpast, zodat groepen in een achterstandssituatie kunnen meedoen in een reguliere leven

Slide 8 - Quiz

Slide 9 - Link

Beantwoord de vragen over het filmpje
1. Wat houdt de Participatiewet in?

2. Vind jij dat iedereen recht heeft op een uitkering die een beperking hebben, waarom wel/waarom niet? 
3. In de docu kreeg Mari de vraag of hij bereid is om ander werk te accepteren dan zijn eerst voorkeur. Wat zou jij antwoorden als jij in dezelfde situatie als Mari staat? Beargumenteer je antwoord.

Slide 10 - Slide

Onderzoek begrippen
Leg je eigen woorden wat deze woorden betekenen:
  • (Re-) integratie
  • Separatie
  • Normalisatie
  • Rehabilitatie
  • Resocialisatie
  • Inclusie
  • ICF 


Slide 11 - Slide

Maken op thiemeMeulenhof
Thieme Dagbesteding: Thema1.2 Participatie en emancipatie: 
•Opdracht 1a-1e

Thieme Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen: Thema 3.9 Participatie, rehabilitatie en herstelondersteunende zorg:
•Opdracht 1-6

Thieme Agogisch medewerker GGZ: 2.5 Methodieken:
•Opdracht 12a-17c

Slide 12 - Slide