kwaliteitszorg 5-6

kwaliteitszorg
1 / 21
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

kwaliteitszorg

Slide 1 - Slide

kwaliteitszorg

Slide 2 - Mind map

vakdeskundigheid

Slide 3 - Mind map

visie
' weloverwogen mening over een zaak en hoe zich die zou moeten ontwikkelen '

Slide 4 - Slide

twitter
Om iedereen de mogelijkheid te geven om ideeën en informatie direct en zonder barrières te creëren en te delen.

Slide 5 - Slide

wikipedia
Stel je een wereld voor waarin elke persoon op de planeet vrije toegang krijgt tot alle menselijke kennis. Dat is wat we doen.

Slide 6 - Slide

benoem een eigen visie:

Slide 7 - Open question

kwaliteitszorgsysteem

Slide 8 - Mind map

kwaliteitszorgsysteem
Een kwaliteitszorgsysteem geeft je handen en voeten om met kwaliteit in de zorg aan de slag te gaan. Wanneer je de kwaliteit van de zorg op een structurele manier wilt verbeteren, helpt het kwaliteitszorgsysteem je hierbij. Het brengt alle eisen die extern worden opgelegd, geldende wet- en regelgeving en eisen die je zelf stelt aan uw organisatie– met elkaar samen.

Slide 9 - Slide

opdracht 1:
zoek uit welke (kwaliteits-)keurmerken er zijn binnen de (maatschappelijke) zorg.

Wat houden deze in? 

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

kwaliteitskeurmerken

WTZI toelating
Mijn Keurmerk (ZZP)

Slide 12 - Slide

opdracht 2: HKZ model
Een zorg instelling wil het HKZ certificaat halen, alle medewerkers werken daaraan mee. Hierdoor zal de kwaliteit zo goed mogelijk gewaarborgd worden.
Wat betekent HKZ?
Wat zijn de normen voor een HKZ certificaat?
Wat wordt er bedoeld met de PDCA-cyclus
Bekijk het volgende filmpje op Youtube https://youtu.be/B-uBloZsGxc
Wat is de link tussen de PDCA-cirkel en het HKZ-certificaat?

Slide 13 - Slide

organisatiestructuren
Traditionele organisatiestructuren; 
sociaal wijkteam, buurtzorg, zzp , zelfsturende teams

Slide 14 - Slide

CAO
Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden staan.

Slide 15 - Slide

wat staat er in de CAO?
zoek online de CAO voor jouw stageplek of het werk dat jij later wil gaan doen.

1. zoek maximale arbeidstijden en rusttijden op
2. zoek de afspraken over ORT op
3. wat is de geschillen regeling? 

Slide 16 - Slide

wetten en de MZ
Participatiewet
WMO
WLZ
Jeugdwet
Wet passend onderwijs
Zorgverzekeringswet

Slide 17 - Slide

protocollen MZ
gezondheid, hygiëne, veiligheid, incidentmeldingen, ARBO, milieu, kwaliteitszorg, ergonomisch en kostenbewust werken.


Slide 18 - Slide

financiering van de zorg
Het zorgstelsel in Nederland wordt geregeld met 4 stelselwetten: de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. 

Slide 19 - Slide

visie en geld?
wat is de invloed van de visie en financiering op de manier van werken (beleid)?

Slide 20 - Slide

opdracht middag: Protocollen in de praktijk BPV

 


Protocollen worden in de praktijk gebruikt en geven richting aan complexe en risicovolle werkzaamheden. Het verschilt sterk hoe ze gebruikt worden in de praktijk.
• Maak een top 10 van protocollen die er op je stage gebruikt worden.
• Maak een lijst met 10 protocollen
• Onderzoek of deze in de praktijk ook zo uitgevoerd worden als op papier omschreven staat. Voer hierover met verschillende collega’s gesprekken.
• Leg per protocol het belang uit
• Zoek naar “bronnen” waarmee de het protocol kunt beoordelen. Is dit een goed protocol?
• Wat is goed aan het protocol en hoe weet je dat?
• Wat kan beter aan het protocol en hoe verbeter je dat?
• Maak een verslag van punt 1 t/m 6.

Slide 21 - Slide